Латышонак Алег

Нарадзіўся ў 1957 годзе ў Эльблонгу, у сям'і беларускіх інтэлігентаў. Бацька – Юры, выхадзец з-пад Шаркоўшчыны на Віленшчыне (зараз Віцебская вобласць). Маці – Вера (з роду Стоцкіх) з наднарваўскай вёскі Лука на Беласточчыне.

У 1965 годзе сям'я Латышонкаў пераехала ў Беласток «да сваіх». Тут Алег скончыў школу і ліцэй, дзе быў адным з заснавальнікаў скаўцкай воднай дружыны «Чаму б не» ды аўтарам яе назову.

У 1980 годзе скончыў гістарычна-філязафічны факультэт Ягелонскага універсітэта ў Кракаве. Вярнуўшыся ў Беласток працаваў настаўнікам гісторыі ў сельскагаспадарчым механічным тэхнікуме ў Супраслі.

У 1982 годзе аршытаваны за дзейнасць у падпольным руху «Салідарнасць», восем месяцаў правёў у беластоцкім арышце. Пасля вызвалення выехаў у Кракаў, дзе працаваў у Кракаўскім Гістарычным музеі і ў Інстытуце даследавання Палоніі (польскай дыяспары) Ягелонскага універсітэта.

У канцы 80-х далучыўся да беларускага студэнцкага руху. Быў адным з заснавальнікаў беларускага рокавага фестывалю «Басовішча» і аўтарам яго назвы. Сябра-заснавальнік нефармальнага Беларускага Клуба, які займаўся падрыхтоўкай да палітычнай дзейнасці апазіцыйнай беларускай эліты.

У 1991 годзе вярнуўся ў Беласток і распачаў працу ў Музеі Войска, адначасова ведучы актыўную грамадска-палітычную дзейнасць. У 1992-1994 гадах старшыня Галоўнай Рады Беларускага Дэмакратычнага Аб'яднання, адзінай партыі нацыянальнай меншасці ў Польшчы. У 1993-1997 гадах працаваў журналістам тыднёвіка “Ніва”. З 1995 – сябра Ўправы Беларускага саюза ў Рэспубліцы Польшча, з 1997 намеснік старшыні Цэнтра грамадзянскай адукацыі Польшча-Беларусь. У 1998 годзе сустваральнік беларускага радыё «Рацыя».

У 1996 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю ва Ўніверсітэта імя Мікалая Каперніка ў Торуні («Беларускія вайсковыя фармаванні 1917-1923»). З 1997 года – выклачык Кафедры беларускай культуры Беластоцкага універсітэта. Разам з Яўгенам Мірановічам напісаў падручнік «Гісторыя Беларусі ад паловы XVIII да канца XX стагоддзя».

У 2007 г. ва Універсітэце імя Мікалая Каперніка ў Торуні абараніў доктарскую працу «Ад русінаў белых да беларусаў. Вытокі беларускай нацыянальнай ідэі». У 2008 годзе перавёўся на Кафедру міжнародных адносін у Інстытуце гісторыі Беластоцкага ўніверсітэта. У гэтым жа годзе ўбачыў свет першы том збору яго твораў на беларускай мове «Жаўнеры БНР».

З 1996 года – старшыня Беларускага гістарычнага таварыства, сябра Усходнеславянскай камісіі Польскай Акадэміі Умення і Камісіі славянскіх даследаванняў Камітэта гістарычных навук Польскай Акадэміі Навук.

У 2000 годзе адзначаны адзнакай «Заслужаны дзеяч культуры». У 2008 – Кавалерскім крыжам Ордэна Адраджэння Польшчы.

 

Латышонак Алег :: Выданьні

pdf
Дзеяслоў, 09

Дзеяслоў

Літаратурна-мастацкі часопіс

09

* Быкаў Васіль, "Ганаруся Вашай "залатой" паэтычнай нітачкай...". Лісты Васіля Быкава да Ларысы Геніюш * Быкаў Васіль, Бутэльчына, альбо Прэзідэнт на дрэве * Васючэнка Пятро, Пятрогліфы і філалагемы * Голубеў Дзяніс, Адпускаю на волю Любоў... * Грыль Франц Салес, Мастак магічнага рэалізму * Гумянюк Юры, У рэжыме ультрафіялету... * Зуёнак Васіль, Жытнёвая памяць * Івашчанка Анатоль, Флейта дажджу *... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 21

