Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай д...

У 6 т. Т. 3. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Барока

Трэці том з’яўляецца лагічным працягам двух папярэдніх і прысвечаны другой палове XVI – пачатку XVII ст. у інтэлектуальнай гісторыі Бе-ларусі. У цэнтр увагі аўтараў трапілі рэлігійныя феномены – рэфармацыйныя і контррэфармацыйныя кірункі тагачаснай беларускай думкі. Праана-лізавана шматлікая палемічная і выхаваўчая літаратура прадстаўнікоў розных канфесійных напрамкаў і рэканструяваны адметнасці пабудовы тэалагічных сістэм. Кніга змяшча... Болей »


Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай д...

У 6 т. Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне

У томе разглядаюцца перадумовы і станаўленне філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі ў канцы XV – сярэдзіне XVI ст. Аналізуецца сацыякультурная сітуацыя і ідэалагічны кантэкст засваення і развіцця ідэй еўрапейскага Рэнесансу з пункту погляду міжкультурнага і міжцывілізацыйнага дыялога. Асаблівая ўвага надаецца творчасці Францыска Скарыны, Сымона Буднага, Льва Сапегі, Мацея Стрыйкоўскага і інш., узнаўленню базавых элементаў поз... Болей »


Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай д...

У 6 т. Т. 1. Эпоха Сярэднявечча

Першы том шасцітомнага выдання «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі» прысвечаны разгляду асноўных этапаў айчыннай інтэлектуальнай гісторыі ў эпоху Сярэднявечча. Вялікая ўвага надаецца пытанням метадалогіі гісторыка-філасофскіх даследаванняў, узнаўляюцца базавыя фрагменты прадфіласофскага (міфалагічнага) светапогляду продкаў беларусаў, аналізуюцца візантыйскія, паўднёва-славянскія і заходнееўрапейскія вытокі айчынн... Болей »


Свобода медиа в странах Восточного партнёрства 2014

Свобода медиа в странах Восточного партнёрств...

Публикация представляет собой подробный анализ ситуации со свободой медиа во всех шести странах – Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, а также прогнозы на будущее. Книга содержит также последний Индекс свободы медиа Восточного партнерства (за июль-октябрь 2014 года), составленный экспертами проекта. Болей »


Крывуць Віталь, Пад шыльдай «дзяржаўнага выхавання»: рэалізацыя ўрадавых выхаваўчых канцэпцый на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1926 – 1939 гг.)

Пад шыльдай «дзяржаўнага выхавання»: рэалізац...

манаграфія

Крывуць Віталь

Манаграфія прысвечана пытанням фарміравання і ажыццяўлення афіцыйнай выхаваўчай палітыкі на тэрыторыі заходнебеларускага рэгіёну ў міжваенны перыяд. Раскрываюцца асноўныя накірункі выхаваўчай дзейнасці кіруючых колаў 2-й РП у маладзёжным асяроддзі. Разлічана на вучоных, выкладчыкаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі. Болей »


Drohiczyn: Miasto - Diecezja - Ludzie

Drohiczyn: Miasto - Diecezja - Ludzie

oczekując wizyty Jana Pawła II na Podlaskiej Ziemi

Drohiczyn, jedno z najstarszych miast na Podlasiu. Archeologowie odkryli tu ślady osadnictwa łużyckiego z dziesiątego wieku przed Chrystusem. Osada wiejska pojawia się tutaj juz w szóstym wieku po Chrystusie i stopniowo przekształca się w ośrodek handlowy. Odnaleziony skarb srebrnych monet perskich, zwanych „dirhemami" (291 całych i 17 cząstek), bitych w mennicach Iranu - najstarsze pochodzą z 712, najmłodsze z roku 860 roku po Chrystus... Болей »


Panasiuk Arkadiusz, Wśród nocnej ciszy...

Wśród nocnej ciszy...

Panasiuk Arkadiusz

Piotr Popławski z Narwi nie był święty. Ten nie święty, ale bardzo lubiany duchowny wyrusza rankiem 15 czerwca 1985 r. ze swojego domu samochodem marki „Polonez” w podróż, z której nigdy nie powróci. Siedem dni później grupka grzybiarzy znajduje go powieszonego w lesie niedaleko wsi Koźliki. Śledztwo przejmuje Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Białymstoku. Na miejsce zdarzenia udaje się grupa operacyjno-dochodzeniowa. Niedługo potem s... Болей »


Янка Купала пра беларускую мову

Янка Купала пра беларускую мову

Выракацца роднай мовы не маем права

“Калі гаварыць аб незалежнасці якой-небудзь дзяржавы, то гэта, здаецца, так і трэба, так і павінна быць. Незалежная Польшча, Літва, Украіна, Латвія і г.д. - усе яны маюць права на гэта, усіх іх можна прызнаць, нават можна і дапамагаць ці то фізічна, ці маральна, і незалежнасць гэтых дзяржаў не выклікае ніякіх вялікіх спрэчак. Так ці йначай яны мусяць, яны будуць мець раней ці пазней сваё дзяржаўнае незалежнае існаванне. А вось загаварыц... Болей »


Цвикевичъ А. Д-ръ, Беларусь, выданьне 2-е, факсімільнае

Беларусь

политический очеркъ

Цвикевичъ А. Д-ръ

Тотъ исключительный интересъ, который проявляютъ къ восточному славянскому вопросу западно-европейскіе политическіе и общественные круги, вполне понятенъ. Отъ разрешенія его зависигъ многое въ отношеніяхъ европейскихъ государвстъ и въ первую очередъ государствъ славянскихъ, возникшихъ въ процессе великой войны на развалинахъ Австро-Венгерской Монархіі. (фрагмент) Болей »


Чернобыльская катастрофа и трагедия Белоруссии

Чернобыльская катастрофа и трагедия Белорусси...

Авария на Чернобыльской АЭС по своим долговременным последствиям является самой масштабной катастрофой XX века, национальным бедствием, изменившим судьбы сотен тысяч людей, проживающих на огромных территориях. Чернобыльская авария поставила исключительно сложные, глобальные задачи, которые затрагивают практически все сферы общественной жизни, многие области науки и производства, вопросы морали и нравственности. В результате аварии на Че... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-172]   Наступная   Апошняя