Geniusz Łarysa, Ptaki bez gniazd

Ptaki bez gniazd

Geniusz Łarysa

Title of Original: Споведзь

Publication Place: Białystok

Publication Date: 2012

Editor: Łuba Witalis

Translator: Seniuch Czesław

Graphics Design: Muśko Magdalena

Publisher: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Publishing/ Printing House: Agencja Wydawnicza EkoPress

ISBN: 978-83-60456-40-8

Category: History; Belles-Lettres; Politics; Human Rights; Translations; Sources; Memoirs

Copyright © 2012 by Л. Геніюш - спадкаемцы

Book Collection: KAMUNIKAT — this site (online version); BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy); private library in Bialystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [4045], [4046]

Supplementary Data: Książka Łarysy Geniusz „Ptaki bez gniazd” ukazała się w ramach projektu „Pamięć ponad czasem i granicami”. Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wspólne działania polsko-białoruskie 2012”. Białoruskie Towarzystwo Historyczne wyraża głęboką wdzięczność Rodzinie Geniuszów za pomoc oraz udostępnienie zdjęć i dokumentów znajdujących w rodzinnym archiwum. Konsultacja historyczna: dr Helena Głogowska, dr hab. Małgorzata Ocytko

Oryginał wspomnień Łarysy Geniusz w języku białoruskim, sporządzony cyrylicą, w wersji maszynopisowej jest zdeponowany w Dziale Rękopisów i Unikatowej Książki w Bibliotece im. Jakuba Kołasa Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku. Ów oryginał stanowił podstawę do przygotowania tłumaczenia w języku polskim. Polskiemu czytelnikowi osobliwa może wydawać się pisownia nazwisk białoruskich. Nazwisko samej Autorki wspomnień pojawia się w książce w dwóch wersjach: na okładce i w tekście narracji występuje jako „Geniusz”. Ta forma występowała w dokumentach Jana Geniusza, wydanych jeszcze w okresie II RP oraz w tych, jakimi posługiwało się małżeństwo Geniuszów podczas pobytu w Czechosłowacji. Formy tej używał także syn Jana i Łarysy, Jerzy (Jurka) oraz posługuje się nią do dzisiaj rodzina Jerzego (Jurki) Geniusza. Wydawca wspomnień przyjął założenie, że w przypisach do tekstu, imiona i nazwiska białoruskie w miarę możliwości będą podawane także w brzmieniu białoruskim, wyrażonym niejednokrotnie czcionką łacińską, z uwzględnieniem osobliwości łacinki białoruskiej (czyli ze znakami takimi jak np. ŭ, š – sz, č – cz). Język białoruski ma bowiem to do siebie, że może być zapisany zarówno cyrylicą, jak i czcionką łacińską. Zatem w przypisach Czytelnik spotka się m.in. z formą „Hieniuš”, która oddaje wymowę nazwiska Autorki w jej języku ojczystym (głoska „g” w języku białoruskim nie występuje). Także w przypadku innych Białorusinów, jacy pojawili się na kartach wspomnień Łarysy Geniusz...

View/ Download This Chapter/ Article... Уся кніга ў адным файле

View/ Download This Chapter/ Article... Чэслаў Сэнюх пра пераклад успамінаў Ларысы Геніюш на польскую мову