Васіль Быкаў

Васіль Быкаў

Василь Быков

За мяжой я пачуў ад выдаўцоў: «Ваш Васіль Быкаў прывучыў і нашага чытача да кніг аб вайне. Пачалі чытаць яго, а потым і іншых, не толькі беларускіх аўтараў...» Яго ўдзел у нашым агульнасаюзным літаратурным працэсе яшчэ больш значны. 3 імем Васіля Быкава я звязаў бы, найперш, устойлівасць ваеннай тэмы ў савецкай літаратуры апошніх трох дзесяцігоддзяў. Устойлівасць і дэмакратызм. Народны пісьменнік Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы,... Болей »


Лабынцаў Юрый, Старая казка Палесся

Старая казка Палесся

Турава-Пінская зямля

Лабынцаў Юрый

Маршрут, прапанаваны ў кнізе, праходзіць па старажытным Палескім краі, які здаўна лічыўся калыскай усходняга славянства. Чытача чакаюць сустрэчы не толькі з самабытнай сялянскай культурай, але і з выдатнымі помнікамі старадаўніх гарадоў — Турава і Пінска. Разлічана на шырокае кола чытачоў Болей »


Филист Г. М., История

История "преступлений" Святополка Окаянного

Филист Г. М.

Святополк, Ярослав, Борис, Глеб. Эти имена хорошо известны тем, кто интересуется историей Древней Руси. Все они - сыновья князя Владимира - Красного Солнышка. Однако судьба у них разная. Борис и Глеб погибли при загадочных обстоятельствах. Следуя церковной традиции, многие исследователи считают убийцей Святополка, получившего за это злодеяние прозвище "Окаянный". Однако автор, кандидат философских наук, сопоставляя три литературных ист... Болей »


Лыч Леанід, Назвы зямлі беларускай

Назвы зямлі беларускай

Лыч Леанід

Кніга прысвечана беларускай тапаніміі. Паказаны асаблівасці яе фарміравання ў залежнасці ад спецыфікі прыродна-кліматычных, сацыяльна-эканамічных і культурных умоў жыцця беларусаў. Аўтар выступае рашучым абаронцам нацыянальнай тапаніміі як найкаштоўнага моўнага помніка, важнейшага элемента гісторыка-культурнай спадчыны народа, дзейснага сродку адраджэння нацыянальнай самасвядомасці. Для шырокага кола чытачоў Болей »


Маслова В.А., Преданья старины глубокой в зеркале языка

Преданья старины глубокой в зеркале языка

Маслова В.А.

У паўсядзённым жыцці мы мала задумваемся аб паходжанні таго або іншага выраза, а паміж тым мова - асноўная крыніца захоўвання міфаў. З'явы, рытуалы, забабоны, нарэшце, маюць свае карані ў сівой даўніне. Маюць сваё тлумачэнне, а прасачыць гэтыя тлумачэнні дазваляе менавіта мова, якая бы люстра адбівае ўсе гэтыя дзеянні. Моўным з'явам з улікам міфалогіі прысвечаная дадзеная кніга. Тут знойдзем вераванні нашых продкаў, назвы язычасціх бост... Болей »


Воўк-Левановіч О.В., Лекцыі па гісторыі беларускай мовы, 2-е выд.

Лекцыі па гісторыі беларускай мовы

Воўк-Левановіч О.В.

Доступ да гэтай кнігі доўгі час быў вельмі абмежаваны — выдатны беларускі мовазнаўца 0. В. Воўк-Леваноріч у 30-я гады быў рэпрэсіраваны, а лічаныя экземпляры яго кнігі з'яўляюцца сёння бібліяграфічнай рэдкасцю. Дадзенае — другое — выданне перадрукавана з мікрафільма, які захоўваецца ў фондах Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь. Болей »


Марціновіч Алесь, Ля Каменкі бруістай

Ля Каменкі бруістай

Марціновіч Алесь

Капыльшчына - край старажытны, багаты гістарычнымі традыцыямі. Тут нарадзіліся старшыня першага беларускага савецкага урада, вядомы празаік і публіцыст Цішка Гартны, класік беларускай літаратуры Кузьма Чорны, многія вядомыя пісьменнікі і паэты, дзеячы навукі і культуры. Пракацілася па тутэйшых мясцінах паўстанне пад кіраўніцтвам Налівайкі, бывалі на гэтай зямлі атрады Багдана Хмяльніцкага, грымелі баі Айчыннай вайны 1812 г. Аб гэтых шыр... Болей »


Віцьбіч Юрка, Плыве з-пад сьвятое гары Нёман, Рэпрынтнае выданне

Плыве з-пад сьвятое гары Нёман

Мастацкі нарыс. Ч.1

Віцьбіч Юрка

Нарыс «Плыве з-пад Сьвятое Гары Нёман» прысьвечаны паходжаньню і лёсу геаграфічных назоваў на Беларусі, паводля навуковых дадзеных і народных паданьняў. У нарысе прыгадваецца больш за 500 нашых назоваў — гарады, мястэчкі, паасобныя гістарычныя вёскі, гарадзішчы, крушні замкаў, узвышшы, вазёры, рэкі, рэчкі, балоты, пушчы і г. д. У сувязі з колькасьцю назоваў сталася патрэбнай іх клясыфікацыя, як налрыклад — назовы гістарычнага паходжаньн... Болей »


Лыч Леанід, Беларуская нацыя і мова

Беларуская нацыя і мова

План лекцыі

Лыч Леанід

На сенняшні дзень у свеце жывуць, сцвярджаюць сваё права на існаванне каля дзвюх тысяч народаў. У кожнага з іх свае адметныя мінулае, сучаснасць і будучыня. Калі адны маюць багатую гісторыю, смела глядзяць уперад, дык многім іншым увесь час ці большую частку яго даводзілася адбівацца ад націску з боку магутных суседзяу, будаваць жыццё ў несупынных клопатах, як у бліжэйшай ці больш аддаленай перспектыве не падпасці пад розныя формы залеж... Болей »


Археалогія, нумізматыка і геральдыка Беларусі

Археалогія, нумізматыка і геральдыка Беларусі

У кнізе у алфавітным парадку публікуюцца энцыклапедычныя артыкулы пра археалагічныя эпохі, найбольш пашыраныя археалагічныя культуры і найважнейшыя помнікі; раоказваецца пра рассяленне старажытных усходнеславянскіх плямён на тэрыторыі Беларусі, іх узаемасувязі, матэрыяльную культуру, побыт, грамадскі лад. Асобныя артыкулы прысвечаны унікальным і найбольш цікавым манетным скарбам, старажытным і сучасным грашовым адзінкам, а таксама стара... Болей »