Полканов Ю. А., Легенды и предания караев (крымских караимов-тюрков)

Легенды и предания караев (крымских караимов-...

Полканов Ю. А.

Крымские караимы-тюрки (карай) — один из малочисленных народов нашей страны, находящихся на грани исчезновения. Они издавна привлекали внимание ученых, как последователи караизма, уникальной религии, сочетающей в себе догматы христианства и ислама, и как носители одного из древнейших тюркских языков. К сожалению, доступных читателю достоверных сведений о происхождении, истории, обычаях и обрядах караимов очень мало. К ним следует отнест... Болей »


Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim, 2007

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejsk...

W budownictwie wiejskim i małomiasteczkowym w województwie podlaskim drewno było podstawowym surowcem budowlanym aż do lat siedemdziesiątych XX wieku. Ostatnie dziesięciolecia ubiegłego stulecia przyniosły w tej dziedzinie zdecydowaną zmianę - coraz powszechniej zaczęto wykorzystywać trwalsze materiały budowlane, takie jak cegła, beton komórkowy czy silikat. Budynki wznoszone z tych materiałów zmieniają w sposób zasadniczy krajobraz wsp... Болей »


Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim, 2012

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejsk...

Województwo Podlaskie w całej swojej różnorodności kulturowej charakteryzuje się dużą ilością dobrze zachowanych obiektów budownictwa drewnianego. To wyjątkowe zjawisko, w porównaniu z innymi regionami Polski, wynika z różnic etnicznych i kulturowych, a co za tym idzie i z różnorodności architektonicznej zachowanych budynków. Bowiem innego typu obiekty występują w gminie Puńsk, inne w gminie Zbójna, a jeszcze inne w gminach: Czyże, Nare... Болей »


Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim, 2013

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejsk...

W krajobrazie Podlasia bardzo ważną rolę odgrywa budownictwo drewniane. Stanowi ono specyficzny element wiejskiego i małomiasteczkowego pejzażu. Ze względu na swoją skalę i walory architektoniczne jest naszym dziedzictwem, które wyróżnia nas na tle innych regionów. Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci z terenów województwa zaczęty znikać drewniane budynki. Zasoby tradycyjnego budownictwa ludowego kurczą się z każdym rokiem. Drewno co... Болей »


Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim, 2016

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejsk...

Za nami już XII edycja Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Idea przyświecająca tej inicjatywie pozostaje cały czas aktualna. Ochrona budownictwa drewnianego, propagowanie wiedzy na temat piękna i wartości wiejskiego krajobrazu oraz przekonywanie władz gminnych i właścicieli obiektów do dbałości o ich stan, to kluczowe założenia tego ważnego przedsięwzięcia, którego podjęło... Болей »


Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim, 2019

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejsk...

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w tym roku obchodzi swój jubileusz. Już po raz piętnasty Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa Podlaskiego podejmują tę inicjatywę, by zachęcić mieszkańców oraz władze samorządowe do dbał... Болей »


Dębowska Alina, Sołub Katarzyna, Sołub Jerzy, Katalog ręczników ludowych

Katalog ręczników ludowych

gminy Orla

Dębowska Alina, Sołub Katarzyna, Sołub Jerzy

Projekt „Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej” jest kontynuacją badań naukowych rozpoczętych w 2015 roku w gminie Bielsk Podlaski oraz późniejszych w gminie Boćki, Brańsk, Rudka i Wyszki. Ze względu na dużą skalę projektu, krótki czas jego trwania oraz szczupłą kadrę bielskiego muzeum, która realnie rzecz biorąc nie byłaby w stanie samodzielnie podołać zadaniu, podobnie jak w latach poprzednich do współpracy zaproszono studentów i... Болей »


Карчэўскі Ян, Родная літаратура

Родная літаратура

падручнік па беларускай літаратурнай і культурнай адукацыі для вучняў 3 класа агульнаадукацыйнага ліцэя

Карчэўскі Ян

Podręcznik jest dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia ogólnego dla białoruskiej mniejszości narodowej do nauczania języka białoruskiego, kształcenie w zakresie podstawowym na II... Болей »


pdf
mp3
Краўцэвіч Алесь, Рыцары і дойліды Гародні

Рыцары і дойліды Гародні

Краўцэвіч Алесь

7-я кніга серыі «Гарадзенская бібліятэка». Яна складаецца з трох навэлаў гісторыка Алеся Краўцэвіча, прысвечаных археалагічным даследванням сярэднявечнай Гарадзеншчыны, гарадзенскаму Старому Замку, вялікаму князю Вітаўту, які сваю кар’еру пачынаў у нашым горадзе. Гэта першая, падобнага кшталту, кніга прысвечаная Гародні. Болей »


Клыга А., Гомель. Gomel

Гомель. Gomel

Клыга А.

Вслушаемся в музыку стиха и почувствуем, как нал нашим городом время отсчитывало мгновения, вовлекая в свой круговорот людей, открывая все новые события. Как и все древние города, Гомель не помнит года своего основания. По свидетельству археологических исследований, холм, господствующий над слиянием Сожа и Ипути, славянское племя радимичей облюбовало еще в конце первого тысячелетия. Историческая эпоха Гомеля начинается в летописях 1142 ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-77]   Наступная   Апошняя