Беларускі гістарычны часопіс, 3/1999

Беларускі гістарычны часопіс

навуковы, навукова-метадычны ілюстраваны часопіс

3/1999

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 1999-04

Рэдактар: Кушнер Васiль

Рэдакцыйная калегія: С. Барыс, У. Бажанаў, П. Брыгадзiн, Я. Важнiк, В. Галубовiч, А. Гужалоўскі, В. Іўчанкаў, М. Касцюк, У. Кошалеў, А. Лакотка, Н. Матусевiч, У. Мiхнюк, А. Слука, М. Сташкевiч, У. Тугай, В. Фядосiк, С. Ходзiн, В. Чаропка, В. Шайкоў, З. Шыбека, А. Яноўскi

Мастацкі рэдактар: Драчоў Пятро

Выдавец: Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь, Iнстытут гiсторыi Нацыянальнай Акадэмii навук Беларусi, Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт

Памеры: 96 с., 25см

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1506.]

УДК: 1993-1999

“Беларускі гістарычны часопіс” – адзіны ў Рэспубліцы Беларусь навуковы, навукова-метадычны ілюстраваны часопіс, дзе арганічна спалучаюцца арыгінальныя навуковыя і навукова-метадычныя матэрыялы па гісторыі Беларусі і ўсеагульнай гісторыі. Часопіс публікуе матэрыялы па палітычнай, эканамічнай, аграрнай, ваеннай, канфесіянальнай гісторыі, гісторыі палітычных партый і рухаў, па праблемах палітычнага і грамадскага жыцця, пытаннях экалогіі, гістарычнай інфарматыкі і іншыя, якія дапамагаюць навукоўцам, выкладчыкам, настаўнікам і студэнтам больш дакладна арыентавацца ў розных поглядах на праблемы гістарычнай навукі, адукацыі і выхавання моладзі. На старонках часопіса праходзяць апрабацыю вучэбныя праграмы, падручнікі і дапаможнікі, вялікую ўвагу часопіс надае публікацыі метадычных распрацовак і вопыту настаўнікаў і метадыстаў, якія працуюць найбольш творча. Каляровая вокладка і ўклейка, чорна-белыя ілюстрацыі дапамагаюць зрабіць матэрыялы вобразнымі, практычнымі для работы на занятках па гісторыі. На старонках часопіса друкуюцца дакументы з беларускіх і замежных архіваў, матэрыялы па музеязнаўстве, архівазнаўстве, па гісторыі роднага краю. Нашымі аўтарамі з’яўляюцца як вядомыя беларускія даследчыкі гісторыі, так і аспіранты, студэнты, супрацоўнікі архіваў, краязнаўцы. На старонках часопіса друкуюцца матэрыялы навукоўцаў Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Германіі, ЗША і іншых краін. Матэрыялы, што паступаюць у рэдакцыю, рэцэнзуюцца, публікацыі залічваюцца пры абароне доктарскіх і кандыдацкіх дэсертацый.

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

“Атамныя салдаты” (сустрэча ў рэдакцыі часопіса з ветэранамі падраздзяленняў асобай рызыкі)

Атрушкевіч Марат, Гарадское кіраванне на Беларусі ў канцы ХVІІІ-начатку XIX стст.

Баброўнік Наталля, Падарожжа па сярэдневяковых гарадах Заходняй Еўропы (VI клас)

Белазаровіч Віктар, Барыс Сымон, Тэсты і заданні па гісторыі Беларусі (ІХ-ХІ класы)

Гужалоўскі Аляксандр, Тамаш Зан - аўтар першага беларускага музейнага праекта

Іваноў Сяргей, Волаты - міф або рэальнасць?

Касцюк М. П., Грыгор’ева В. В., Міхаіл Восіпавіч Біч

Кушнер Васіль, Кабяк Сяргей, Люты Анатоль, Каваленя Аляксандр, Талент, памножаны на працавітасць, чалавечнасць і дабрыню (да 75-годдзя з дня нараджэння Аляксандра Мікалаевіча Мацко)

Ладысеў Уладзімір, Ваенныя падзеі верасня 1939 года ў лесе беларускага народа

Побаль Леанід, Гістарычныя працы па ўсіх пытаннях патрабуюць навуковай дакладнасці

Пучкоў Уладзімір, З гісторыі кулінарыі і не толькі яе (інтэлектуальная гульня)

Сакалова Марына, Легальныя грамадскія арганізацыі Беларусі ў 70-90-я гг. XIX ст.

