Jerzy Wiśniewski (1928-1983)

Jerzy Wiśniewski (1928-1983)

„Był rzeczy polskich miłośnikiem" Tak o prof. Jerzym Wisniefuskim powiedział w mowie pogrzebowej prof. Emanuel Rostworowski i dodał następnie, ie zmarły uczony pasję umiłowania polskich i polsko-litewskich rzeczy połączył „ze znakomitym warsztatem nowoczesnej krytyki naukowej". Tom, który prezentujemy, składa się z artykułów pokazujących wkład ^of. Jerzego Wiśniewskiego w badania dziejów ojczystych, zwłaszcza ziem pólnocno-wschodni... Więcej »


Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Amatorski ruch artystyczny Gminy Czyże

Gmina Czyże położona jest na obszarze krainy historycznej zwanej Podlasiem. Na tych terenach nastąpiło zetkniecie się Rusinów i Mazowszan kolonizujących ten obszar od X wieku. Obie narodowości mieszkały i mieszkają obok siebie, z tym że obszar gminy Czyże jest w ponad 90 % zamieszkały przez ludność pochodzenia białoruskiego, wyznania prawosławnego. Więcej »


Język a tożsamość na pograniczu kultur

Język a tożsamość na pograniczu kultur

Tom studiów "Język a tożsamość na pograniczu kultur" otwiera serię wydawniczą "Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku". Jest on dokumentacją międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, zorganizowanej przez KKB w 1998 roku. Prezentuje różne poglądy na rolę języka w kształtowaniu się tożsamości jednostki i grupy na różnych pograniczach etniczno-kulturowych: przede wszystkim polsko-białoruskim, a także ... Więcej »


Mironowicz Antoni, Józef Bobrykowicz

Józef Bobrykowicz

biskup białoruski

Mironowicz Antoni

Postać Józefa Bobrykowicza ma charakter wyjątkowy, ponieważ był on pierwszym biskupem białoruskim. Władyka nie był biernym obserwatorem wielkich wydarzeń w pierwszej połowie XVII w., ale sam w istotny sposób kreował ówczesną rzeczywistość. Bobrykowicz jako mnich i archimandryta wileńskiego monasteru Św. Ducha, nauczyciel i rektor tamtejszej szkoły brackiej, biskup białoruski posiadał duże możliwości oddziaływania na sytuację wyznaniową ... Więcej »


Czajkowska Agnieszka, Czajkowski Krzysztof - redakcja i opracowanie, Józef Ignacy Kraszewski

Józef Ignacy Kraszewski

Rysunki

Czajkowska Agnieszka, Czajkowski Krzysztof - redakcja i opracowanie

Autorzy publikacji w przestępny a jednocześnie niepozbawiony walorów naukowy sposób poddają analizie zachowany zbiór rysunków Józefa Ignacego Krasickiego i podejmują próbę rekonstrukcji ich powstania. Owe rysunki pozwalają podpatrzeć tajniki warsztatu dziewiętnastowiecznego pisarza wychowanego w tradycji romantycznej, utrwalającego na papierze obserwacje otaczającego świata. (opis: www.kubon-sagner.de) Więcej »


Borowski Eugeniusz ks., Jubileusz 100-lecia konsekracji kościoła p. w. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach

Jubileusz 100-lecia konsekracji kościoła p. w...

A. D. 1910 - 2010

Borowski Eugeniusz ks.

W burzliwych dziejach Podlasia, żadna instytucja nie okazała się tak trwała jak parafia. W ciągu wieków zmieniły się podziały administracyjne województw, powiatów, i gmin, zmienia się nawet przynależność państwowa tych ziem, przemianom ulegały prowincje kościelne i diecezje, a parafie trwały i pozostały nadal, ciągle żywymi wspólnotami o charakterze religijnym, społecznym, kulturalnym, a nawet administracyjnym. W XVI wieku parafie stano... Więcej »


Kaladki, Wydanie I

Kaladki

Prawosławne kolędy wschodniej Białostocczyzny

Пасля доўгага перадкаляднага посту скаромная ежа на святочным стале і гарэлка ў пэўнай ступені падкрэслівалі ўрачыстасць застолля і яго значнасць. 3 гэтага ж дня, вечарам, пачыналі хадзіць калядоўшчыкі з абрадамі слаўлення і добрых зычэнняў гаспадарам і членам іх сямей. 3 незапамятных часоў хаджэнням калядоўшчыкаў і абыходам імі гаспадарчых падвор'яў у народзе надаецца магічны сэнс. Праз падобныя рытуалы, як лічылі нашы продкі, можна за... Więcej »


Kamieniec, miasto przyjazne

Kamieniec, miasto przyjazne = Каменец, дружес...

Kamieniec - wiekowe miasteczko polożone 39 km na północ od Brześcia, nad rzeką Leśną w pobliżu Puszczy Białowieskiej, przy dawnym trakcie z Krakowa do Wilna, jest notowane w starych dokumentach jako Camicniec Ruirhenical. Historia ziemi kamienieckiej sięga swoimi korzeniami w daleką przeszlosć. Zasiedlanie tych terenów rozpoczęło się już w IX-VIII wieku przed naszą erą.Pierwsza pisemna wzmianka o Kamieńcu datowana jest na rok 1276. ... Więcej »


Boierus Laurencius, Karoliu Musis

Karoliu Musis

Is lotynu kalbos verte Benediktas Kazlauskas

Boierus Laurencius

1606 m. Vilniaus akademijos spaustuveje buvo i^spaus-dinta lotyni^ kalba para Syta poema "Karolomachija11 ("Garo-lomachia" )x, apdainuojanti 1605 m. jvykus^ Lietuvos ir Sve-dijos kariuomenii^ mCUS4 prie Salaspilio (Kirchholmo), esan-Eio netoli Rygos. Siame muŚyje kariuomenems vadovavo du Karoliai: Lietuvos kariuomenes vadas Jonas Karolis Chod-kevi£ius ir Svedijos karalius Karolis EX. Więcej »


Rešeć J., Karotki Katechizm dla biełarusau-katalikou

Karotki Katechizm dla biełarusau-katalikou

Rešeć J.

Pierahledźany adumysłowaj Kamisijaj pry Wileńskaj Mitrapalitskaj Kuryi i wydany kostam J. E. Arcybiskupa Mitrapalita Wilenskaha. Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498]   Następna   Ostatnia