У прытчах затоена мудрасць: калекцыя афарызмаў Зьмітра Цехановіча

Абуховіч Альгерд (25.07.1840 – 10.08.1899)Паэт, перакладчык

Хоць галодзен – я свабодзен.

На свабодзе прападу,
А ў няволю не пайду!
Буду вольным ваўкалакам,
Ты ж на прывязі сабакам!

Перш за ўсё трэба… спазнаць сябе.

Сколькі ж гэта дзядоў не пазнала б сваёй нашчадзі на тэй зямлі, дзе спачываюць іх косці!

Бароняць народ і вера Айчызне з грунту змяняцца.

Не стала бы паветра для подлых інстынктаў.

Круцялёў чым разбіраць,
Лепш абодвух пакараць.

Сколькі ж гэта архітвораў не можа назваць сваіх тварцоў?!