Muzeum Białoruskie w Hajnówce. Беларускі Музей у Гайнаўцы

Muzeum Białoruskie w Hajnówce. Беларускі Музе...

30 lat - historia, fakty, ludzie. 30 гадоў - гісторыя, факты, людзі

Кніга „30 гадоў Беларускага музея ў Гайнаўцы", якую аддаем у Вашыя рукі з'яўляецца першай манаграфіяй нашага Беларускага Музея. Гэта доўгія гады будовы, бо, насамрэч, Музей дзейнічае каля 10 гадоў. Неведамым дагэтуль фактам з'яўляецца таксама момант нараджэння ідэі аб стварэнні Музея і Асяродка Беларускай Культуры, адбылося гэта больш-менш 50 гадоў таму, пра што, між іншым, распавядзем у гэтым выданні. Кніга - акт пашаны стваральніку Му... Болей »


Hryniewič A., Biełaruskije pieśni z notami

Biełaruskije pieśni z notami

Hryniewič A.

Wiadoma celamu świętu, što pięrwabytnyje u narodzie muzykalnyje twory, katoryje bliska usie znachodziucca u śpiewach, pamahajuć razwiwać i bahacic muzykalnaść. Chočučy dziela hetaha sabrać i wydać u świet padobny niečepany jašče skarb biełaruskaha naroda na karyść jaho mużykalnaści, wydawiec pieršaha zbornicka narodnych melodyj prosić spahadačau jaho myśli pamahčy jamu u hetym sabirańni i wydawańni, prysyląjučy patrebny niaterjal. Болей »


Podlasie w obiektywie 2005-2010

Podlasie w obiektywie 2005-2010 = Падляшша ў ...

6 lat ogólnopolskiego konkursu fotograficznego = 6 гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

Падляшша - гэта багацце. Мы жывем у такім цудоўным месцы, як некаторыя кажуць, быццам «У Госпада Бога за пазухай»... Падляшша - гэта наш гонар. Тут унікальная прырода, шматкультурнасць, розныя веравызнанні, драўляная вёска і ... добрыя людзі. «Падляшша ў аб’ектыве» - гэта своеасаблівае ўшанаванне і, свайго роду ўдзячнасць за гэтае разнастайнае багацце, якім дорыць нас Падляшша. Сімпатыя да фатаграфіі дала дадатковы штуршок, каб конкурс ... Болей »


Grygoruk Jolanta, Родная літаратура

Родная літаратура

падручнік па беларускай літаратурнай і культурнай адукацыі для вучняў 2 класа агульнаадукацыйнага ліцэя

Grygoruk Jolanta

Podręcznik jest dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia ogólnego dla białoruskiej mniejszości narodowej do nauczania języka białoruskiego, kształcenie w zakresie rozszerzonym na I... Болей »


Kondratiuk Michał, Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny

Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białost...

Kondratiuk Michał

W pracy niniejszej omówione zostaną nazwy osiedli zamieszkanych, a więc miast, miasteczek, wsi, przysiółków, osad leśnych, niektórych kolonii oraz tych części dzisiejszych miast i wsi, które w źródłach historycznych występowały jako samoistne miejscowości pod własnymi nazwami. Konfrontując nazwy uwzględnione w pracy ze współczesnym urzędowym spisem miejscowości i mapą tego terenu możemy wyróżnić: a) miejscowości istniejące, zidentyfikow... Болей »


Матвеева Наталия, Солнцеворот: праздники, обычаи, предания

Солнцеворот: праздники, обычаи, предания

(Церковно-народный месяцеслов)

Матвеева Наталия

Эта книга — своеобразная энциклопедия народных и церковных праздников, обычаев и преданий не только разных веков, но и разных территорий восточных славян. В яркой, образной и доступной форме, прекрасным языком автор раскрывает историю, содержание и особенности их становления. Несомненное достоинство книги в том, что повествование ведется на основе глубокого обобщения громадного эмпирического материала, в тесном взаимопереплетении обшей ... Болей »


Бондаренко Эльга, Праздники христианской Руси, второе, стереотипное

Праздники христианской Руси

Русский народный православный календарь

Бондаренко Эльга

Эта книга построена как календарь основных христианских праздников, знакомит с жизнеописаниями святых, канонизированных Русской Православной Церковью. Имя каждого святого указано двумя способами — по церковному календарю и по народной традиции. В сборнике много описаний народных обычаев, русских пословиц и поговорок. Издание второе, стереотипное. Болей »


Голубеў Валянцін, Сельская абшчына ў Беларусі ХVІ–ХVІІІ стст.

Сельская абшчына ў Беларусі ХVІ–ХVІІІ стст.

Голубеў Валянцін

Дадзеная манаграфія – гэта першае даследаванне становішча сялянскай абшчыны ва ўсіх відах феадальнага землеўладання на тэрыторыі Беларусі ў ХVІ-ХVIII стст. Паказана становішча абшчыны ў розных рэгіёнах Беларусі, вызначаны агульныя тэндэнцыі і асаблівасці развіцця ў дзяржаўных, прыватных і царкоўных уладаннях. Разгледжаны асноўныя функцыі грамады як інстытута сялянскай самаарганізацыі, службовых асоб грамады, яе адносіны з землеўласнікам... Болей »


Доўнар-Запольскі Мітрафан, Нарысы сямейнага звычайнага права сялян Менскай губерніі

Нарысы сямейнага звычайнага права сялян Менск...

Доўнар-Запольскі Мітрафан

Перш за ўсё ў рашэннях валасных судоў мы назіраем іх аднолькавыя адносіны ў дачыненні аднолькавых спраў у розных месцах і ў розны час, што гаворыць аб тым, што розныя рашэнні ёсць акты звычайнага права, а не выдумкі пісара. З іншага боку, маючы на ўвазе гістарычныя дадзеныя, мы можам пераканацца, што сучасныя нормы звычайнага права беларусаў адпавядаюць тым дадзеным, якія мы можам здабыць з гістарычных крыніц, ва ўсякім разе за трыста г... Болей »


Доўнар-Запольскі Мітрафан, Жаночая доля ў песьнях пінчукоў

Жаночая доля ў песьнях пінчукоў

Доўнар-Запольскі Мітрафан

Пінскі ўезд Мінскай губ., займаючы вярхоўі Прыпяці, з мноствам рэчак, азёр і балот, пераразаючых яго ва ўсіх накірунках, з’яўляецца ці не адным з самых глугіх і незнаёмых куткоў нашай Айчыны. Гэта цэнтр Палесся, самая цікавая, самая характэрная яго частка, прырода, якая да гэтых пор дзікая і захоўвае сваю першабытную прыгажосць. Тут жыве загадкавы, хмуры паляшук, пра якога ўсім вядома даўнішняе апавяданне, як быццам бы на пытанне, што ё... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-62]   Наступная   Апошняя