Ihumen Sawa Palmowski

Mironowicz Antoni


Indeks nazw geograficznych i etnicznych

W indeksie zastosowano skróty: k. - kraj, kr.hist. - kraina historyczna, n. - naród, rz. - rzeka.

Berlin

Białoruś (Biała Ruś), k.

Białystok

Bielsk

Brody

Brześć (Brześć Litewski)

Carogród zob.Konstantynopol

Czehryń

Czernihów

Dniepr, rz.

Drohiczyn

Europa

Europa Środkowo-Wschodnia

Gepturk, rz.

Grecja kr.

Grecy, n.

Jabłeczna

Jekatierinosław

Kijewsko-Pieczerska Ławra

Kijów (Kijew, Kijow, Kyjiw)

Konstantynopol (Carogród, Konstantynograd, Stambuł)

Korona zob. Polska

Kozaczyzna (Kozacy), n.

Kraków

Królestwo Polskie zob. Polska

Księstwo Mazowieckie, kr. hist.

Litwa, k.

Lwów (Leopoli, Lwiw, Lwow)

Maciejowice

Mińsk

Mołdawia, k.

Moskale zob. Rosjanie

Moskwa (Moscovia)

Monachium (Műnchen)

Niemcy, n.

Nieśwież

Nowogród Siewierski

Olszanka, rz.

Opatowo

Petersburg (Sankt-Pietierburg)

Pińsk

Pińszczyzna, kr. hist.

Poczep

Podlasie, kr. hist.

Podole, kr. hist.

Polska (Korona, Polonia, Rzeczpospolita), k.

Polacy, n.

Połańce

Prusy, k.

Rosja, k.

Rosjanie, n.

Rossa, rz.

Ruś Koronna, kr. hist.

Rzeczpospolita zob. Polska

Rzym (Rim, Rom, Roma, Romae)

Sankt-Pietierburg zob. Petersburg

Słucczyzna, kr. hist.

Słuck

Strykowo

Taśmin, rz.

Toruń

Ukraina (Mała Ruś), k.

Warszawa (Varsovia)

Węgrzy, n.

Wielkie Księstwo Litewskie, kr. hist.

Wilno

Winniary

Włochy, n.

Wołoszczyzna, kr. hist.

Wołyń, kr.hist.

Wrocław

Zabłudów

Żabotynka