Петручук Васіль

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Васіль Петручук.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Спрынчан Аксана

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Аксана Спрынчан.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Чобат Алесь

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Алесь Чобат.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2 / 2013

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

2 / 2013

Publication Place: Мінск

Publication Date: 2013-07

Editor: Клюня У. Л.

Publisher: Беларускі Дзяржаўны Універсітэт

Sizes: 96 с.

ISSN: 2308-9172

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [1595.]

У канцы XVIII – пачатку XІX ст. у Расійскай імперыі асноўнай характарыстыкай сацыяльнага статусу асобы з’яўлялася яго саслоўная прыналежнасць, якая рэгулявала кола правоў і абавязкаў, эканамічныя магчымасці, узаемаадносіны як у межах свайго сацыяльнага асяродка, так і па-за яго межамі, арыентавала на пэўныя каштоўнасці і стандарты паводзін. Нягледзячы на тое што кожны ўдзельнік сацыяльных узаемадзеянняў валодаў адначасова некалькімі статуснымі пазіцыямі, саслоўная прыналежнасць асобы ў Расійскай імперыі да пачатку ХХ ст. з’яўлялася галоўным сацыяльным статусам, а ўсе астатнія − дадатковымі, якія не маглі быць важнейшымі, чым саслоўная прыналежнасць асобы. У сваю чаргу, прававы статус выражаў юрыдычна замацаванае становішча асобы ў грамадстве, у аснову якога быў закладзены фатычны сацыяльны статус, пры гэтым права замацоўвала яго і ўводзіла ў заканадаўчыя рамкі. (Церашкова К. С., Трансфармацыя прававога статусу мяшчан Расійскай імперыі (канец XVIII– пачатак XX ст.), фрагмент)

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)

Contents

АНАТАЦЫІ ДЭПАНІРАВАНЫХ У БДУ ПРАЦ

Андрей Аркадьевич Прохоров

Владимир Леонидович Клюня

Надежда Федоровна Высоцкая

ПАМЯЦІ ВУЧОНАГА Михаил Михайлович Чернявский

РЭЦЭНЗІІ

Сяргей Мікалаевіч Ходзін

Авраменко О. А., Экологическое измерение международной интеграции государств

Бароўская В. М., Сутнасць беларускага пытання на барысаўскім этапе польска-савецкіх перагавораў (снежань 1919 – чэрвень 1920 г.)

Бетеня А. П., Формирование современных российских исследовательских центров по изучению политики Европейского союза в отношении Российской Федерации

Василевич С. Г., Понятие и формы реализации правовых норм. Общая характеристика

Волина Л. Г., Категориально-понятийный аппарат гендерной политики

Головчанская Е. Э., Трансформация маркетинга в современном социально-экономическом пространстве: от продукта к человеческому капиталу

Гребень Е. А., Социальные аспекты нацистской оккупационной политики Беларуси

Дыха М. В., Ключевые проблемы для достижения устойчивого социально-экономического развития Украины и пути их решения

Кибак И. А., Мониторинговая оценка законопроекта

Куницкая О. М., Правовая характеристика договора государственно-частного партнерства

Кухаренко А. А., Деятельность Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси в период столыпинской аграрной реформы (1906–1914)

Морозова Ю. Э., Ценообразование в инновационной сфере как фактор эффективного развития в переходный период

Мохаммед К. Рокан, Падение города Ур и конец Шумерского периода в Месопотамии в 2004 г. до н. э.

Орлова Н. Е., Перестройка в СССР в оценках западных политиков

Пухов А. А., Объект преступления, предусмотренного ст. 284 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение ветеринарных правил)

Сенько А. Н., Влияние корпоратизации на процессы модернизации и развития экономики

Страленя А. А., Судебные полномочия земских начальников в белорусских губерниях (конец XIX– начало XX в.)

Торканевский А. А., Государственная идеология Рима периода принципата

Функ Ю. В., А. П. Сапунов: историко-этнографические исследования территории белорусских земель в произведениях конца XIXст.

Церашкова К. С., Трансфармацыя прававога статусу мяшчан Расійскай імперыі (канец XVIII– пачатак XX ст.)

Worth reading:

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2 / 2015

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

2 / 2015

Кожная з рэлігій закранае праблемы светабудовы, і хрысціянства не з’яўляецца выключэннем. Паводле хрысціянскага вучэння, Сусвет і ўсе нябесныя целы былі створаны Богам, таму любая нябесная з’ява адбываецца толькі па Боскай воле. Хрысціянская касмалогія перш за ўсё грунтуецца на тэксце Бібліі. Аднак стаўленне царквы да гэтай галіны ведаў было пераважна негатыўным па шэрагу прычын. Зразумела, што ігнараванне астраноміі з боку царквы было ... More »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1 / 2015

