Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Historia Białorusi

Historia Białorusi

od połowy XVIII do końca XX wieku

Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz

Miejsce wydania: Białystok

Data wydania: 2002

Redaktor: Wappa Eugeniusz

Zespół redakcyjny: Opracowanie typograficzne Maksymiuk Aleksander; Korekta Łuba Witalis

Wydawca: Związek Białoruski w Rzeczypospolite j Polskiej, Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku

Wymiary: 330s., il., 23cm

ISBN: 83-910058-3-6

Kategoria: Historia; Literatura metodyczna; Społeczeństwo

Copyright © by Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); MiOKB — biblioteka Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [375], [374]; MiOKB — [8180]

Informacje uzupełniające: Książka wydana dzięk i pomocy finansowej Ministerstwa Edukacji Narodowej;

Książka autorstwa dwóch historyków białoruskich z Polski –Olega Łatyszonka i Eugeniusza Mironowicza- daje możliwość poznania historii Białorusi dla Białorusinów w Polsce i po prostu dla mieszkańców Polski. Autorzy przedstawiają historię narodu białoruskiego od czasu przyłączenia ziem białoruskich do Imperium Rosyjskiego, do czasu współczesnej niezależnej Białorusi. Opierając się na faktach, próbują obalić istniejące stereotypy na temat Białorusi, jej narodu i jej historii w nauce polskiej. Przede wszystkim dążą do ukazania białoruskiej historii wyzwolonej od poglądów, które do dzisiaj panują w historiografii polskiej. Daje to czytelnikowi możliwość spojrzenia na historię swego kraju okiem historyków białoruskich, nieobciążonych ograniczeniami ideologicznymi, które dzielą naukowców Białorusi. Sprawy ideologiczne nie mają żadnego wpływu na fakty przedstawione w książce. (Z.K.)

Autorzy białoruscy: Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz

Katalog: Kamunikat.org | BTH | MiOKB

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Od autorów
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... I. Białoruś w połowie XVIII wieku
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... II. Polityczna destabilizacja
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... III. Białoruś między rozbiorami
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... IV. Czasy wielkich reform i kolejnych rozbiorów
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... V. W zgiełku wojen napoleońskich
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... VI. Gospodarka w półwieczu po wielkiej wojnie
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... VII. Oświata w I połowie XIX w. – od polonizacji do rusyfikacji
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... VIII. Kultura Białorusi w pierwszych dziesięcioleciach XIX w.
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... IX. Przemiany struktury społecznej
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... X. Kasata unii brzeskiej
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XI. Powstańcy, rewolucjoniści i konspiratorzy
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XII. Miedzy kulturą polską a rosyjską
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XIII. Liberalne początki panowania Aleksandra II
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XIV. Powstanie styczniowe
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XV. Dwudziestolecie po wielkim wstrząsie
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XVI. Nowy krajobraz gospodarczy
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XVII. Życie polityczne i umysłowe pod koniec XIX w.
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XVIII. Ziemie białoruskie w latach 1900-1915
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XIX. I wojna światowa na Białorusi
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XX. Białoruska Republika Ludowa
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXI. Białoruska państwowość radziecka
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXII. Wojna polsko – radziecka. Podział Białorusi
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXIII. Białoruś Radziecka (1921-1939)
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXIV. Białorusini w II Rzeczpospolitej
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXV. BSRR w latach 1939-1941
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXVI. Okupacja niemiecka na Białorusi
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXVII. BSRR w latach 1944-1956
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXVIII. Białoruska mniejszość narodowa w Polsce w latach 1944-1955
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXIX. Białoruś w pierwszym szeregu budowniczych komunizmu 1956-1990
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXX. Białoruskie życie narodowe w Polsce 1955-1989
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXXI. Narodziny suwerennego państwa białoruskiego
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXXII. Białoruś pod rządami Łukaszenki
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XXXIII. Białorusini w III Rzeczpospolitej
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Wskazówki bibliograficzne
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Indeks osobowy
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Indeks geograficzny
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

Sahanowicz Hienadź, Historia Białorusi

Historia Białorusi

Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku

Sahanowicz Hienadź

Inicjatywa równoległego opracowania historii czterech krajów zrodziła się na zjeździe w Rzymie wiosną 1990 roku. Postanowiliśmy, że autorzy i komitet redakcyjny podejmą bliską współpracę, aby w możliwie największym stopniu uwzględnić różne punkty widzenia, zawsze w szerokiej perspektywie porównawczej. W czasie licznych spotkań zespołu autorów i redaktorów, w bardzo szczerej, przyjacielskiej atmosferze, staraliśmy się zrozumieć różne sta... Więcej »


Mironowicz Eugeniusz, Historia Białorusi

Historia Białorusi

Podręcznik dla liceów ogólnokształcących

Mironowicz Eugeniusz

Podręcznik historii Białorusi Eugeniusza Mironowicza jest adresowany do licealistów, przede wszystkim Białorusinów. Oni bowiem powinni poznać swe historyczne korzenie. Licealistom Polakom może on ułatwić uwolnienie się spod władzy mitów, stereotypów i uprzedzeń, jakie narosły wobec Białorusinów - narodu Polakom bliskiego nie tylko w sensie geograficznym. Na żadnym bowiem pograniczu dzieje sąsiadujących narodów nie przeplatały się tak ci... Więcej »


Kosman Marceli, Historia Białorusi

Historia Białorusi

Kosman Marceli

Kiedy piszę te słowa, cykl historii powszechnych Ossolineum liczy już niemal dwadzieścia tomów; można więc mówić o cechach wspólnych dla całości oraz specyficznych dla poszczególnych zarysów. Różnice wynikają z miejsca, jakie w świadomości Polaków zajmuje dane państwo, wszak inaczej traktujemy Etiopię, Chiny, Francję, chociaż nie zawsze znajdowało to odzwierciedlenie w objętości woluminów. Autor pisząc o przeszłości obcego państwa m... Więcej »