Białoruś w Pogoni za Europą

Białoruś w Pogoni za Europą

Miejsce wydania: Warszawa

Data wydania: 2004

Redaktor: Komorowska Agnieszka, Kuzawińska Bożena

Opracowanie graficzne: Kusztra Marta

Wydawca: Fundacja im. Stefana Batorego

ISBN: 83-89406-11-X

Kategoria: Polityka; Prawa człowieka; Społeczeństwo

Copyright © 2004 by Fundacja im. Stefana Batorego

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); EEDC — biblioteka Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego, uul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); prywatny księgozbiór w Białymstoku (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [2654]; EEDC — [2985], [2536]

Sygnatura: XIV.3.Bia

Informacje uzupełniające: Opracowanie graficzne okładki Teresa Oleszczuk ; Skład TYRSA Sp. z o.o.; Projekt realizowany przy finansowym wsparciu National Endowment for Democracy w Waszyngtonie; Publikacja powstała przy finansowym wsparciu Open Society Institute.; Publikacja jest rozpowszechniana bezpłatnie. http://www.batory.org.pl Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Фонду імя С. Баторыя

Publikacja Białoruś w Pogoni za Europą prezentuje zbiór tekstów syntetycznie przedstawiających wewnętrzną sytuację na Białorusi oraz propozycje reform politycznych, gospodarczych i społecznych, których celem jest otwarcie dla tego kraju perspektywy integracji z Unią Europejską i wprowadzenie go na drogę głębokich przemian wiodących ku demokracji i funkcjonującej gospodarce rynkowej. Przedstawione są tu także postulaty dotyczące polityki Unii Europejskiej w stosunku do Białorusi w warunkach nowego sąsiedztwa, oparte na analizie efektywności dotychczasowych metod oddziaływania na przemiany w tym kraju. Najważniejszym elementem tej publikacji jest streszczenie tomu Białoruś: Scenariusze reform, podsumowującego wyniki prac interdyscyplinarnej grupy białoruskich i zagranicznych ekspertów. Powstał on w ramach prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego projektu „Europejski wybór dla Białorusi”, realizowanego w latach 2002–2003. Publikacja przedstawia także wybrane fragmenty dyskusji Czy można zreformować Białoruś?, zorganizowanej 27 października 2003 roku w związku z prezentacją tomu w Warszawie, oraz jego recenzje przygotowane przez niezależnych ekspertów.

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Wstęp
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Europejski wybór dla Białorusi
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Recenzje
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Dyskusja