Ракова Елена, Белорусская экономика: тише едешь, дальше будешь

Белорусская экономика: тише едешь, дальше будешь

От того места, к которому едешь

Ракова Елена

Miejsce wydania: Менск

Data wydania: 2003

Wydawca: Таварыства аматараў ведаў (філаматаў), Народны Ўніверсітэт

Kategoria: Ekonomia; Polityka; Społeczeństwo

Copyright © 2003 by Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [3766]

Informacje uzupełniające: Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)

Jelena Rakowa, Białoruska ekonomika: Śpiesz się powoli, a cel będzie wciąż odległy Doświadczenie lat dziewięćdziesiątych pozwala dokładniej przyjrzeć się procesom transformacji rynkowych u najbliższych sąsiadów Białorusi – w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w państwach nadbałtyckich, w Związku Niezależnych Państw. Wiele z tych państw miało analogiczne warunki startowe, które odziedziczyły po socjalizmie – brak naturalnej struktury wytwórczości, fałszywe koszty, absolutna dominacja własności państwowej, niespójny system motywacyjny i stymulacyjny. Rozpoczynając praktycznie równocześnie na początku lat dziewięćdziesiątych reformy polityczne i ekonomiczne, państwa te obecnie bardzo się różnią poziomem rozwoju ekonomicznego, przyciąganiem inwestorów, wzrostem warunków życia mieszkańców. A Białoruś, która dopiero rozpoczyna reformy rynkowe, ma doskonałą możliwość skorzystania z doświadczeń i osiągnięć sąsiadów, żeby nie popełnić ich błędów. W badaniach poddaje się analizie podstawowe modele rozwoju ekonomiczno-społecznego, ekonomikę wolności i ekonomikę rozkwitu, strategie rozwoju rynku, białoruską politykę monetarną i budżetowo-podatkową, tworzenie się sektora prywatnego, prywatyzację i restrukturyzację, system zewnętrznych powiązań Białorusi, politykę socjalną.

Katalog: Kamunikat.org | BTH

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле