Акудовіч Валянцін, Архіпелаг Беларусь

Архіпелаг Беларусь

Кніга дыялогаў

Акудовіч Валянцін

The book features dialogues, excerpts from conversations, discussions and debates involving the author since 1994. The book has five sections that feature pieces based on topics rather than the dates of conversations. Parts of the same interview that included questions about literature, philosophy, politics, Belarus and other subjects can be found in different sections of the book. The publisher initially wanted to title the book "Гутар... More »


Караткевіч Уладзімір, Зямля пад белымі крыламі

Зямля пад белымі крыламі

Нарыс

Караткевіч Уладзімір

The Land under the White Wings by Uladzimir Karatkevich Uladzimer Karatkevich’s essay focuses on Belarus. The author takes young readers on a tour of Belarus, attempts to show the beauty of the country’s nature, implant love for the native land and generate an interest in its history. The essay is based on Uladzimir Karatkevich’s personal experiences and his perception of developments that he witnessed. As the author notes, the ess... More »


Швед Вячаслаў, Гісторыя развіцця рамяства у Гродне

Гісторыя развіцця рамяства у Гродне

Швед Вячаслаў

Аўтар кнігі распавядае пра гісторыю рамяства у г. Гродне ў розныя перыяды яго развіцця, з X стагоддзя да нашага часу Чытач даведаецца пра спецыялізацыю гарадзенскіх рамеснікаў пазнаёміцца з некаторымі з іх па прозвішчам, з карпаратыўнымі арганізацыямі рамеснікаў (цэхамі). У завяршэнні называюцца сённяшнія майстры, якія працягваюць традыцыі старажытнага рамяства і промыслаў Ілюстрацыі дадуць вобразнае ўяўленне аб творчасці гарадзенскіх р... More »


Ганчароў Мікалай, Мастацтва мужнасці і гераізму

Мастацтва мужнасці і гераізму

Ганчароў Мікалай

Вялікая Айчынная вайна з’явілася самым важным выпрабаваннем стойкасці і мужнасці савецкага народа, згуртаванага ва-кол Камуністычнай партыі. З першых дзён вайны беларускі народ разам з народамі ўсіх брацкіх рэспублік устаў на абарону сваёй Айчыны. 462 чалавекі з Беларусі за гераізм, праяўлены ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, былі ўдастоены высокага звання Героя Савецкага Саюза. Беларусь па праву называецца партызанскай рэспу... More »


Zygmunt Gloger

Zygmunt Gloger

pisarz, myśliciel, uczony: studia

Prezentowany tom studiów przynosi wyniki badań sesji naukowej. Jej organizatorzy uważają, że jest to wstęp do działań zakrojonych na szerszą skalę, mających na celu pełne odzyskanie twórczości - jakże wszechstronnej, bogatej - Zygmunta Glogera dla nowoczesnej kultury polskiej, która weszła w XXI wiek. Zgadzam się z redaktorami tomu, że autor Encyklopedii staropolskiej w sposób naturalny powinien stać się pomostem między staropolską dawn... More »


Podróże do serca islamu

Podróże do serca islamu

Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów.

Prezentowana książka zawiera utwory literackie Tatarów polskich, które pod względem gatunkowym można zakwalifikować do szeroko rozumianego reportażu. Do publikacji wybrano dzieła czterech autorów: Leona Kryczyńskiego, Edigego Szynkiewicza, Alego Woronowicza i Mustafy Aleksandrowicza. Obok Sprawozdań z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza są to najważniejsze teksty reportażowo-podróżnicze napisane przez polskich wyznawców islamu w dwudzi... More »


Kultura a migracje - stan, wyzwania, perspektywy

Kultura a migracje - stan, wyzwania, perspekt...

Materiały zawarte w publikacji pochodzą z Konferencji zorganizowanej podczas XXI Festiwalu Wielu Kultur i Narodów "Z wiejskiego podwórza"

Słowo „migracja" pochodzi z języka łacińskiego (tac. migratio) i oznacza „przesiedlenie" lub „wędrowanie". Określa ono demograficznie wędrówki ludności oraz przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania. Etnolodzy dyfuzjonistyczni, którzy na przełomie XIX i XX wieku propagowali rozprzestrzenianie się innowacji kulturowych, począwszy od narzędzi, a na instytucjach społecznych i ideach religijnych s... More »


Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego. Traditional embroidery and lacepatterns of folk towels. Узорнік традыцыйных гафтаў і карунак народнага ручніка

Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznik...

Haft krzyżykowy. Cross-stitch. Гафт крыжыкам

Oddając w Państwa ręce to wydawnictwo dzielimy się z Wami swoją pasją — ręcznikiem ludowym. Od lat jest on w sferze naszych, zainteresowań. Dziś Muzeum Podlaskie w Białymstoku posiada niemałe zbiory ręczników ludowych. Ich największa ilość znajduj e się w Dziale Etnografii, Białostockim Muzeum Wsi oraz Muzeum w Bielsku Podlaskim, które nieprzerwanie od 2010 roku buduje reprezentatywną dla Ziemi Bielskiej kolekcję ręczników ludowych. Nie... More »


Leon Tarasewicz

Leon Tarasewicz

Malarstwo

Wizualny świat wokół nas został zdominowany przez światła lightboxów, reklam oraz codzienną obecność ekranu telewizyjnego czy komputerowego. Realny pejzaż przyrody zanika bardzo szybko wraz ze światłem dziennym, w którym jesteśmy coraz mniej obecni. Nasze aktywne życie przenosi się na godziny popołudniowe i nocne, dlatego poniekąd dzień staje się dla nas nocą, a noc dniem. A jednak światło było i nadal pozostaje dla nas tajemnicą niewyt... More »


Kardasz Aleksander, Obraz którego nie ma

Obraz którego nie ma

Zalew Siemianówka

Kardasz Aleksander

Ten mały fragment Podlasia leżącego w obszarze Zielonych Płuc Polski, o którym chcę Państwu w skrócie opowiedzieć i przypomnieć w starych fotografiach, miał jakże ciekawy i burzliwy przebieg swojej historii. Losy mieszkańców zależały od Wschodu i Zachodu. Z tych kierunków postępowała kolonizacja, z tych stron nadciągały obce wojska niszcząc po drodze wszystko. Przedostatnia zagłada, którą dotkliwie odczuli mieszkańcy tych terenów, szła ... More »


First   Previous   [1-222]   Next   Last