Szotek Barbara, Aleksander Tyszyński a polska filozofia narodowa

Aleksander Tyszyński a polska filozofia narod...

Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szotek Barbara

Dokonywane w ostatnich kilkunastu latach penetracje dziewiętnastowiecznej myśli polskiej wydobyły z obszaru zapomnienia wiele nazwisk twórców, które dla współczesnego nam czytelnika były prawie zupełnie nie znane. Zasadniczym celem tej pracy jest prezentacja stanowiska filozoficznego jednego z takich autorów, którzy nie tylko warci są przypomnienia, ale także nowego spojrzenia na ich możliwości twórcze i rezultaty pracy badawczej - Ale... Болей »


Antologia wolnej literatury rosyjskiej

Antologia wolnej literatury rosyjskiej

Zamieszczone w "Antologii" teksty, częściowo zaczerpnięte z dotychczasowych publikacji, a częściowo specjalnie na tę okazję przetłumaczone - są, oczywiście, poddane arbitralności indywidualnego wyboru, który nie może zadowolić wszystkich. Zostały one ułożone w alfabetycznym porządku nazwisk autorów i poprzedzone notami. Ze zrozumiałych względów oficjalny dorobek literacki prezentowanych pisarzy (o ile istniał) został potraktowany margin... Болей »


Aresztowani na

Aresztowani na "Zachodniej Białorusi"

Alfabetyczny wykaz 4669 Polaków i obywateli polskich innych narodowości aresztowanych na "Zachodniej Białorusi" w latach 1939-1941

Tom XV Indeksu Represjonowanych zawiera 4669 biogramów osób aresztowanych i skazanych na terenach północno-wschodnich województw II Rzeczypospolitej, zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 i wcielonych do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Obszar ten nazywano wówczas „Zachodnią Białorusią". Prezentowane przez nas dane otrzymaliśmy z Archiwum Historii Najnowszej — prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dyjariusz" w Mińsku ... Болей »


Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна, Aляксандар Уласаў

Aляксандар Уласаў

Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна

На працягу доўгіх гадоў імя Аляксандра Уласава было фактычна пад забаронай. Толькі дзе-нідзе можна было знайсці кароткія ўрыўкі, поўныя недакладнасцей, невялікія артыкулы пра гэту асобу. Адметнасць постаці Аляксандра Уласава ў тым, што ён быў здольным журналістам, шматгадовым рэдактарам беларускай газеты "Наша Ніва". Будучы рэадактарам, журналістам, Аляксандр Уласаў цесна кантактаваў з віленскім беларускім асяроддзем, менавіта гэта і па... Болей »


Novik Uladzimier, Belarus - A New Land of Opportunity

Belarus - A New Land of Opportunity

Novik Uladzimier

Since 1991 the Republic of Belarus has taken her place in Eastern Europe as a new independent state. Although the history of Belarusian statehood goes back to the 10th century, this nation is only now being discovered by the world community. This is due to the fact that as one of the allied republics of the former Soviet Union (as the Belorussian Soviet Socialist Republic or BSSR), Belarus was not represented in the world in terms of he... Болей »


Belarus – our new neighbour

Belarus – our new neighbour

Conference Report

Канферэнцыя ‘Беларусь – Наш новы сусед’, што праходзіла 20 сакавіка 2004 году ў Сэнаце Чэскай рэспублікі ў Празе, зь вялікай увагаю паставілася да важнасьці суседства новых краінаў-сябраў Эўрапейскага зьвязу з Цэнтральнае ды Ўсходняе Эўропы зь Беларусьсю. Канферэнцыя клала акцэнт на тое, што далучэньне новых сябраў да Эўрапейскага зьвязу не павінна адмежаваць Беларусь ад Цэнтральнае ды Ўсходняе Эўропы новымі межамі. Наадварот, большая ў... Болей »


Belarus is your economic partner

Belarus is your economic partner

External economic cooperation with foreign countries is regarded as one of the major preconditions of stabilization and further economic development. Today, the Republic of Belarus has established and continues to develop trade relations with more than 140 countries in the world. Close cooperation with countries of Europe, North America, Asia and Africa has allowed it to considerably increase its foreign trade. Today the production of B... Болей »


Belarus-Russia Integration

Belarus-Russia Integration

Analytical Articles

The aim of this book is to provide the reader with an overview of the phenomenon of Russian-Belarusian integration. It is remarkable that such an important and highly contested issue as the attempt to build a common state between Russia and Belarus has received so little scholarly attention. The discussion has been largely limited to the policy-making circles of both states, media publications and fierce exchanges of opinions between th... Болей »


Smułkowa Elżbieta, Białoruś i pogranicza

Białoruś i pogranicza

Studia o języku i społeczeństwie

Smułkowa Elżbieta

Elżbieta Smułkowa (ur. 24 czerwca 1931 we Lwowie) - językoznawca, slawistka i białorutenistka. Od 1971 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (od roku 1988 profesor). Od roku 1983 członek TNW. Główne zainteresowanie naukowe Smułkowej to: fonetyka, fonologia (akcentologia wschodniosłowiańska), pogranicze językowe polsko-białorusko-litewskie (m.in. mikrotoponimia), dialektologia słowiańska (głównie polska i białoruska). W latach 199... Болей »


Białoruś. Czas odrodzenia

Białoruś. Czas odrodzenia

Białoruś - republika położona w zachodniej części Związku Radzieckiego ziemia zwana niegdyś Rusią Białą prawdopodobnie z powodu białych strojów, jakie nosili mieszkańcy tych obszarów. Obecnie graniczy z Polską oraz Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. Białoruś zajmuje powierzchnię 207,6 tys. km i zamieszkała jest przez 10 200 tys. mieszkańców. Białorusini stanowią 79 proc. obywateli, pozostałe liczniejsze narodowości to: Rosjanie - ok. 13 pr... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168]   Наступная   Апошняя