Сташкевіч Мікалай, Перадумовы і працэс стварэння палітычных партий на Беларусі (канец XIX ст. - люты 1917 г.)

Сямёнчык Міхаіл, Пытанні рабочага руху ў Заходняй Беларусі 1921-1939 гг. у польскай гістарыяграфіі

Трыгорлава Людміла, Вынікі развіцця краін Заходняй Еўропы ў XVI-XVIII стст. (паўторна-абагульняючы ўрок, VII клас)

Улейчык Наталля, Фарміраванне савецкай інтэлігенцыі ў заходніх абласцях Беларусі (1939-1950 гг.)

Чаропка Вітаўт, Бітва на рацэ Ворскле: перадумовы, ход, вынікі

Шчаўлінскі Мікалай, Бежанцы і беларускі нацыянальны рух у гады першай сусветнай вайны

Варта пазнаёміцца:

Беларускі гістарычны часопіс, 10 (183) 2014

Беларускі гістарычны часопіс

навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс

10 (183) 2014

Звяртаем увагу чытачоў часопіса на матэрыялы, надрукаваныя ў кастрычніцкім нумары часопіса. Адкрывае яго артыкул вядомага беларускага гісторыка Сяргея Токця "Дэмаграфічныя параметры і структура хатніх гаспадарак маёнтка Скідзель паводле рэвізскага перапісу 1858 года". Аўтар прадстаўляе вынікі свайго даследавання, праведзенага на аснове ўзгаданай крыніцы, чатырох сацыяльных груп, што адносіліся да маёнтка Скідзель: сялян вёсак маёнтка Ск... Болей »


Беларускі гістарычны часопіс, 9 (182) 2014

Беларускі гістарычны часопіс

навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс

9 (182) 2014

Вераснёўскі нумар часопіса адкрывае артыкул Сяргея Елізарава "Фінансы Савецкай Беларусі (1919 — вясна 1921 г.): на шляху да камунізму". У артыкуле аўтар аналізуе працэс фарміравання бюджэтнай сістэмы на беларускіх землях пасля ўсталявання савецкай улады. Адзначаючы цяжкасці на гэтым шляху, ён робіць выснову, што Савецкая Беларусь у сферы фінансаў у значнай ступені залежала ад грашовых паступленняў з Масквы. Даследчык акцэнтуе ўвагу на т... Болей »


Беларускі гістарычны часопіс, 8 (181) 2014

Беларускі гістарычны часопіс

навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс

8 (181) 2014

Сергей Новиков. "Белорусские партизаны в операции "Багратион" (с. 4). Публикуется рецензия на научное издание "Партизаны в операции "Багратион": документы и материалы", выпущенное Национальным архивом Республики Беларусь к 70-летию годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Автор подробно знакомит читателей с этим изданием, отмечает его уникальность и важность, а также делает некоторые замечания. Степан Захаркеви... Болей »


Беларускі гістарычны часопіс, 6 (179) 2014

Беларускі гістарычны часопіс

навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс

6 (179) 2014

Оценка личности Кастуся Калиновского и восстания 1863—1864 гг. менялась на разных этапах существования советской власти. В журнале «БГЧ» исследуется характер этих изменений в период со второй половины 1920-х по 1950-е годы. Рассматриваются основные этапы реабилитации жертв политических репрессий в Советском Союзе в конце 1980-х—начале 1990-х годов. Рассказывается также об известном белорусском политическом и общественном деятеле Антоне ... Болей »


