З крыніц

З крыніц

Зборнік артыкулаў

Miejsce wydania: Беласток

Data wydania: 1996

Wydawca: Беларускае Літаратурнае Аб’яднанне Белавежа

Seria wydawnicza: Бібліятэчка Беларускага літаратурнага аб’яднання Белавежа, Серыя заснавана ў 1990, Кніжка пятнаццатая

Wydawnictwo/ drukarnia: Offset-Print, Białystok

ISBN: 83-85918-07-8

Kategoria: Kultura; Literatura piękna; Wiedza o literaturze

Copyright © by Беларускае літаратурнае аб’яднанне „Белавежа”

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna)

Informacje uzupełniające: Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага літаратурнага аб’яднання Белавежа

„Z krynic” – zbiór materiałów konferencji międzynarodowej, która odbyła się w 1996 roku w Białymstoku. Została ona zorganizowana przez Stowarzyszenie Literackie „Białowieża” i poświęcona twórczości białoruskiego pisarza z Białostocczyzny, Sokrata Janowicza. Autorzy, badacze literatury z Białorusi, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski, zebrani w jednej okładce, charakteryzują twórczość i znaczenie Sokrata Janowicza, umożliwiając tym bliższe poznanie i zrozumienie samego autora, jak i jego utworów. Publikacja „Z krynic” jest piętnastą w serii Biblioteki Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”, która daje białoruskiemu czytelnikowi możliwość poznania bogactwa i oryginalności literatury białoruskiej na Białostocczyźnie, w której Sokrat Janowicz zajmuje jedno z głównych miejsc.

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уладзімір Гніламёдаў, Феномен творчасці Сакрата Яновіча
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Bazyli Białokozowicz, Białoruś znana i nieznana w twórczej interpretacji Sokrata Janowicza
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Арнольд Макмиллин, Стихотворения в прозе Сократа Яновича 60-х годов: текст и контекст
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Норберт Рандаў, Сучасная беларуская літаратура ў Нямеччыне
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле