Feinstein Charles, Wzory przemian ekonomicznych

Wzory przemian ekonomicznych

Feinstein Charles

Przeszłe doświadczenia wskazują, że nawet wtedy, gdy celem pierwszorzędnym jest stworzenie gospodarki rynkowej, państwo przez wiele jeszcze lat musi odgrywać znaczącą rolę. Rozbudzona po upadku gospodarki nakazowej euforia niektórych zwolenników wolnego rynku i deregulacji może dać początek przesadnej wierze w siłę mechanizmów rynkowych. Zawsze wystąpią pewne obszary, na których rynek nie będzie dobrze funkcjonował i które będą wymagać ... Болей »


Старчанка Уладзімір, Кароткі агляд гомельскага жыцця: Палітыка. Эканоміка. Правы чалавека

Кароткі агляд гомельскага жыцця: Палітыка. Эк...

(на старонках газеты «Навіны Палесся+»)

Старчанка Уладзімір

Ад імя грамадскіх арганізацый Гомеля і Гомельскай вобласці выказваем рашучы пратэст у сувязі з чарговым грубейшим парушэннем Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, якое пагражае самому існаванню нашай краіны. Падзеі апошніх часоў паказалі, што чалавек, які кліча сябе кіраўніком дзяржавы, зрабіў новыя крокі да фактычнай ліквідацыі гэтай дзяржавы, праз падпісанне ў Маскве дакументаў, якія набліжаюць анексію Беларусі Расіяй. Толькі непісьменны ч... Болей »


Eberhardt Piotr, Gorzym-Wilkowski Waldemar, Miszczuk Andrzej, Euroregion Bug

Euroregion Bug

Zagadnienia gospodarcze

Eberhardt Piotr, Gorzym-Wilkowski Waldemar, Miszczuk Andrzej

Rozwój gospodarczy tak Polski, jak i Ukrainy wymagają znacznego zwiększenia inwestycji. Duża część tych inwestycji będzie musiała być sfinansowana przez kapitał zagraniczny. Dotyczy to zarówno inwestycji modernizacyjnych, jak inwestycji nowych. Dzięki inwestycjom zagranicznym możliwe stanie się tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa konkurencyjności produkcji, zwiększenie eksportu, przyspieszenie stosowania nowej organizacji produkcji, ... Болей »


Euroregion Bug

Euroregion Bug

Zagadnienia wielokryterialnej delimitacji euroregionu na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim

Problem określenia zasięgu przestrzennego Euroregionu Bug budził wiele kontrowersji i emocji w pracach przygotowawczych nad powołaniem tej instytucji transgranicznej. Z jednej strony kwestionowano na przykład udział województwa tarnobrzeskiego, z drugiej zdziwienie budziła niechęć wobec tej inicjatywy ze strony województwa zamojskiego. Podpisanie porozumienia powołującego Euroregion Bug w dniu 29 września 1995 roku zamknęło pierwszy eta... Болей »


Euroregion Bug

Euroregion Bug

Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim

Kolejny, oddany do rąk Czytelnika, tom serii wydawniczej „Euroregion Bug”, zawiera trzy opracowania autorskie powstałe w wyniku realizacji projektu PBZ-059-01. Pierwsze z nich autorstwa mgr. W. Gorzyma-Wilkowskiego i dr. A. Miszczuka ukazuje procesy demograficzno-osadnicze, jakie dokonały się od końca lat 70-tych do połowy lat 90-tych oraz ich skutki w zakresie struktury wieku, płci, elementów ruchu naturalnego i migracji ludności oraz ... Болей »


Pastuszak Zbigniew, Euroregion Bug

Euroregion Bug

Przejścia graniczne i ruch graniczny w obszarze Euroregionu Bug

Pastuszak Zbigniew

Problem ochrony granic państwowych narodził się wraz z wyodrębnieniem się państwa jako organizacji społecznej w historycznym rozwoju społeczeństwa. Od czasów starożytnych do współczesnych spotykamy problemy związane z ochroną i obroną granic, zbiegające się niepodzielnie z obroną niepodległości i suwerenności państwa lub wyodrębnione jako samodzielna dziedzina działalności państwowej. Ochrona granic państwowych miała zawsze na celu zabe... Болей »


Шкялёнак Мікола, Беларусь і суседзі

Беларусь і суседзі

Гістарычныя нарысы

Шкялёнак Мікола

Зборнік нарысаў і працаў па гісторыі Беларусі гісторыка і правазнаўцы Міколы Шкялёнка вяртае для шырокага чытача імя гісторыка, публіцыста, культурнага і палітычнага дзеяча першай паловы ХХ ст. Доўгія гады імя Міколы Шкялёнка было забароненае, а калі і згадвалася, дык з кляймом “здрадніка Радзімы і калябаранта”. Сам лёс Беларусі выразна падзяліў беларусаў. Многія з тых, хто спрабаваў усьвядоміць беларусам іх гістарычнае багацьце быў вым... Болей »


Maszkiewicz Mariusz, Między bezpieczeństwem a tożsamością

Między bezpieczeństwem a tożsamością

Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990–2010)

Maszkiewicz Mariusz

Zajmujemy się polityką zagraniczną z wielu perspektyw – najczęściej z dystansem dziejopisa, czyli z perspektywy historycznej. Albo z zaangażowaniem eksperta, który przygotowuje decyzje dla polityków i ministrów; to jest z kolei bieżąca perspektywa analityczna. Można też spojrzeć na trzy inne sposoby, obserwując i badając „siły sprawcze” (forces profondes), czyli sięgać do głębokiej materii empirycznej, jak: demografia, ekonomia, zależno... Болей »


Эволюция белорусской модели приватизации

Эволюция белорусской модели приватизации

предпосылки, концепции, результаты

Первая часть представляет собой статью, которая писалась еще в конце 2012 – начале 2013 гг. для одного академического польского журнала, однако, в связи с проблемами издания номера о Беларуси, в котором она должна была выйти, статья в итоге была немного переделана, дополнена и опубликована в белорусском политологическом издании «Палітычная сфера».1 Здесь мы публикуем ее авторский перевод на русский язык (дополненный и исправленный). Пос... Болей »


Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага часу да канца ХХ ст.)

Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага ч...

праблемы вывучэння і перспектывы даследавання

Матэрыялы I Міжнароднай навуковай канферэнцыі, арганізаванай кампаніяй «Менка», адлюстроўваюць гісторыю гандлю ў Беларусі: умовы для яго развіцця, гандлёвыя сувязі, лакальныя і антрапалагічныя аспекты гандлёвай дзейнасці. Важнае месца належыць гандлю ў XX стагоддзі. Кніга адрасаваная ўсім, хто цікавіцца эканамічнай гісторыяй і назапашаным досведам прадпрымальніцтва ў Беларусі. Упершыню пад адной вокладкай выходзяць у свет навуковыя арты... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-14]   Наступная   Апошняя