Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 15

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

15

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 2001

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Skład Maksymiuk Aleksander; Korekta Łuba Witalis;

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 256 с., 23 см

ISSN: 1232-7468

Copyright © 2001 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [156], [157]; MiOKB — [10523], [8945]

Дадатковая даведка: Adres redakcji: 15-959 Białystok, ul. Zamenhofa 27; Wydanie publikacji sponsorowane przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miejski w Białymstoku; Na okładce: Postulowany kształt terytorialny Białoruskiej Republiki Ludowej Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* Fionik Doroteusz, Zmiany prawosławnej struktury parafialnejw Bielsku Podlaskim w latach 1839-1867 * Gursztyn Piotr, Białoruś i Białorusini w pracach Leona Wasilewskiego * Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Przyczynek do losów przywódców „Zielonego Dębu" w świetle sprawozdań Policji Politycznej w Wilnie z lat 1923-1926 * Kempa Tomasz, Nieznany list wojewody witebskiego Jana Zawiszy do arcybiskupa Jozafata Kuncewicza. Przyczynek do wyjaśnienia przyczyn zabójstwa arcybiskupa połockiego * Korch Joanna, Stary Kornin jako ośrodek pątniczy i sanktuarium Matki Bożej * Nikodem Jarosław, Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografii Skirgiełły * Radzik Ryszard, Polak, Litwin, Białorusin — ewolucja kryteriów przynależności narodowo-kulturowej w dwóch ostatnich stuleciach * Siemakowicz Marian, Polityka polska wobec szkolnictwa białoruskiego w okresie odbudowy państwowości polskiej * Ладысеў Уладзімір, Праблемы станаўлення беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ва ўмовах курсу кіраўніцтва Савецкай Расіі на сусветную пралетарскую рэвалюцыю (снежань 1918 — 1919 гг.) * ЛАЗЬКО РЫГОР, Спробы заключэння беларуска-польскага саюза ў 1919 г. * Лебедзева Валянціна, Дыпламатычная місія БНР у перамовах з Украінай (1918 г.) * Мазец Валянцін, Грамадзянства i межы БНР * Мязга Мікола, Міжнароднапалітычны аспект барацьбы за беларускую дзяржаўнасць у пачатку 1920-х гг. * Паўлава Таццяна, Асноўныя напрамкі знешнепалітычнай дзейнасці БНР у 1918-1920 гг. * С

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Jarosław Nikodem — Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografii Skirgiełły
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Joanna Korch — Stary Kornin jako ośrodek pątniczy i sanktuarium Matki Bożej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marian Siemakowicz — Polityka polska wobec szkolnictwa białoruskiego w okresie odbudowy państwowości polskiej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Piotr Gursztyn — Białoruś i Białorusini w pracach Leona Wasilewskiego
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Таццяна Паўлава — Асноўныя напрамкі знешнепалітычнай дзейнасці БНР у 1918-1920 гг.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Валянцін Мазец — Грамадзянства i межы БНР
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Валянціна Лебедзева — Дыпламатычная місія БНР у перамовах з Украінай (1918 г.)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Рыгор Лазько — Спробы заключэння беларуска-польскага саюза ў 1919 г.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Мікола Мязга — Міжнароднапалітычны аспект барацьбы за беларускую дзяржаўнасць у пачатку 1920-х гг.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Сяргей Токць — Барацьба за беларускую дзяржаўнасць на абшарах Гарадзенскай (Берштаускай) пушчы ў 1920-х гадах
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксандр Ціхаміраў — Беларусь у палітыцы вядучых дзяржаў Захаду (1914-1945 гг.)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Doroteusz Fionik — Zmiany prawosławnej struktury parafialnejw Bielsku Podlaskim w latach 1839-1867
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Уладзімір Ладысеў — Праблемы станаўлення беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ва ўмовах курсу кіраўніцтва Савецкай Расіі на сусветную пралетарскую рэвалюцыю (снежань 1918 — 1919 гг.)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ryszard Radzik — Polak, Litwin, Białorusin — ewolucja kryteriów przynależności narodowo-kulturowej w dwóch ostatnich stuleciach
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Tomasz Kempa — Nieznany list wojewody witebskiego Jana Zawiszy do arcybiskupa Jozafata Kuncewicza. Przyczynek do wyjaśnienia przyczyn zabójstwa arcybiskupa połockiego
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Joanna Januszewska-Jurkiewicz — Przyczynek do losów przywódców „Zielonego Dębu" w świetle sprawozdań Policji Politycznej w Wilnie z lat 1923-1926
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... recenzje, konferencje: Marek Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN (Eugeniusz Mironowicz) / Гісторыя Беларусі: У 6т., т. 1, Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. Рэдкалегія: M. Касцюк (гал. рэд.) i інш. — Мінск 2000 (Аляксандр Краўцэвіч) / Аляксей Літвін, Акупацыя Беларусі (1941-1944). Пытаппі супраціву i калабарацыі, Мінск 2000, выд. Беларускі кнігазбор (Euge

