Стары Ольса ў Гайнаўцы ў гадавіну Грунвальда!!!

15 ліпеня 2018, 19:00, амфітэатр у Гарадзкім Парку!

Stary Olsa
Королько Юстына, Заўчора

Заўчора

Королько Юстына

снявае ў дрэвах / прыкрытых белым пухам / напявае калыханкі звярам / уцішае ў зямлі / насенне кветак / шэпча яму пра вясну / сонца / зелень / і трэлі салаўіныя Болей »


Краіна Ягуштово

Краіна Ягуштово

Кожная вёска гэта малы свет, малая айчына. Гэта малая краіна са сваёй гісторыяй, культурай, гаворкай і спадчынай. Усе гэтыя элементы можна беспаваротна страціць, пакідаючы іх забыццю, але ж можна іх даглядаць, вяртаць людзкой памяці. Мы вырашылі зрабіць гэтае другое. Мы выбралі свядомасць багацця нашай своеасаблівай культуры і мовы, традыцыі і гісторыі. Мы імкнемся захаваць, як мага больш, спадчыну нашых продкаў, каб не страціць частку ... Болей »


Филатова Е.Н., Конфессиональная политика царского правительства в Беларуси 1772-1860 гг.

Конфессиональная политика царского правительс...

Филатова Е.Н.

В книге анализируется политика царского правительства в отношении православия, католичества, униатства, протестантства, старообрядчества, иудаизма и ислама в Беларуси. Выделены и рассмотрены основные направления этой политики: унификация церковного руководства и структур конфессий, укрепление статуса православной церкви, законодательное оформление межконфессиональных отношений. Работа написана на основе архивных материалов, отечественно... Болей »


Citko Lilia, Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w., 5

Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI...

Citko Lilia

Szesnastowieczne męskie nazwy osobowe będące przedmiotem niniejszego opracowania pochódzą z terytorium północnego Podlasia. Objęty badaniami obszar nigdy nie stanowił odrębnej jednostki geograficznej; w jego skład wchodziły północne ziemie historycznego województwa podlaskiego, włączonego w 1569 roku do Korony oraz zachodnie rubieże województw trockiego (cześć powiatu grodzieńskiego) i nowogródzkiego (skrawek powiatu wołkówyskiego), wc... Болей »


Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi

Problemy świadomości narodowej ludności polsk...

Материалы Международной научной конференции, Гродно, 16-18 ноября 2001 г.

Proponujemy Państwu wydanie materiałów Międzynarodowej Konferencji "Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi", która odbyła się w dniach 16-18 listopada 2001 roku w Grodnie. Konferencję zorganizował Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi wspólnie z naukowcami z Grodna, Mińska, Warszawy, Wrocławia, Lublina, Białegostoku i Ełku, którzy od kilku lat zajmują się badaniami naukowymi problemów egzystencji Polaków na B... Болей »


Польское подполье на территории западных областей Беларуси (1939-1954 гг.)

Польское подполье на территории западных обла...

Монография

Монография посвящена одной из актуальных проблем отечественной истории - деятельности польского подполья на территории западных областей Беларуси в 1939-1954 годах. В настоящем исследовании предпринята попытка комплексного изучения темы: анализируются источники и литература, характеризуются предпосылки становления польского подполья в 1939-1941 гг., прослеживается его развитие в период гитлеровской окупации, раскрывается деятельность ак... Болей »


Вашкевіч Юры, Беларуска-польскія культурныя сувязі ў 1945-1991 гадах

Беларуска-польскія культурныя сувязі ў 1945-1...

Вашкевіч Юры

Кніга ахоплівае перыяд існавання Беларусі ў складзе СССР пасля Другой сусветнай вайны. У кнізе дадзена агульная характарытыка стану беларуска-польскіх культурных адносін на фоне грамадска-палітычнай сітуацыі ў абедзьвюх краінах. Прааналізаваны паасобныя галіны гэтага супрацоўніцтва, успрыманне беларускай культуры ў Польшчы, стан даследаванняў польскай беларусістыкі і гісторыяграфіі. Разгледжана культурная дзейнасць польскіх беларусаў, а... Болей »


Мельнікаў А. А., Кірыл, епіскап Тураўскі, 2-е выданне

Кірыл, епіскап Тураўскі

Жыццё, спадчына, светапогляд

Мельнікаў А. А.

Кніга прысвечана асобе і творчасці «рускага Залатавуста» XII ст., славутага хрысціянскага падзвіжніка-асветніка, пісьменніка і прапавеніка. Аўтар упершыню робіць спробу дэталёвага ўзнаўлення рэальнай біяграфіі свяціцеля, а таксама праводзіць атрыбуцыйнае даследаванне твораў Кірылы Тураўскага. Чытач знойдзе разгорнуты разгляд багаслоўскіх і філасофскіх поглядаў мысліцеля, асаблівасцей паэтыкі яго твораў. Кніга мае дадатак, які ўяўляе най... Болей »


Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей, Кн. 2

Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратур...

Пачатак ХХ стагоддзя. 1900-1917

Даследуецца праблема ўплыву рускай літаратуры на беларускую ў пачатку XX ст. Аналізуецца творчасці, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, 3. Бядулі і іншых пісьменнікаў у кантэксце рускай класікі. Разлічана на літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, выкладчыкаў і студэнтаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай літаратуры. Болей »


Габрусевіч С.А., Крэнь І.П., Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы

Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Куп...

Гістарычны нарыс

Габрусевіч С.А., Крэнь І.П.

У храналагічнай паслядоўнасці разглядаецца гісторыя ўзнікнення і развіцця Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы, яго роля ў эканамічным, сацыяльным і культурным жыцці Гродзеншчыны і Беларусі. Кніга адрасуецца студэнтам, настаўнікам, выкладчыкам ВНУ, усім чытачам, якія цікавяцца гісторыяй Гродзеншчыны. Болей »