Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2 / 2015

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

2 / 2015

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2015-07

Рэдактар: Клюня У. Л.

Выдавец: Беларускі Дзяржаўны Універсітэт

Памеры: 116 с.

ISSN: 2308-9172

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1590.]

Кожная з рэлігій закранае праблемы светабудовы, і хрысціянства не з’яўляецца выключэннем. Паводле хрысціянскага вучэння, Сусвет і ўсе нябесныя целы былі створаны Богам, таму любая нябесная з’ява адбываецца толькі па Боскай воле. Хрысціянская касмалогія перш за ўсё грунтуецца на тэксце Бібліі. Аднак стаўленне царквы да гэтай галіны ведаў было пераважна негатыўным па шэрагу прычын. Зразумела, што ігнараванне астраноміі з боку царквы было немагчымым (напрыклад, астранамічныя веды былі неабходныя для каляндарных разлікаў, асабліва важных для вызначэння Пасхі). (Скварчэўскі Д. В., Развіццё астраноміі і хрысціянскай касмалогіі ў Вялікім Княстве Літоўскім у XIV–XVII стст., фрагмент)

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Александр Андреевич Егорейченко

АНАТАЦЫІ ДЭПАНІРАВАНЫХ У БДУ ПРАЦ

Shmagun H. A., From a small state towards a matured digital society: the case study of Estonia

Василевич Г. А., Василевич Д. Г., Народ и государство как важнейшие субъекты конституционно-правовых отношений

Верезубова Т. А., Теория финансовой стратегии страховых организаций

Волкава В. В., Крыніцы па гісторыі нямецкай акупацыі Беларусі перыяду Першай сусветнай вайны ў фондах архіваў і бібліятэк Германіі

Давыденко Л. Н., Венгурова Е. В., Методологическая основа экологизации отношений природы и общества

Злобин С. С., Роль исторических знаний в идентификационных процессах колониальной Индии: интерпретация Новой имперской истории

Казакоў Ю. Л., Каханоўскі А. Г., С. М. Ходзін. Беларуская вёска ў міжваенны час: шляхі і формы савецкай мадэрнізацыі (1921–1939)

Клёцкина О. С., Капелла Доминика V Иеронима Радзивилла в Несвиже в начале XIX в.

Клюня В. Л., Балюк C. C., Направления кластерного развития региональной экономики Республики Беларусь

Козловская В. Н., Институциональная теория и предпринимательство в современной науке

Короткевич А. И., Шпарун Д. В., Качество жизни как критерий эффективности трансформации национальной экономической системы Республики Беларусь

Лисовская Ю. П. (Украина)., Информационная безопасность в современном глобализованном мире

Мартюшевская Е. Н., К вопросу о сущности государственного управления в области таможенного дела

Матусевич Ю. В., Оказание медицинской помощи жителям партизанских зон Беларуси в годы Великой Отечественной войны

Пухов А. А., Ветеринарно-санитарная безопасность как объект уголовно-правовой охраны

Рубо О. П., Глобальное изменение климата как одно из основных направлений сотрудничества между Европейским союзом и Китаем

Руденя Д. А., Проблема определения понятия «внутренняя компетенция» в контексте реализации принципа невмешательства

Салех Малек Мохамад (Ливан)., Взаимоотношения Ливана с Европейским союзом и США в 1990-е – начале 2000-х гг.

Скварчэўскі Д. В., Развіццё астраноміі і хрысціянскай касмалогіі ў Вялікім Княстве Літоўскім у XIV–XVII стст.

Токць С. М., Дзейнасць валасных судоў у беларускіх губернях у паслярэформенны перыяд (1861–1914): сацыяльна-культурныя аспекты

Функ Ю. В., Источники по истории еврейской благотворительности

Хурсевич А. А., Экстрадиция как инструмент международного уголовного права

Чеберяко О. В. (Украина)., Бюджетное финансирование социально-культурной сферы УССР в 1920-е гг.

Шклярова М. А., Подходы к оценке эффективности мер налогового регулирования

Варта пазнаёміцца:

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1 / 2015

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

1 / 2015

Сокращенно написанные слова, или сокращения, являются одним из элементов средневекового письма. Они встречаются уже в самых ранних памятниках кириллической письменности.Причины изучения данного элемента письма состоят в следующем. Во-первых, сокращение – это определенная маркировка слова: сокращения в уставном тексте визуально особенно выделяются, так как имеют особый знак титла над строкой. Важно понять причины и цели такой маркировки.... Болей »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 3 / 2014

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

3 / 2014

Айчынная гістарыяграфія не характарызуецца багатай традыцыяй даследавання знешняй палітыкі Рэчы Паспалітай. Не з’яўляецца выключэннем і сучасная гістарыяграфія, якая, як прынята, адлічваецца з пачаткам 1990-х гг., што абумоўлена важнымі палітычнымі зменамі: прыняццем Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, атрыманнем незалежнасці нашай дзяржавы, распадам СССР. Безумоўна, з набыццём незалежнасці Рэспублікай Беларусь па шэрагу аб’екты... Болей »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2 / 2014

