Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт

Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт


Выдавецтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта было заснавана ў Менску ў 1995 годзе. Выдавецкая ідэя была ў тым, каб прадставіць студэнтам максімальна шырокі выбар літаратуры, даць магчымасць спецыялістам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта падзяліцца сваім досведам з чытачамі на старонках кніг. Асноўны аб'ём выдаванай літаратуры складаюць вучэбныя і навуковыя выданні. Прыярытэтнымі з'яўляюцца даследаванні і пераклады ў галіне філасофіі, псіхалогіі, мастацтвазнаўства, мовазнаўства, літаратуразнаўства, эканомікі, правазнаўства, рэлігіязнаўства і інш. Шэраг выдадзеных кніг з'яўляюцца унікальнымі.

З кніг, якія выйшлі ў выдавецтве, можна адзначыць наступныя: "Сучаснае мастацтва Францыі" Катрын Міле; "Слоўнік французскага кіно" пад рэдакцыяй Жан-Лу Пасека; "Фундаментальная анталогія мовы" Фрыдрыха Вільгельма фон Хермана; "Паміж кірмашом і салонам" Кшыштафа Занусі; "Шляхі Хайдэгера: даследаванні позняй творчасці" Ханса-Георга Гадамера; "Праўдзівы вернік: думкі аб прыродзе масавых рухаў" Эрыка Хофера; "Глабалізацыя і перспектывы развіцця постсацыялістычных краін" Гжэгажа Калодка; "Dasein-аналіз у філасофіі і псіхалогіі" пад рэдакцыяй Г.М. Кучынскага і А.А. Міхайлава; "Умбэрта Эка: парадоксы інтэрпрэтацыі" А.Р. Усманавай; "Контуры сучаснай крытычнай філасофіі" У.М. Фурса; "Анталогія гендэрнай тэорыі" пад рэдакцыяй А.І. Гапавай і А.Р. Усманавай; штогоднік "Даследаванні па фенаменалогіі і філасофскай герменеўтыцы". З 2001 году выходзіць серыя календароў "Жанчыны Беларусі: гісторыя ў штодзённасці". У 2002 годзе выдавецкі цэнтр ЕГУ на XLII рэспубліканскім конкурсе "Мастацтва кнiгi" быў узнагароджаны дыпломам за выданне календара "Жанчыны Беларусі: творцы культуры". Выдавецтва актыўна супрацоўнічае з рэдакцыямі універсітэцкіх часопісаў "Топас" і "Скрыжаванні".

З пачатку працы ЕГУ ў Літве інфармацыйна-выдавецкі цэнтр універсітэта працягвае выдаваць часопісы "Топас" і "Скрыжаванні". З 2006 году выдадзены такія кнігі, як "Сацыяльная філасофія ў непапулярным выкладзе" У.Н.Фурса, "Чытанне і дыскурс" І.М. Інішава, "Успаміны Вольгі Дзядок" пад рэдакцыяй Т.А. Бембель; "Гiсторыя Беларусi канца XVIII – пачатку XX ст. у дакументах i матэрыялах" (складальнік А.Ф. Смалянчук), "Віцебская мастацкая школа (1897–1923)" Клер Дэ Фоль (пераклад з французскай); "MEMENTO NASCI: Супольнасць і генератыўны досвед" Т.В. Шчытцовай; "Беларуская і ўкраінская гістарыяграфія канца XVIII–- пачатку 20-х гг. XX ст. падчас генезы і развіцця нацыянальнай гістарычнай свядомасці беларусаў і ўкраінцаў" Д.У. Карава; "Мова канфлікту ў грамадстве, якое трансфармуецца: ад канструявання гісторыі - да фармавання сацыякультурных ідэнтычнасцяў" А.А. Даніленка; "Поле полу" С.А. Ушакін, "Прыватнае эканамічнае права. Прававыя асновы для эканамістаў" В. Шунэман (пераклад з нямецкай мовы), "Параўнальная паліталогія" у 3-х частках У.В. Роўда, "Гарадская цывілізацыя" З.В. Шыбека, "Мір: гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары" І. Махоўская, І. Раманава і інш. выданні.

Удала камбінуючы ўласную паліграфічную базу і магчымасці партнёрскіх друкарняў, выдавецтва універсітэта забяспечвае высокі ўзровень афармлення кніг і брашур.

Выдавецтва плануе і далей штогод выпускаць разнастайныя кнігі: метадычныя і вучэбныя дапаможнікі, зборнікі навуковых прац, манаграфіі.

Адрас:
Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт
вул. Тауро, 12
LT-01108 Вільнюс, Літва
Тэлефон: +370 5 2639650
Факс: +370 5 2639651
Эл. пошта: publish @ ehu.lt

Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт :: Выданьні

Гуляев Анатолий, Профессиональная этика журналиста

Профессиональная этика журналиста

От кодекса строителя коммунизма к этическим кодексам СМИ

Гуляев Анатолий

Профессиональная этика журналиста – одна из самых неразработанных проблем как в учебных планах вузов на территориях бывшего Советского Союза, так и в представлениях журналистского сообщества о качественной и некачественной журналистике. Ее история (повторим, на территориях бывшего Советского Союза) едва насчитывает два десятилетия. По всей вероятности, этим и объясняется тот факт, что до сих пор по данной проблеме не появилось основател... Болей »


Кравцевич Александр, Смоленчук Александр, Токть Сергей, Белорусы: нация Пограничья

Белорусы: нация Пограничья

Кравцевич Александр, Смоленчук Александр, Токть Сергей

В коллективной монографии предпринята попытка увидеть влияние цивилизационного Пограничья («Запад»/«Восток» Европы) на судьбы белорусской нации. В контексте этого Пограничья авторы рассматривают основные вехи политической и культурной истории белорусских земель до конца XVIII в., анализируют особенности формирования белорусской нации в XIX – начале XX в. и затрагивают проблему культуры памяти на примере Второй мировой войны. Болей »


Сорочан О. П. (руков.), Восточно-Европейское Пограничье

Восточно-Европейское Пограничье

социально-экономическая динамика

Сорочан О. П. (руков.)

