Za niebokresem Europy

Antologia nowej poezji białoruskiej 1987-1997


Nota źródłowa

Tłumaczenia wierszy do antologii zostały zrobione z następujących źródeł:

Sławamir Adamowicz

„Zuchwałe fantazje na temat sławy” i „Morfologiczna destrukcja głowy w marcu” ze zbioru Zwarotnyja prawakacyi (Połacak, 1994); „Gdy wstaje od organów”, „Wigilia. Stół z wieczerzą postną”, „Sentymentalne spotkanie na linii ognia”, „Wstąpiła. Najpierw szło o mężu” ze zbioru Kachańnie pad akupacyjaj (Mińsk, 1996).

Michał Aniempadystau

„Pan Kret (I)” ze zbioru Biełaruski rok’n’roł. Teksty (Mińsk, 1994); „Pan Kret (II)”, „Hodowanie Godota” z pisma Nasza Niwa 5/1995 (Wilno); „Bolek i Lolek” i „Radio Stalin” z wkładki do kasety Maja kraina (Mińsk, 1996) Kasi Kamockiej z zespołem „Nowaje Nieba”.

Aleś Arkusz

„Z mego serca wzrosną szuwary” ze zbioru Kryły pieratworacca u kareńni (Połacak, 1993); „Wędrówka” i „Ultima Thule” z pisma Krynica 3/1997 (Mińsk).

Ihar Babkou

„Za niebokresem Europy” i „Wyspa, ratunek rozbitka” ze zbioru Solus Rex (Mińsk, 1992); „Wiersze o śmierci”, „Wilno” i „Nieobecność” z pisma Krynica 1/1997 (Mińsk).

Halina Dubianiecka

„...patrzysz w smugę”, „ten nierealny świat”, „zabłądzić i zgubić się w tobie” i „Doroteo szalona siostrzyczko” z pisma Krynica 5-6/1996 (Mińsk).

Adam Hlobus

„Spacer” i „Miejski wiatr” ze zbioru Park (Mińsk, 1988); „Skrzyżowanie” i „Próba modlitwy” ze zbioru Skryżawańnie (Mińsk, 1993).

Jury Humianiuk

„Apel komsomołki” i „Dzień jak tydzień” ze zbioru Twar Tutanchamona (Połacak, 1994); „Jokohama” z pisma Kałośsie 4/1996; „Sperma prezydenta” z maszynopisu otrzymanego od autora.

Aleh Minkin

„Niewolnik” i „Kraina nocy” ze zbioru Raskolina (Mińsk, 1991); „Obcas” z pisma Nasza Niwa 16/1993 (Wilno); „Więc sam zostałem wśród betonu” z pisma Nasza Niwa 12/1993 (Wilno).

Taciana Sapacz

„O, czasy zwycięskich parad”, „Jestem jesiennym dniem”, „Nie myśmy ustalili ten ponury porządek”, „Sabeliuszowi” (Wiadomo, drogi druhu...), „Pozdrawiam mój samotny nowy dom”, „Sabeliuszowi” (Dlatego że słowo potrzebne jest niczym...) ze zbioru Wosień (Mińsk, 1991).

Ihar Sidaruk

„Drel dla ludu”, „Szanujmy erotykę!”, „Śmierć szalonym okupantom!”, „A któż tam nie idzie?” ze zbioru Sanata Arhanata (Połacak, 1994); „...a jeszcze ci opowiem” ze zbioru Mouknaść (Brześć, 1997).

Ludka Silnowa

„Syn jabłoni” i „Tej, która lżejsza jest ode mnie” z pisma Krynica 9/1996 (Mińsk); „Nie dość mi słów” ze zbioru Łastauka lacić... (Mińsk, 1993); „Bursztyn” i „Jaśnieją dnie” z maszynopisu otrzymanego od autorki.

Anatol Sys

„Od czego zacznę?..” ze zbioru Ahmień (Mińsk, 1988); „Białorusi” z tygodnika Niwa 36/1992 (Białystok); „Pieśń o żonie”, „Przed Bogiem” i „Jak pies” z pisma Nasza Niwa 7/1992 (Wilno).

Lawon Wolski

„Odpowiedzi na nienadesłane listy”, „Odczynnik”, „Dedykowane rycerzowi Greiferowi” i „Be!” ze zbioru Kalidor (Połacak, 1993); „List do siostry” ze słów śpiewanych przez Kasię Kamocką na kasecie Maja kraina (Mińsk, 1996) zrealizowanej z zespołem „Nowaje Nieba”.