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

1 / 2015

Сокращенно написанные слова, или сокращения, являются одним из элементов средневекового письма. Они встречаются уже в самых ранних памятниках кириллической письменности.Причины изучения данного элемента письма состоят в следующем. Во-первых, сокращение – это определенная маркировка слова: сокращения в уставном тексте визуально особенно выделяются, так как имеют особый знак титла над строкой. Важно понять причины и цели такой маркировки.... More »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 3 / 2014

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

3 / 2014

Айчынная гістарыяграфія не характарызуецца багатай традыцыяй даследавання знешняй палітыкі Рэчы Паспалітай. Не з’яўляецца выключэннем і сучасная гістарыяграфія, якая, як прынята, адлічваецца з пачаткам 1990-х гг., што абумоўлена важнымі палітычнымі зменамі: прыняццем Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, атрыманнем незалежнасці нашай дзяржавы, распадам СССР. Безумоўна, з набыццём незалежнасці Рэспублікай Беларусь па шэрагу аб’екты... More »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2 / 2014

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

2 / 2014

Важнасць ведаў аб сацыяльнай структуры раннесярэднявечнага грамадства немагчыма недаацэньваць як мінімум таму, што нярэдка менавіта ў ёй можна знайсці тлумачэнні тым ці іншым палітычным падзеям, шляхам эвалюцыі соцыуму і дзяржавы. Адносна старажытнарускай гісторыі варта весці размову аб праблеме вызначэння той часткі насельніцтва, праявы дзейнасці якой сустракаюцца ў летапісах у форме вечавой актыўнасці. У навуцы не выпрацаваны адзіны ... More »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1 / 2014

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

1 / 2014

У выніку шчодрых наданняў Ягайлы і Вітаўта сярод гарадскіх паселішчаў Беларусі з канца XIV ст. з’яўляецца асобны тып - «царкоўныя». У другой палове XVI ст. на Беларусі было 8 царкоўных мястэчак. У канцы ж XVIII ст. да царквы належала каля 40 гарадоў і мястэчак. Калі лічыць, што агульная колькасць гарадскіх паселішчаў складала ў той час каля 400 (39 гарадоў і каля 350 мястэчак), лічба царкоўных набліжаецца да 10 %, большасць з якіх - кат... More »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 3 / 2013

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

3 / 2013

Больш за 20 гадоў Савецкі Саюз не існуе на карце свету. За тэты час вырасла пакален-не даследчыкаў, якое не памятае такой дзяржавы, не адчула яе ідэалагічнага ўплыву; можа фарміраваць сваё ўяўленне толькі па водгуках бацькоў i на аснове навуковых i папулярна-публіцыстычных выданняў. Таму актуальным уяўляецца вызначэнне асноўных кірункаў даследаванняў па гісторыі СССР Цікавым аб’ектам вывучэння па-ранейшаму застаецца аграрнае развіццё, д... More »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1 / 2013

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

1 / 2013

Кніга ксяндза Рэмігіюша Ладоўскага «Прыродазнаўчая гісторыя Каралеўства Польскага (1783)» – гэта невялікая праца, якая налічвае 218 старонак. Яна выканана ў выглядзе зборніка матэрыялаў аб асноўных з’явах і прыродных феноменах зямель Каралеўства, адпаведна даследаванне праводзілася адносна польскіх, беларускіх і літоўскіх тэрыторый, якія ўваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай у 1783 г. Пры гэтым ва ўводзінах аўтар адзначае, што яго кніга пр... More »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 3 / 2012

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

3 / 2012

Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны перад транспартнікамі Беларусі паўсталі складаныя задачы: развезці па ранейшых месцах дыслакацыі вайсковыя злучэнні і аб’яднанні, даставіць дэмабілізаваных дадому, забяспечыць перавозкі для патрэб народнай гаспадаркі. Стала быць, транспарт першым з усіх галін народнай гаспадаркі ўступаў у вайну і апошнім выходзіў з яе. Пасляваенны перыяд гісторыі нашай краіны адзначаны вялікімі поспехамі ў развіцц... More »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2 / 2012

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

2 / 2012

Па гісторыі праваслаўнай царквы і манастыроў Турава-Пінскай епархіі захаваліся разнастайныя пісьмовыя крыніцы. Яны падзяляюцца на дакументальныя і наратыўныя (апавядальныя). У адпаведнасці з прынятай у крыніцазнаўстве класіфікацыяй першыя аб’ядноўваюць заканадаўчыя, актавыя, справаводныя, статыстычныя дакументы. Другія ўключаюць летапісы і хронікі, літаратурныя і публіцыстычныя творы, мемуарную літаратуру, эпісталярныя к... More »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1 / 2012

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

1 / 2012

Пётр Іосіфавіч Зялінскі Уладзімір Аркадзьевіч Сосна Анохина В.В., Парадоксы традиционализма в цивилизационной динамике современного Китая Бертош Е.В., Воздействие международного трансфера технологий на национальную экономику: теоретический и практический аспекты Бунін Д.С., Паходжанне копнага суда на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага Буча А.І., Невядомы сюжэт з жыцця беларускай дыяспары ў Чэхаславакі... More »