Słownik nazw miejscowych regionu Puszczy Białowieskiej

Słownik nazw miejscowych regionu Puszczy Biał...

na przykładzie wybranych wsi z gmin: Bielsk Podlaski, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Orla

Niniejsza publikacja to efekty pracy przede wszystkim młodzieży szkolnej i nauczycieli ze szkół regionu Puszczy Białowieskiej zaangażowanych w realizację projektu SZKOLNE KOŁA GIS®. Zebrane podczas trwania projektu materiały terenowe i archiwalne nie są pełnymi opracowaniami poszczególnych wsi. Redaktorzy tej publikacji specjalnie nie ingerowali w zakres opisu historycznego wsi oraz objaśnień dotyczących pochodzenia toponimów (nazw miej... Болей »


Wędrówki po Podlasiu

Wędrówki po Podlasiu

Zainteresowanie Podlasiem wśród osiemnastowiecznych podróżników, to w zdecydowanym stopniu zasługa rozwoju Białegostoku jako rezydencji pierwszego świeckiego senatora Rzeczypospolitej, hetmana wielkiego koronnego, a zarazem królewskiego szwagra - Jana Klemensa Branickiego. Magnesem przyciągającym przybyszów z różnych stron kraju i świata były nie tylko urzędy i znaczenie pana na Białymstoku. W równym stopniu przyciągały powszechnie znan... Болей »


Бараноўскі Віталь, Белавежская пушча

Белавежская пушча

Бараноўскі Віталь

Сярод шматлікіх помнікаў прыроды, існуючых на планеце, толькі каля 80 занесены Міжнародным камітэтам па справах навукі, культуры і мастацтва (ЮНЕСКО) у спіс сусветнай спадчыны чалавецтва. Сярод іх краса і гордасць беларускага народа Белавежская пушча. Слова «пушча» у беларускай мове азначае некрануты, векавы лес, легенды і паданні аб якім перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Чым жа прывабіла Белавежская пушча міжнародных экспертаў, даска... Болей »


Carski szlak

Carski szlak = Царскі гасцінец

Ha працягу значнай часткі сваёй гісторыі Бельск Падляшскі і яго ваколіцы знаходзіліся на шляху многіх важных дарог, трактаў. Хопіць нагадаць, пераходзячы цераз Бельск каралеўскі тракт дарогу, якая спалучала Вільню з Кракавам, як жа істотную ў часы польска-літоўскай уніі. Не менш важным быў г. зв. Царскі гасцінец дарога, якою цераз Бельск у Белавежу падарожнічалі расійскія цары, князі, арыстакраты. Хаця гасцінец існаваў тут раней, у XIX ... Болей »


Геаграфія Беларусі, 2-е выд., выпр.

Геаграфія Беларусі

Падручнік для 9-га кл. агульнаадукац. шк.

Вы прыступаеце да вывучэння геаграфіі сваёй краіны, сваёй Бацькаўшчыны — Беларусі. Да прыкладаў з геаграфіі Беларусі, да краязнаўчага матэрыялу вы звярталіся на ўсім працягу вывучэння школьных геаграфічных курсаў. Цяпер вы зможаце сістэматызаваць і абагульніць свае веды аб прыродзе, насельніцтве і гаспадарцы Беларусі, даведацца шмат новага, навучыцца выконваць заданні і разлікі па аналізу сувязяў паміж геаграфічнымі аб’ектамі, апрацоўцы... Болей »


Wielki Gościniec Litewski (Warszawa - Wilno)

Wielki Gościniec Litewski (Warszawa - Wilno)

szlak turystyczny, wielcy ludzie, niezwykłe krajbrazy, wspaniałe zabytki

Podróżowanie jest w opozycji do uładzonej codzienności. Wywołuje emocje, kusi przygodą, zaspokaja ciekawość świata i chęć przeżycia czegoś nowego. I wcale nie trzeba wyjeżdżać w najdalsze, egzotyczne strony, żeby zobaczyć ekscytujące miejsca i poznać wyjątkowych ludzi. Czasami w niezwykłą podróż można wybrać się wyruszając w okolice bliskie, ale nie do końca wcześniej poznane. Taką właśnie eskapadę pragniemy zaproponować wszystkim, któr... Болей »


Barwy Podlasia

Barwy Podlasia = The Colors of Podlasie = Die...

Folder promocyjny Województwa Podlaskiego

Województwo podlaskie posiada środowisko przyrodnicze zachowane w znacznym stopniu w niemal naturalnym stanie. Tu znajdują się wielkie kompleksy leśne, cztery parki narodowe, czyste rzeki i jeziora. Tu występuje wielkie bogactwo flory i fauny. Zróżnicowanie i wielobarwność podlaskiej przyrody jest znaczącą atrakcją turystyczną. Wielkie obszary bagienne w dorzeczach Biebrzy i Narwi sąsiadują z zachęcającą do pieszych wędrówek Puszczą Aug... Болей »


Кляшчук Анатоль, Пад небам Беларусі, 2-ое выданне, перапрацаванае

Пад небам Беларусі

Фотоальбом

Кляшчук Анатоль

Падарожжа па нашай краіне, калі азёрная стыхія схавана пад надзейным панцырам, шаты дрэў і дахі ўбраны снегавым покрывам, можа падацца зусім не рамантычным. Прасёлкі і сцежкі сталі непралазнымі. Хутка змяркаецца. Краявід у такі час здаецца аднастайным і нерухомым. Але толькі на першы погляд. Хіба белы фон не падкрэслівае графіку ландшафтнай разнастайнасці, не вылучае абрысы архітэктуры, не ўзбагачае ўжо знаёмыя і звыклыя вобразы зямлі і... Болей »


Гродненщина

Гродненщина

С большим удовольствием представляем Вам Гродненскую область. Это край богатейшей истории, глубоких культурных традиций. Здесь живет добрый и трудолюбивый народ. Тот, кто впервые приезжает к нам, наверное, сразу ощущает особую духовную атмосферу. Сменяющиеся исторические эпохи оставили свой след не только в старинных замках, других памятниках культуры, но и в менталитете жителей. Мы очень любим свой край и стремимся сделать его красивым... Болей »


Эбэрхардт Петр, География населения России

География населения России

монография

Эбэрхардт Петр

Книга является первым в польской науке исследованием, посвященным проблематике населения России в XX в. Она написана на основе малодоступной научной литературы и обширной статистической документации. Особое внимание автор уделил вопросу демографических потерь, вызванных первой и второй мировыми войнами, голодом, массовыми депортациями и коммунистическим репрессиями. Много места отведено анализу ситуации в РФ после распада СССР. Автор ши... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-5]   Наступная   Апошняя