В рамках эволюционно-институционального подхода проведено компаративное исследование специфики и результатов трансформационных процессов в странах Восточно-Европейского Пограничья: Беларуси, Украины, Молдовы. Практика либерализации экономики (ее основные компоненты и «границы», корреляция с национальной конкурентоспособностью, воздействие на экономическую динамику страны) рассматривается в сочетании с анализом социального состояния в ст... Болей »


Бреская О., Сувейкэ С., Индивид и корпорация в публичном пространстве

Индивид и корпорация в публичном пространстве

Бреская О., Сувейкэ С.

В книге анализируется эволюция корпорации как уникальной социальной формы, происходящей на границах различных областей жизни общества и индивида в частном и публичном измерениях и определяющей во многом особенности современной эпохи. Через социологическое и историческое изучение природы взаимосвязи индивидуального и корпоративного начал и возможности репрезентации такой взаимосвязи в публичном пространстве авторы поднимают вопрос о соот... Болей »


Смалянчук Алесь, рэд., Homo historicus, 2009

Homo historicus

Гадавiк антрапалагічнай гісторыі

Смалянчук Алесь, рэд.

Матэрыялы гадавіка Homo historicus 2009 дэманструюць магчымасці гісторыка-антрапалагічнага падыходу да вывучэння мінулага Беларусі. Яны прысвечаны праблеме гістарычнай памяці і нацыянальных сімвалаў шматкультурнай Вільні, актуалізуюць амаль невядомыя навуковыя тэксты Мітрафана Доўнар-Запольскага і Юзафа Абрэмбскага з галіны этналогіі, закранаюць гісторыю адукацыі. Болей »


Урбан Майкл, Беларуская савецкая эліта (1966—1986)

Беларуская савецкая эліта (1966—1986)

Алгебра ўлады

Урбан Майкл

Кніга амерыканскага даследчыка Майкла Урбана прысвечаная палітычнаму развіццю Беларусі ў 1960—1980-х гадах. На аснове шырокага фактычнага матэрыялу аўтар апісвае складаныя ўзаемаадносіны паміж рознымі групамі беларускай савецкай эліты, а таксама паказвае вынікі і наступствы палітычнай барацьбы для развіцця БССР ва ўмовах хуткай індустрыялізацыі і урбанізацыі. Болей »


Чепайтене Раса, Культурное наследие в глобальном мире

Культурное наследие в глобальном мире

Чепайтене Раса

В книге исследуется широкое поле проблем, связанных с современным подходом к восприятию, охране и интерпретации культурных ценностей. Издание предназначено специалистам по охране наследия и студентам, изучающим эту дисциплину, а также культурологам, историкам, антропологам, социологам, музееведам, специалистам по туризму и всем, интересующимся проблемами охраны культурного наследия. Болей »


Соркіна Іна, Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.

Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ...

Соркіна Іна

Транспарт, гандаль, прамысловасць, штодзённае жыццё беларускіх мястэчак на пераломе 18 і 19 стагоддзяў. Не вялікія гарады і не маленькія вёскі. Мястэчкі, іх шматкультурнасць, многагалоссе і рознамоўе сталі тэмай даследавання аўтара. Пытанні канфесійнасці, традыцыі розных культур, адукацыя і культурнае жыццё жыхароў. Роля штэтляў, як часткі беларускіх мястэчак, жыццё ў іх, адрозная культура, мова, вера. У манаграфіі разглядаецца і колька... Болей »


Инишев И., Щитцова Т. (редакторы), Практизация философии, Том 2

Практизация философии

современные тенденции и стратегии

Инишев И., Щитцова Т. (редакторы)

Второй том серии «Элементы практической философии» посвящён анализу и дальнейшему развитию основных тенденций и стратегий, характерных для современной философии. Тематические контуры современного философствования задаются целым комплексом гетерогенных концепций, общим знаменателем которых служит идея «имманентной практизации». Различные модели и способы этой имманентной практизации составляют основную тему статей, вошедших в состав сбор... Болей »


Шпарага Ольга, Пробуждение политической жизни

Пробуждение политической жизни

Эссе о философии публичности

Шпарага Ольга

В книге предлагается философский анализ происхождения и структуры политики, учитывающий её экзистенциальное значение и ведущий к понятию «политическая жизнь». При этом «политическая жизнь» рассматривается прежде всего через привязку к беларусскому контексту 1990-х гг. Другим важным основанием обращения к «политической жизни» выступает генезис собственной мысли автора – от критической феноменологии к посттоталитарной политической философ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-4]   Наступная   Апошняя