Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Туронак Юры, За кардонам Бацькаўшчыны

За кардонам Бацькаўшчыны

Туронак Юры

Miejsce wydania: Мінск

Data wydania: 2010

Wydawca: Беларускі Гістарычны Агляд

Seria wydawnicza: Бібліятэка часопіса Беларускі Гістарычны Агляд

Wydawnictwo/ drukarnia: Мэдысонт

Wymiary: 276 с.

ISBN: 978-985-6963-02-8

Kategoria: Historia; Pamiętniki

Copyright © 2010 by Юры Туронак, Беларускі Гістарычны Агляд, Мэдысонт - афармленне

Księgozbiór: BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [2963]

Ва ўспамінах вядомага беларускага гісторыка, якому выпала жыць за межамі Беларусі, адлюстравана ўся яе найноўшая гісторыя. Аўтар узнаўляе і ацэньвае перажытае, разважае пра шляхі беларускага самаўсведамлення. Успаміны дапаўняюцца дакументамі і спісам беларусазнаўчых прац гісторыка. Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца беларускім нацыянальным рухам. Дваццаць першы том кніжнай серыі Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістрычны Агляд".

Autorzy białoruscy: Туронак Юры

Katalog: BTH

Tylko w bibliotece Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (egzemplarz papierowy)

Warto przeczytać:

Туронак Юры, Людзі СБМ

Людзі СБМ

Туронак Юры

„Ludzie ZMB” Jerzy Turonek Związek Młodzieży Białoruskiej. Długo ten ruch młodzieżowy oceniano nieprzychylnie, klasyfikując jego poczynania jako współpracę z wrogiem, zdradę ojczyzny. Po rozpadzie imperium radzieckiego niektórzy badacze zaczęli mówić o nim jako, być może, najbardziej postępowym działaniu na Białorusi. Jednak historia nie może być tylko czarna lub biała. Tego czasami nie rozumieją niektórzy współcześni badacze. Należy... Więcej »


Туронак Юры, Мадэрная гісторыя Беларусі

Мадэрная гісторыя Беларусі

Туронак Юры

Zbiór publikacji znanego historyka białoruskiego jest znakomitym źródłem do poznania ciemnych i ukrywanych spraw i zdarzeń z historii Białorusi. Pracy badawczej Jerzego Turonka sprzyjał fakt, że mieszkał on i pracował w Polsce, z tego też wynika jego szczególne zainteresowanie Podlasiem i Białostocczyzną. Wyboru materiałów do publikacji dokonał sam autor według wartości naukowej prac. Wiele uwagi i miejsca poświęca on w opracowaniach pr... Więcej »


Туронак Юры, Вацлаў Іваноўскі і адраджэньне Беларусі

Вацлаў Іваноўскі і адраджэньне Беларусі

Туронак Юры

Z nazwiskiem Jurija Turonka związane są badania najciekawszych i zabronionych tematów w historii współczesnej Białorusi. Jednym z najważniejszych kierunków jego dociekań są życiorysy ludzi, których w oficjalnej historii Białorusi po prostu nie ma, a jeśli nawet wspomina się o nich, to ogólnikowo lub niejako mimochodem. Jedną z takich niesłusznie pomijanych postaci jest Wacław Iwanowski. Nie bez kozery autor w tytule łączy jego nazwisko ... Więcej »


Туронак Юры, Беларуская кніга пад нямецкім кантролем

Беларуская кніга пад нямецкім кантролем

Туронак Юры

Jerzy Turonek, Książka białoruska pod nadzorem niemieckim Władza niemiecka na Białorusi dość nieprzychylnie traktowała ruch narodowowyzwoleńczy. Po pierwsze w latach czterdziestych inteligencja białoruska była nieliczna i podzielona ( przyczyniły się do tego stalinizm i represje oraz idące w tysiące rozstrzeliwania). Po drugie, znaczna część inteligencji pochodziła z Rosji. Dlatego i wydawnictwa periodyczne, i książkowe były nieliczne... Więcej »