Калеснік Уладзімір, Паэзія змагання

Паэзія змагання

Максім Танк і заходнебеларуская літаратура

Калеснік Уладзімір

Literatura Zachodniej Białorusi, Maksim Tank, jako przedstawiciel tej literatury- rdzeń książki „Paezija zmahańnia” (Poezja walki). Autor bardzo gruntownie bada twórczość młodych poetów, którzy swoją twórczością starają się poderwać naród do walki o niepodległość. Poezja przedwojenna Zachodniej Białorusi jest wielkim wezwaniem do walki, a dominuje w niej głos Maksima Tanka. Książka przedstawia chronologicznie szlak życiowy i twórczy teg... Więcej »


Дранько-Майсюк Леанід, Паэтаграфічны раман

Паэтаграфічны раман

Вершы, проза

Дранько-Майсюк Леанід

Poetograficzna powieść- to książka o Poecie, o konkretnym, nie wymyślonym, nie fikcyjnym. Książka o Uładzimirze Niaklajewie. Wiele w niej prywatnego, osobistego. Wiele takiego, czego nie poznasz przy pierwszym, drugim, a nawet setnym spotkaniu z człowiekiem. Są tu rozważania i wnioski. Szacunek i koleżeńskie żarty. „Niaklajew- to nie tylko nazwisko, a znak, symbol, jeśli chcecie, styl bycia. Jego poezja – ciągłe polowanie na spokój, a s... Więcej »


Вашко Лявон, Паэты-цары: Трыццаць пяць беларускіх малюнкаў

Паэты-цары: Трыццаць пяць беларускіх малюнкаў

Апавяданні

Вашко Лявон

Zbiór opowiadań Lawona Waszki „Paety - cary” w 1997 roku otrzymał nagrodę literacką „Hliniany Wiales” (Gliniany Wells), którą od roku 1993 przyznaje Towarzystwo Wolnych Literatów. Jak napisali w jednym z blogów czytelnicy, „Paety - cary” to absolutny delikates. W samej rzeczy, twórczość Lawona Waszki - wyłącznie dla czytelników z wyrobionym subtelnym gustem, z nawykiem czytania i szukania ukrytego drugiego dna, dla których czytanie nie ... Więcej »


Гілевіч Ніл, Перажыўшы вайну

Перажыўшы вайну

Аповесць у абразках памяці

Гілевіч Ніл

Кніга прозы вядомага беларускага паэта, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР Ніла Гілевіча — пра пасляваеннае юнацтва, з роздумамі пра дзень сённяшні. І ўсё, што напісана аўтарам «пра час і пра сябе», успрымаецца як вобраз пакалення, тых юнакоў і дзяўчат, якім, перажыўшы вайну, давялося яшчэ перажыць цяжкасці і нягоды пасляваенных гадоў. Кніга аўтабіяграфічная, толькі некаторыя імёны, па зразумелых прычынах, заменены. Więcej »


Гілевіч Ніл, Перазовы

Перазовы

Вершы

Гілевіч Ніл

«Перазовы» — новая кніга лірыкі Ніла Гілевіча, вынік творчай працы паэта за апошнія гады. Кніга тэматычна дзеліцца на тры раздзелы: вершы, прысвечаныя роднаму краю (сюды прымыкае і вянок санетаў «Нарач»); творы, у якіх гучыць незабыўная памяць пра вайну; і вершы пра дружбу беларускага народа з братнімі народамі. Więcej »


Іпатава Вольга, Перакат

Перакат

апавяданні

Іпатава Вольга

Opowiadania, umieszczone w zbiorku „Pierakat”, ukazują ludzkie losy. Zazwyczaj losy młodych ludzi, którzy znaleźli się w bardzo skomplikowanej sytuacji życiowej. Młoda matka z malutkim synkiem na rękach szuka ratunku i pomocy w klasztorze, gdy męża za niepokorność wobec panującego reżymu, zabrała policja. Młody chłopiec, który szuka winnych samobójstwa brata. Wdowiec, którego dusza w odzewie na dobroć, otwiera się i skłania do podzielen... Więcej »


Пераклад збліжае народы

Пераклад збліжае народы

Матэрыялы Міжнар. «круглага стала», Мінск, 3-4 верасня 2001 г.

W księdze, która jest plonem Międzynarodowego „Okrągłego stołu”, poświęconego przekładom literatury pięknej, zamieszczono wystąpienia uczestników- badaczy literatury i mistrzów słowa, którzy zajmują się przekładami. Obok ogólnych, teoretycznych zagadnień autorzy rozpatrują zagadnienia związane z historią i metodyką sztuki przekładu, wpływem przekładu na upowszechnienie literatury poza granicami kraju. Praca tłumacza jest trudna i skomp... Więcej »


Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага

Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 15...

Кн. 523. Кн. Публічных спраў

Перапіс войска ВКЛ 1528 г., які захаваўся у складзе кнігі-копіі Метрыкі ВКЛ 523 (кніга Публічных спраў 1) канца XVI—пач. XVII ст., змяшчае пералік ваеннаабавязаных ВКЛ з адзначэннем памераў іх службы. З'яўляецца каштоўнай крыніцай па вывучэнню колькасці насельніцтва, структуры феадальнага землеўладання, гістарычнай геаграфіі, гісторыі родаў і імйн ВКЛ. Разлічана на вучоных, выкладчыкаў, студэнтаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй ВКЛ ... Więcej »


Багдановіч Адам, Пережитки древняго міросозерцанія у белоруссовъ

Пережитки древняго міросозерцанія у белоруссо...

Этнографический очеркъ

Багдановіч Адам

Адам Ягоравіч Багдановіч (1862—1940) вядомы ў гісторыі беларускай культуры найперш як бацька Максіма Багдановіча. Ён аказаў вялізны ўплыў на фарміраванне асобы вялікага паэта, асабіста займаўся выхаваннем сына. Пазней ён напіша: "Мае дзеці, у тым ліку і Максім, паступалі ў гімназію з поўным маленысім колам ведаў І аб мінулым і аб усім акаляючым свеце". Да паслуг паэта была вялікая бібліятэка бацькі, глыбока дэмакратычнага, адукаванага і... Więcej »


Цярохін Станіслаў, Перунова цяпельца

Перунова цяпельца

Эсэ, ці Некалькі згадак з гісторыі нашага народа.

Цярохін Станіслаў

Эсэ, ці Некалькі згадак з гісторыі нашага народа - так вызначыў аўтар сваю кнігу. У ёй спрабуе ён ажывіць падзеі, вобразы таленавітых людзей розных часоў, якія былі забыты. Кніга адкрывае новыя старонкі з жыцця беларускага народа. Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94]   Następna   Ostatnia