Пераклад збліжае народы

Пераклад збліжае народы

Матэрыялы Міжнар. «круглага стала», Мінск, 3-4 верасня 2001 г.

Miejsce wydania: Менск

Data wydania: 2002

Redaktor: Барадулін Рыгор

Wydawca: Беларускі ПЭН-цэнтр, Грамадскае аб'яднанне "Міжнародная асацыяцыя беларусістаў"

Seria wydawnicza: Беларусіка-Albaruthenica; Кніга 24

Wydawnictwo/ drukarnia: Беларускі Кнігазбор

ISBN: 985-6638-71-2

Kategoria: Historia; Język białoruski; Kultura; Przekłady; Społeczeństwo; Wiedza o literaturze

Copyright © 2002 by Калектыў аўтараў

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); EEDC — biblioteka Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego, ul. Nowy Świat 23/25 m. 30, Warszawa (egzemplarz papierowy); MiOKB — biblioteka Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: EEDC — [766], [766a]; MiOKB — [8508]

Sygnatura: III.2.PER

W księdze, która jest plonem Międzynarodowego „Okrągłego stołu”, poświęconego przekładom literatury pięknej, zamieszczono wystąpienia uczestników- badaczy literatury i mistrzów słowa, którzy zajmują się przekładami. Obok ogólnych, teoretycznych zagadnień autorzy rozpatrują zagadnienia związane z historią i metodyką sztuki przekładu, wpływem przekładu na upowszechnienie literatury poza granicami kraju. Praca tłumacza jest trudna i skomplikowana. Trudno jest dokonać przekładu utworu literackiego zachowując styl autora i nie dopuszczając do głosu własnych uczuć i poglądów. Nie wystarczy w tym celu dokładnie zapoznać się z oryginałem. Trzeba poznać postać autora, epokę, w której żył i tworzył, okoliczności powstania dzieła. Łatwiej tłumaczyć prace naukowe i publicystykę, najtrudniej- poezję. Sztuka przekładu wymaga prawdziwego mistrzostwa, jest to naprawdę Sztuką. O tym między innymi i o sposobach przekładu oraz o utworach literackich rozmawiano przy „okrągłym stole” w stolicy Białorusi Mińsku.

Katalog: Kamunikat.org | EEDC | MiOKB

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Рыгор Барадулін. Рупіцца пераклад…
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Агульныя, тэарэтычныя пытнні
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Старонкі гісторыі
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Постаці аўтараў і перакладчыкаў
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Повязі паміж літаратурамі
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Слова на прэзентацыі
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Коратка пра аўтараў
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Змест
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў фармаце PDF