Глагоўская Лена

 

Глагоўская Лена :: Publikacje

pdf
Chomik Piotr, Głogowska Helena, Iwaniuk Sławomir, Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Misiuk Zbigniew, Siemianczuk Hienadź, Historia Białorusinów Podlasia

Historia Białorusinów Podlasia

Chomik Piotr, Głogowska Helena, Iwaniuk Sławomir, Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Misiuk Zbigniew, Siemianczuk Hienadź

„Historia Białorusinów Podlasia” przedstawia dzieje odłamu narodu białoruskiego, poczynając od czasów, kiedy nie było jeszcze ani imienia Białorusini, ani nazwy Podlasie. Jednakże Białorusini to tylko uściślające określenie odwiecznych mieszkańców tych ziem, Rusinów. Również ziemie w przyszłości nazwane Podlasiem od wieków stanowiły pewną całość — jako ziemia brzeska, a potem ziemia brzesko-drohicka. Nazwa „Biała Ruś” pojawia się jako A... Więcej »


Głogowska Helena, Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku

Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku

Głogowska Helena

Stosunki polsko-białoruskie wyróżniają się znaczną specyfiką we współczesnym ładzie międzynarodowym przede wszystkim ze względu na zróżnicowany status głównych ich podmiotów, którymi są państwa Rzeczpospolita Polska i Republika Białoruś. W ciągu XX wieku w przestrzeni geograficznej Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiącej ich obecne terytoria, ulegały radykalnym zmianom granice państwowe. Różny był też w tym czasie status ziem polskich i... Więcej »


pdf
Głogowska Helena, Białoruś 1914–1929

Białoruś 1914–1929

Kultura pod presją polityki

Głogowska Helena

W poznaniu politologicznym istotne miejsce zajmuje kwestia przeobrażeń ustrojowych i społecznych różnych krajów. W tym względzie na szczególną uwagę zasługuje Białoruś. Jest to kraj bezpośrednio graniczący z Polską. Historyczne losy Białorusi splotły się z losami Polski tak poprzez zmiany granic, jak i kształtowanie się narodów oraz ich kultur. Szczególny rozdział w dziejach przeobrażeń państwowych i kulturowych Białorusi zaznaczył się ... Więcej »


Stosunki polsko-białoruskie

Stosunki polsko-białoruskie

Historia i współczesność

Praca zbiorowa pt. „Stosunki polsko-białoruskie. Historia i współczesność" wydana pod redakcją Doroty Michaluk w wydawnictwie Avalon to drugi tom studiów z serii: „Białoruś: historia-kultura-polityka". W pracy zaprezentowano kilkanaście artykułów poświęconych zagadnieniom polsko-białoruskich związków historycznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych od czasów nowożytnych po współczesne. Ich autorami są znani historycy, politolodz... Więcej »


pdf
Супольнасць традыцыі — садружнасць у будучыні

Супольнасць традыцыі — садружнасць у будучыні

беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зборнік навуковых артыкулаў

Зборнік навуковых артыкулаў «Супольнасць традыцыі — садружнасць у будучыні» вызначаецца актуальнасцю тэматыкі і прысвечаны шырокаму колу праблем беларуска-польскіх моўных, літаратурных, гістарычных і культурных сувязей. Зборнік разлічаны на беларускіх і польскіх даследчыкаў — спецыялістаў у галіне філалогіі, гісторыі і культуралогіі, а таксама на навукоўцаў іншых замежных краін, выкладчыкаў, настаўнікаў, студэнтаў, усіх зацікаўленых бел... Więcej »


Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939-1956

Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostoc...

Próbując oceniać stosunki między Polakami a Białorusinami w latach II wojny światowej i okresie powojennym, najpierw trzeba poświęcić wiele uwagi wzajemnym relacjom przed 1939 r., w tym polityce polskich władz wobec obywateli narodowości białoruskiej. Czy w rezultacie tej polityki Białorusini mieszkający w II Rzeczypospolitej byli zdecydowani stanąć w 1939 r. w jej obronie, a później - w nowych warunkach - być lojalni wobec polskich wła... Więcej »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 52

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

52

Евгений Анищенко — Демаркация границы первого раздела Речи Посполитой с Российской империей в 1775 году # Sławomir Karp — Pauperyzacja szlachty grodzieńskiej w I połowie XVIII w. na przykładzie Karpiów z Brzostowicy Małej (Drewnianej) # Аляксей Ластоўскі — Расавыя ідэі ў беларускім нацыяналізме пачатку ХХ ст. # Вольга Бароўская — Польска- савецкае супрацьстаянне кастрычніка 1920 г.: ад вайны да міру # Анатоль Трафімчык — Стыхійна-бытав... Więcej »


pdf
Запісы, 37

Запісы

Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва

37

„Запісы” – навуковы часопіс беларускае эміграцыі, ворган Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва. Выдаецца з 1952 году на беларускай мове ў Нью-Ёрку. У гадох 1962-1970 выходзіў у Мюнхэне. Галоўныя рэдактары: Вітаўт Тумаш, Станіслаў Станкевіч, Томас Бэрд (з 1983 году). Мае разьдзелы: Дасьледаваньні, Рэфэратныя працы, Нарысы, Успаміны, Дакумэнты, Зацемкі, Бібліяграфія, Хроніка беларускага жыцьця ў замежжы, Кнігапіс. За час існаваньня „За... Więcej »


Studia Białorutenistyczne, 8/2014

Studia Białorutenistyczne

Беларусазнаўчыя даследванні / Belarusian Studies

8/2014

"Studia Białorutenistyczne" to rocznik, którego celem jest wzbogacenie wiedzy polskich środowisk zainteresowanych naszym wschodnim sąsiadem - Białorusią. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk społecznych i humanistycznych: historii, socjologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Białoruś jest w Polsce krajem wciąż mało znanym. Polacy najczęściej niewiele wiedzą o białoruskiej historii i jej bohaterach,... Więcej »


pdf
ARCHE, 04 (121) 2013

ARCHE

Беларусь у цяні Палесся

04 (121) 2013

Нумар прысвечаны гісторыі і культуры Палескага рэгіёна. Ён працягвае традыцыю выдання тэматычных нумароў, прысвечаных гэтаму спецыфічнаму беларускаму рэгіёну, запачаткаванай у свой час вельмі папулярным сярод чытачоў № 3 за 2011 год. Сярод аўтараў — Аляксандр Пашкевіч, Андрэй Кіштымаў, Валер Кісель, Піліп Засім, Юзаф Абрэмбскі і інш. Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1-3]   Następna   Ostatnia