Зьмест

Fionik Doroteusz, Zmiany prawosławnej struktury parafialnejw Bielsku Podlaskim w latach 1839-1867

Gursztyn Piotr, Białoruś i Białorusini w pracach Leona Wasilewskiego

Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Przyczynek do losów przywódców „Zielonego Dębu" w świetle sprawozdań Policji Politycznej w Wilnie z lat 1923-1926

Kempa Tomasz, Nieznany list wojewody witebskiego Jana Zawiszy do arcybiskupa Jozafata Kuncewicza. Przyczynek do wyjaśnienia przyczyn zabójstwa arcybiskupa połockiego

Korch Joanna, Stary Kornin jako ośrodek pątniczy i sanktuarium Matki Bożej

Nikodem Jarosław, Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografii Skirgiełły

Radzik Ryszard, Polak, Litwin, Białorusin — ewolucja kryteriów przynależności narodowo-kulturowej w dwóch ostatnich stuleciach

Siemakowicz Marian, Polityka polska wobec szkolnictwa białoruskiego w okresie odbudowy państwowości polskiej

Ладысеў Уладзімір, Праблемы станаўлення беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ва ўмовах курсу кіраўніцтва Савецкай Расіі на сусветную пралетарскую рэвалюцыю (снежань 1918 — 1919 гг.)

ЛАЗЬКО РЫГОР, Спробы заключэння беларуска-польскага саюза ў 1919 г.

Лебедзева Валянціна, Дыпламатычная місія БНР у перамовах з Украінай (1918 г.)

Мазец Валянцін, Грамадзянства i межы БНР

Мязга Мікола, Міжнароднапалітычны аспект барацьбы за беларускую дзяржаўнасць у пачатку 1920-х гг.

Паўлава Таццяна, Асноўныя напрамкі знешнепалітычнай дзейнасці БНР у 1918-1920 гг.

СКАЛАБАН ВІТАЛЬ, Усебеларускі з'езд 1917 года: перспективы вывучэння

Токць Сяргей, Барацьба за беларускую дзяржаўнасць на абшарах Гарадзенскай (Берштаускай) пушчы ў 1920-х гадах

Ціхаміраў Аляксандр, Беларусь у палітыцы вядучых дзяржаў Захаду (1914-1945 гг.)

Варта пазнаёміцца:

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 51

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

51

Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие революции 1917 года: почему Российская Федерация и Республика Беларусь отметили юбилей различно # Мікола Мязга — Узнікненне польска-... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 50

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

50

Marcin Mironowicz, Szkoły brackie w Słucku w XVI-XVIII wieku # Ігор Срібняк — Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) # Віталь Карнялюк — Магчымасці БНР у правядзенні міг- рацыйнай палітыкі (1918-1921 гг.) # Сяргей Токць—Беларуска-літоўская партызанка ў Гродзен- скім павеце Беластоцкага ваяводства ў 1922-1923 гг. #... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 42

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

42

Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні дзень тэма так і застаецца маладаследаванай. Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага, 1639 г., Наталля Сліж (фрагмэнт) Болей »