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

2 / 2014

Важнасць ведаў аб сацыяльнай структуры раннесярэднявечнага грамадства немагчыма недаацэньваць як мінімум таму, што нярэдка менавіта ў ёй можна знайсці тлумачэнні тым ці іншым палітычным падзеям, шляхам эвалюцыі соцыуму і дзяржавы. Адносна старажытнарускай гісторыі варта весці размову аб праблеме вызначэння той часткі насельніцтва, праявы дзейнасці якой сустракаюцца ў летапісах у форме вечавой актыўнасці. У навуцы не выпрацаваны адзіны ... Болей »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1 / 2014

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

1 / 2014

У выніку шчодрых наданняў Ягайлы і Вітаўта сярод гарадскіх паселішчаў Беларусі з канца XIV ст. з’яўляецца асобны тып - «царкоўныя». У другой палове XVI ст. на Беларусі было 8 царкоўных мястэчак. У канцы ж XVIII ст. да царквы належала каля 40 гарадоў і мястэчак. Калі лічыць, што агульная колькасць гарадскіх паселішчаў складала ў той час каля 400 (39 гарадоў і каля 350 мястэчак), лічба царкоўных набліжаецца да 10 %, большасць з якіх - кат... Болей »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 3 / 2013

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

3 / 2013

Больш за 20 гадоў Савецкі Саюз не існуе на карце свету. За тэты час вырасла пакален-не даследчыкаў, якое не памятае такой дзяржавы, не адчула яе ідэалагічнага ўплыву; можа фарміраваць сваё ўяўленне толькі па водгуках бацькоў i на аснове навуковых i папулярна-публіцыстычных выданняў. Таму актуальным уяўляецца вызначэнне асноўных кірункаў даследаванняў па гісторыі СССР Цікавым аб’ектам вывучэння па-ранейшаму застаецца аграрнае развіццё, д... Болей »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2 / 2013

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

2 / 2013

У канцы XVIII – пачатку XІX ст. у Расійскай імперыі асноўнай характарыстыкай сацыяльнага статусу асобы з’яўлялася яго саслоўная прыналежнасць, якая рэгулявала кола правоў і абавязкаў, эканамічныя магчымасці, узаемаадносіны як у межах свайго сацыяльнага асяродка, так і па-за яго межамі, арыентавала на пэўныя каштоўнасці і стандарты паводзін. Нягледзячы на тое што кожны ўдзельнік сацыяльных узаемадзеянняў валодаў адначасова некалькімі ста... Болей »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1 / 2013

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

1 / 2013

Кніга ксяндза Рэмігіюша Ладоўскага «Прыродазнаўчая гісторыя Каралеўства Польскага (1783)» – гэта невялікая праца, якая налічвае 218 старонак. Яна выканана ў выглядзе зборніка матэрыялаў аб асноўных з’явах і прыродных феноменах зямель Каралеўства, адпаведна даследаванне праводзілася адносна польскіх, беларускіх і літоўскіх тэрыторый, якія ўваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай у 1783 г. Пры гэтым ва ўводзінах аўтар адзначае, што яго кніга пр... Болей »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 3 / 2012

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

3 / 2012

Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны перад транспартнікамі Беларусі паўсталі складаныя задачы: развезці па ранейшых месцах дыслакацыі вайсковыя злучэнні і аб’яднанні, даставіць дэмабілізаваных дадому, забяспечыць перавозкі для патрэб народнай гаспадаркі. Стала быць, транспарт першым з усіх галін народнай гаспадаркі ўступаў у вайну і апошнім выходзіў з яе. Пасляваенны перыяд гісторыі нашай краіны адзначаны вялікімі поспехамі ў развіцц... Болей »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2 / 2012

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

2 / 2012

Па гісторыі праваслаўнай царквы і манастыроў Турава-Пінскай епархіі захаваліся разнастайныя пісьмовыя крыніцы. Яны падзяляюцца на дакументальныя і наратыўныя (апавядальныя). У адпаведнасці з прынятай у крыніцазнаўстве класіфікацыяй першыя аб’ядноўваюць заканадаўчыя, актавыя, справаводныя, статыстычныя дакументы. Другія ўключаюць летапісы і хронікі, літаратурныя і публіцыстычныя творы, мемуарную літаратуру, эпісталярныя к... Болей »


Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1 / 2012

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

1 / 2012

Пётр Іосіфавіч Зялінскі Уладзімір Аркадзьевіч Сосна Анохина В.В., Парадоксы традиционализма в цивилизационной динамике современного Китая Бертош Е.В., Воздействие международного трансфера технологий на национальную экономику: теоретический и практический аспекты Бунін Д.С., Паходжанне копнага суда на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага Буча А.І., Невядомы сюжэт з жыцця беларускай дыяспары ў Чэхаславакі... Болей »