Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Stachwiuk Viktor, Siva zozula

Siva zozula

Stachwiuk Viktor

Miejsce wydania: Беласток

Data wydania: 2006

Redaktor: Łatyszonek Oleg

Opracowanie graficzne: Zdrajkowski Mirosław

Wydawca: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Związek Białoruski w RP

Wydawnictwo/ drukarnia: Offset-Print

ISBN: 83-60456-03-8

Kategoria: Etnografia; Historia; Kultura; Literatura piękna; Społeczeństwo; Pamiętniki

Copyright © 2006 by Wiktor Stachwiuk

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [1534], [1533]

Informacje uzupełniające: Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Wiktor Stachwiuk, Siwa zozula Każda wieś ma swoją historię, swoje obyczaje, pieśni i swoją mowę. Gwara jednej wsi różni się od gwary drugiej. Na tym polega jej osobliwość. A kobiety i dziewczęta siedząc na ławeczkach przy płotach śpiewają pieśni niby te same, ale każda wieś ma swoją wersję, która je odróżnia od innych. Książka „Siwa zozula” to historia Podlasia w całości, historia jednej wsi i gruntowny zapis tradycji, obyczajów, świąt, folkloru wsi Trześcianka w gminie Narew w powiecie hajnowskim. Książka jest napisana miejscowym dialektem, alfabetem łacińskim, co jest ciekawe, ale trudniejsze dla czytelników z Białorusi. Zastosowanie w książce gwary konkretnej wsi przyczynia się do jej zachowania w sytuacji, gdy coraz mniej osób nią się posługuje – wieś wymiera, młodzież „po swojemu” nie mówi, a razem ze starymi ludźmi umiera ich język. W wydzielonych rozdziałach książki przytoczone są pieśni zapisane we wsi Trześcianka - nie tylko słowa, ale także nuty, czyli całość. Książka jest adresowana do historyków, kulturoznawców, językoznawców i do wszystkich, kogo interesuje historia tej ziemi.

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Anna Stachijuk, Wiera Aleksiejuk ur. w 1931 roku
Luba Sawicka ur. w 1910 roku