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

21

* Dmitruk Stefan, Geneza rodu Chodkiewiczów * Jurkowski Roman, Aleksander Meysztowicz - fragment „Wspomnień" * Kempa Tomasz, Wileńskie bractwo Św. Ducha jako centrum obrony prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w. * Łatyszonek Oleg, Pierwsze wzmianki o „Białej Rusi" i „Białych Rusinach" * Matus Irena, Powiatowy Oddział Diecezjalnej Rady Szkolnej w Bielsku w latach 1890-1915 ... Болей »


pdf
Annus Albaruthenicus, 05

Annus Albaruthenicus

Год Беларускі

05

* BOOKSHELF (Кніжная паліца) * Barshcheuskaya Nina (Ніна Баршчэўская), The Role of the Belarusian Diaspora in Preservation and Development of the Belarusian Diaspora Language (based on the Belarusian press published in Germany) * Białokozowicz Bazyli, Jan Baudouin de Courtenay and his attitude towards Belarus and Belarusians * Burlyka Ivan, Do Belarusians speak Belarusian in the street? * Fleming Michael, Reckoning w... Болей »


pdf
ARCHE, 06(29)2003

ARCHE

аналітыка • крытыка • эсэістыка • гісторыя • літаратура • палеміка • рэцэнзіі

06(29)2003

Тэма нумару: Эўропа на ўсход ад Эўропы. Сярод аўтараў — Валер Булгакаў, Алег Латышонак, Стывэн Уайт, Нэлі Бекус, Аляксей Левінсон, Мікола Рабчук, Багуслаў Бакула, Яанна Такарска-Бакір. Таксама ў нумары публікуецца гутарка з Эндру Ўілсанам "Толькі мова можа быць асновай нацыянальнай ідэнтычнасьці беларусаў") і літаратурныя творы. Болей »


pdf
Гістарычны Альманах, 07

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

07

* Заключнае слова ад аргкамітэту канфэрэнцыі * Навуковая хроніка * Прадмова рэдакцыі * Астрога Віктар, Беларуская гістарыяграфія найноўшага часу: праблемы перыядызацыі * Вабішчэвіч Аляксандар, З гістарыяграфіі гісторыі Заходняй Беларусі 1920 – 30-х гадоў: пытанні перыядызацыі нацыянальна-вызвольнага руху * Галубовіч Віталь, Перыядызацыя як праблема гістарыяграфіі гісторыі Беларусі * Голубеў Валянцін, Эканам... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 5

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

5

* recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909—Gdańsk 1995 / Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. I, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994 / Konferencja, Mińsk 25-26.04.1996 r. * Zat... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 3

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

3

* polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995 / Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. i polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplemen... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 4

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

4

* Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. M. Kondratiuk, Białystok 1995 / Jerzy Hawryluk, Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku, Bielsk Podlaski 1993 / Jewfimij Karski, Biełaruski naród i jaho mowa, Miensk 1920 * Białokozowicz Bazyli, U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej * Choruży Wiesław, Białoruskie organizacje centrowe w powiatach ... Болей »


pdf
Сьвіцязь, 2/1994

Сьвіцязь

Гістарычна-культурны часопіс Гарадзеншчыны

2/1994

* "Я ўвесь час думаю, што зрабіў мала..." 3 Алесем Белакозам размаўляе Аляксей Пяткевіч * Кніжная паліца * НАШЫ ЮБІЛЯРЫ * Бензярук Анатоль, "Ура! Варшава наша!" * Ганчарук Ігар, Званы Гарадзеншчыны * Латышонак Алег, Беларуская нацыянальная ідэя * Нядзелька Уладзімір, Ліпень 1944. Гродзеншчына: Хроніка падзей * Пацюпа Юрась, Некалькі заўваг * Петрушкевіч Ала, "I ў восені цябе шукаю, маё каханне..."... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 2

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

2

* Mitrofan Downar-Zapolski (1867-1934) —wybitny badacz historii i kultury Białorusi * Wykaz proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 roku * Głogowska Helena, Białoruś i Białorusini w podręcznikach historii do szkół podstawowych w Polsce * Iwaniuk Sławomir, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne a szkolnictwo z językiem białoruskim w latach 1956-1980 * Liedke Marzena, System edukacji a przemiany językowe i kultur... Болей »