Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт

Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт


Выдавецтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта было заснавана ў Менску ў 1995 годзе. Выдавецкая ідэя была ў тым, каб прадставіць студэнтам максімальна шырокі выбар літаратуры, даць магчымасць спецыялістам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта падзяліцца сваім досведам з чытачамі на старонках кніг. Асноўны аб'ём выдаванай літаратуры складаюць вучэбныя і навуковыя выданні. Прыярытэтнымі з'яўляюцца даследаванні і пераклады ў галіне філасофіі, псіхалогіі, мастацтвазнаўства, мовазнаўства, літаратуразнаўства, эканомікі, правазнаўства, рэлігіязнаўства і інш. Шэраг выдадзеных кніг з'яўляюцца унікальнымі.

З кніг, якія выйшлі ў выдавецтве, можна адзначыць наступныя: "Сучаснае мастацтва Францыі" Катрын Міле; "Слоўнік французскага кіно" пад рэдакцыяй Жан-Лу Пасека; "Фундаментальная анталогія мовы" Фрыдрыха Вільгельма фон Хермана; "Паміж кірмашом і салонам" Кшыштафа Занусі; "Шляхі Хайдэгера: даследаванні позняй творчасці" Ханса-Георга Гадамера; "Праўдзівы вернік: думкі аб прыродзе масавых рухаў" Эрыка Хофера; "Глабалізацыя і перспектывы развіцця постсацыялістычных краін" Гжэгажа Калодка; "Dasein-аналіз у філасофіі і псіхалогіі" пад рэдакцыяй Г.М. Кучынскага і А.А. Міхайлава; "Умбэрта Эка: парадоксы інтэрпрэтацыі" А.Р. Усманавай; "Контуры сучаснай крытычнай філасофіі" У.М. Фурса; "Анталогія гендэрнай тэорыі" пад рэдакцыяй А.І. Гапавай і А.Р. Усманавай; штогоднік "Даследаванні па фенаменалогіі і філасофскай герменеўтыцы". З 2001 году выходзіць серыя календароў "Жанчыны Беларусі: гісторыя ў штодзённасці". У 2002 годзе выдавецкі цэнтр ЕГУ на XLII рэспубліканскім конкурсе "Мастацтва кнiгi" быў узнагароджаны дыпломам за выданне календара "Жанчыны Беларусі: творцы культуры". Выдавецтва актыўна супрацоўнічае з рэдакцыямі універсітэцкіх часопісаў "Топас" і "Скрыжаванні".

З пачатку працы ЕГУ ў Літве інфармацыйна-выдавецкі цэнтр універсітэта працягвае выдаваць часопісы "Топас" і "Скрыжаванні". З 2006 году выдадзены такія кнігі, як "Сацыяльная філасофія ў непапулярным выкладзе" У.Н.Фурса, "Чытанне і дыскурс" І.М. Інішава, "Успаміны Вольгі Дзядок" пад рэдакцыяй Т.А. Бембель; "Гiсторыя Беларусi канца XVIII – пачатку XX ст. у дакументах i матэрыялах" (складальнік А.Ф. Смалянчук), "Віцебская мастацкая школа (1897–1923)" Клер Дэ Фоль (пераклад з французскай); "MEMENTO NASCI: Супольнасць і генератыўны досвед" Т.В. Шчытцовай; "Беларуская і ўкраінская гістарыяграфія канца XVIII–- пачатку 20-х гг. XX ст. падчас генезы і развіцця нацыянальнай гістарычнай свядомасці беларусаў і ўкраінцаў" Д.У. Карава; "Мова канфлікту ў грамадстве, якое трансфармуецца: ад канструявання гісторыі - да фармавання сацыякультурных ідэнтычнасцяў" А.А. Даніленка; "Поле полу" С.А. Ушакін, "Прыватнае эканамічнае права. Прававыя асновы для эканамістаў" В. Шунэман (пераклад з нямецкай мовы), "Параўнальная паліталогія" у 3-х частках У.В. Роўда, "Гарадская цывілізацыя" З.В. Шыбека, "Мір: гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары" І. Махоўская, І. Раманава і інш. выданні.

Удала камбінуючы ўласную паліграфічную базу і магчымасці партнёрскіх друкарняў, выдавецтва універсітэта забяспечвае высокі ўзровень афармлення кніг і брашур.

Выдавецтва плануе і далей штогод выпускаць разнастайныя кнігі: метадычныя і вучэбныя дапаможнікі, зборнікі навуковых прац, манаграфіі.

Адрас:
Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт
вул. Тауро, 12
LT-01108 Вільнюс, Літва
Тэлефон: +370 5 2639650
Факс: +370 5 2639651
Эл. пошта: publish @ ehu.lt

Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт :: Выданьні

Европа-2015. Эффект перестройки: режимы и риски многоголосого знания

Европа-2015. Эффект перестройки: режимы и риски мног...