Беларускі гістарычны часопіс, 5 (178) 2014

Беларускі гістарычны часопіс

навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс

5 (178) 2014

Валянцін Голубеў, Мікола Волкаў, Рэчыца ў часы Вялікага Княства Літоўскага # Андрэй Унучак "На высокі ўзышоў эшафот...": як у БССР адзначаліся памятныя даты з дня смерці Кастуся Каліноўскага" # Уладзімір Бажанаў, Абуджэнне нацыянальнай свядомасці і развіццё беларускага краю: па старонках газеты "Наша нiва" за 1911 год # Сяргей Новікаў, Летнія баі 1941 г. на Беларусі ў мемуарах Г. Гудэрыяна і дзённіку баявых дзеянняў 2-й танкавай групы:... Болей »


Беларускі гістарычны часопіс, 4 (177) 2014

Беларускі гістарычны часопіс

навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс

4 (177) 2014

Прадстаўляем вашай увазе красавіцкі нумар часопіса. Адкрывае яго блок матэрыялаў, прысвечаны Ульскай бітве 1564 г. Першым друкуецца артыкул Андрэя Янушкевіча "Ульская бітва 1564 г. і яе гістарычнае значэнне" Даследчык адзначае, што Ульская бітва, якая адбылася паміж войскамі Вялікага Княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавай 26 студзеня 1564 г., значна паўплывала на далейшы ход Інфлянцкай вайны. У артыкуле расказваецца аб перадгісторыі ... Болей »


Беларускі гістарычны часопіс, 3 (176) 2014

Беларускі гістарычны часопіс

навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс

3 (176) 2014

Прадстаўляем вашай увазе сакавіцкі нумар часопіса. Адзначым, што ён у пэўнай ступені атрымаўся “жаночым”. Па-першае, адкрывае яго артыкул, у якім разглядаецца прававое становішча жанчын Беларусі ў пачатку ХХ ст. і адносіны да “жаночага пытання” розных палітычных партый, што дзейнічалі на нашых землях у гэты перыяд. Па-другое, сем з васьмі аўтараў гэтага нумара жанчыны — даследчыцы і настаўніцы, якія плённа працуюць на ніве гістарычнай н... Болей »


Беларускі гістарычны часопіс, 2 (175) 2014

Беларускі гістарычны часопіс

навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс

2 (175) 2014

Звяртаем вашу ўвагу на матэрыялы, змешчаныя ў лютаўскім нумары часопіса. Адкрывае яго артыкул вядомага беларускага даследчыка Валянціна Голубева “Шклоў і шклоўскія ўмацаванні ў XVІI—XVIII стст.”. У ім аўтар адзначае, што многія старонкі гісторыі Шклова да гэтага часу яшчэ не напісаныя. Хоць гэты беларускі горад мае надзвычай цікавую гісторыю. За час свайго існавання, як ужо даказалі беларускія гісторыкі і археолагі, ён знаходзіўся на тр... Болей »


Беларускі гістарычны часопіс, 1 (174) 2014

Беларускі гістарычны часопіс

навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс

1 (174) 2014

Звяртаем вашу ўвагу на матэрыялы, надрукаваныя ў гэтым нумары часопіса. Адкрывае яго артыкул вядомага беларускага гісторыка Аляксея Літвіна "Надпісы на сценах Гомельскай турмы перыяду нацысцкай акупацыі Беларусі: рассакрэчаныя звесткі НКУС СССР". У ім прыводзіцца нядаўна рассакрэчаны дакумент, які ўтрымлівае надпісы, зробленыя вязнямі на сценах Гомельскай турмы ў гады нацысцкай акупацыі Беларусі. Аўтар аналізуе гэтыя надпісы, праводзіць... Болей »


Беларускі гістарычны часопіс, 12 (173) 2013

Беларускі гістарычны часопіс

навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс

12 (173) 2013

Звяртаем вашу ўвагу на матэрыялы, надрукаваныя ў снежаньскім нумары часопіса. Адкрывае яго артыкул вядомага беларускага гісторыка Рыгора Лазько “Пачатак бальшавіцкай нацыянальнай палітыкі”. Аўтар аналізуе знешне- і ўнутрыпалітычныя аспекты нацыянальнай палітыкі РСДРП(б), якая прыйшла да ўлады ў Расійскай Імперыі ў кастрычніку 1917 г. Адзначае, што абвешчанае новай партыяй улады права народаў былой імперыі на самавызначэнне мела прапаган... Болей »