Матэрыялы мiжнароднай студэнцкай навуковай канферэнцыi

В сборник включены материалы международной научной конференции студентов «Европа-2015. Эффект перестройки: режимы и риски многоголосого знания», состоявшейся в Европейском гуманитарном университете в мае 2015 г. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей. The volume includes the proceedings of the International Student Conference “Europe-2015. Perestroika’s effect: regimes and risks of multi-voice knowledge” t... Болей »


Гуляев Анатолий, Профессиональная этика журналиста

Профессиональная этика журналиста

От кодекса строителя коммунизма к этическим кодексам СМИ

Гуляев Анатолий

Профессиональная этика журналиста – одна из самых неразработанных проблем как в учебных планах вузов на территориях бывшего Советского Союза, так и в представлениях журналистского сообщества о качественной и некачественной журналистике. Ее история (повторим, на территориях бывшего Советского Союза) едва насчитывает два десятилетия. По всей вероятности, этим и объясняется тот факт, что до сих пор по данной проблеме не появилось основател... Болей »


Религиозные организации в общественном пространстве Беларуси и Украины: формирование механизмов партнерства

Религиозные организации в общественном пространстве ...

Книга посвящена проблемам репрезентации религиозных организаций в общественном пространстве Беларуси и Украины, а также процессам формирования партнерских отношений между религиозными организациями, органами власти и общественными структурами. Авторский коллектив считает, что в религиозно гетерогенных обществах Беларуси и Украины именно устойчивые исторические религиозные сообщества конструируют правила и содержание общественного диалог... Болей »


Дзярнович Олег, Бырлэдяну Виржилиу, Тимошенко Леонид, Сны о Византии Место цивилизационного и культурного наследия Византии в регионе Пограничья Центрально-Восточной Европы

Сны о Византии? Место цивилизационного и культурного...

Дзярнович Олег, Бырлэдяну Виржилиу, Тимошенко Леонид

Византийское наследие стоит у истоков формирования христианской и письменной культуры на землях Беларуси, Украины и Молдавии (IX–XII в.). В дальнейшем это влияние не было столь непосредственным, но как политический и геокультурный фактор продолжало воздействовать на регион между Балтийским и Чёрным морями. Так продолжалось и после падения Византийской империи в середине XV в. Особенно сильно это влияние проявилось в религии и письменнос... Болей »


Складальнiк, рэдактар А.I. Фядута, Голас волi з-за кратаў

Голас волi з-за кратаў

Анталогiя твораў беларускiх палiтзняволеных

Складальнiк, рэдактар А.I. Фядута

В антологию «Голас волі з-за кратаў/Голос свободы из-за решетки» вошли рассказы, стихи, воспоминания, дневниковые записи, очерки граждан Республики Беларусь, отбывших или продолжающих отбывать наказание в виде лишения свободы по политически мотивированным приговорам. Среди них – как известные поэты, журналисты, политические деятели, так и авторы, тексты которых печатаются впервые. Болей »


Соколова М.В., Пупцев А.Е., Солодовникова М.Л., Дистанционное образование в высшей школе Беларуси в контексте общества знания: проблемы и перспективы

Дистанционное образование в высшей школе Беларуси в ...

Соколова М.В., Пупцев А.Е., Солодовникова М.Л.

Предлагаемое исследование является одной из первых попыток анализа стратегического планирования в области создания системы дистанционного обучения в высшей школе Беларуси на основе обзора современных концептуальных подходов к определению места дистанционного образования в системе высшего образования и к стратегическому планированию в данной области. Введение такого компонента, как сравнительный анализ структуры и стратегии создания сист... Болей »


Европа-2012: перспективы и вызовы европеизации

Европа-2012: перспективы и вызовы европеизации

Материалы международной студенческой научной конференции 18–20 мая 2012 г. Вильнюс

В сборник включены материалы международной студенческой научной конференции «Европа-2012: перспективы и вызовы европеизации», состоявшейся в Европейском гуманитарном университете в мае 2012 г. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей. Болей »


Кравцевич Александр, Смоленчук Александр, Токть Сергей, Белорусы: нация Пограничья

Белорусы: нация Пограничья

Кравцевич Александр, Смоленчук Александр, Токть Сергей

В коллективной монографии предпринята попытка увидеть влияние цивилизационного Пограничья («Запад»/«Восток» Европы) на судьбы белорусской нации. В контексте этого Пограничья авторы рассматривают основные вехи политической и культурной истории белорусских земель до конца XVIII в., анализируют особенности формирования белорусской нации в XIX – начале XX в. и затрагивают проблему культуры памяти на примере Второй мировой войны. Болей »


Сорочан О. П. (руков.), Восточно-Европейское Пограничье

Восточно-Европейское Пограничье

социально-экономическая динамика

Сорочан О. П. (руков.)

В рамках эволюционно-институционального подхода проведено компаративное исследование специфики и результатов трансформационных процессов в странах Восточно-Европейского Пограничья: Беларуси, Украины, Молдовы. Практика либерализации экономики (ее основные компоненты и «границы», корреляция с национальной конкурентоспособностью, воздействие на экономическую динамику страны) рассматривается в сочетании с анализом социального состояния в ст... Болей »


Бреская О., Сувейкэ С., Индивид и корпорация в публичном пространстве

Индивид и корпорация в публичном пространстве

Бреская О., Сувейкэ С.

В книге анализируется эволюция корпорации как уникальной социальной формы, происходящей на границах различных областей жизни общества и индивида в частном и публичном измерениях и определяющей во многом особенности современной эпохи. Через социологическое и историческое изучение природы взаимосвязи индивидуального и корпоративного начал и возможности репрезентации такой взаимосвязи в публичном пространстве авторы поднимают вопрос о соот... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-9]   Наступная   Апошняя