Саковіч А., Браты

Браты

Аповесьць

Саковіч А.

Сабіна зьбіралася на канцэрт. Яна сядзела пры туалетным стале перад люстрам. Ейныя рукі спрытна ўкладалі бліскучыя каштанавыя валасы ў модную прычоску. Вясна. Сонечна й цёпла. Расчыненыя вокны ў сад. Лёгкі ветрык калыша краі рассунутых цяжкіх залацістых штораў на вокнах, прыносіць із саду пах сьвежаскошанае травы. Сабіна чуе рытмічны стук матору касілкі. Гэта ейны муж, Зьмітрок, сьпяшаецца дакасіць траву на газонах ад вуліцы. Дзесяць го... Болей »


Гарун Алесь, Матчын дар

Матчын дар

і іншыя творы

Гарун Алесь

Выбіраючы для выданьня асобнай кніжкай творы Алеся Гаруна, Выдавецтва рабіла гэта ня прыпадкова. Яно сьвядома кіравалася матывамі, падыктаванымі гістарычналітаратурнымі, нацыянальнымі й навет актуальнапалітычнымі патрэбамі. Пасьля выданьня на эміграцыі найболын вартасных, як зь літаратурнамастацюага, гэтак і нацыяльнаідэйнага гледзішча твораў вядучае нашаніўскае тройкі — Янкі Купалы, Якуба Коласа й Максіма Багдановіча — нармальна ггрыхо... Болей »


Сяднёў Масей, Ля ціхай брамы

Ля ціхай брамы

Вершы

Сяднёў Масей

Баюся тых дарог, што я прайшоў аднойчы: яны з напрамкаў трох — ад сьцюж, ад зор, ад ночы. Пад'юджвалі ісьці паіць вадой гнаявай. Я-ж ня прыпомню, ці было хоць што на яве. I славячы камлі хваін і пух гусіны, ішоў я па зямлі, нібы у небе сінім. I цьвіў на градах мак і піў ваду я з лосем, аж покуль цела ў смак муроў не напілося. Таго ўсяго няма, лёс нахлусіў паганы... Кудысь, у глухамань, качу зямлю нагамі... Болей »


Мацяш Ніна, Казка пра суседзяў, змяю і мядзведзя

Казка пра суседзяў, змяю і мядзведзя

Паводле беларускай народнай казкі

Мацяш Ніна

Неяк Ясь у дзень асенні сек у лесе дровы. Раптам чуе - дзіўны лямант. Совы?.. Ой, не совы?.. У пару такую совы спяць яшчэ, вядома. Крык, здаецца, чалавечы, там, за бураломам... Болей »


Мацяш Ніна, Удзячнасць

Удзячнасць

Вершы і паэма

Мацяш Ніна

Пра людзей працы, пра людзей-герояў, з пачуццём удзячнасці піша Н.Мацяш у сваім другім паэтычным зборніку. Вершы паэтэсы падкупляюць шчырасцю інтанацыі, навізной формы. У кнігу ўключана паэма "Алекса Доўбуш". Болей »


Карский Е.Ф., Белорусы, Т. 3, кн. 2

Белорусы

Очерки словесности белорусского племени

Карский Е.Ф.

С принятием христианства у русских и племен появилась письменность. Естественно, что и те племена, которые со временем вошли в состав белорусской народности, были приобщены к этому культурному проявлению духовной жизни. Но первая письменность, вызванная потребностями христианства, зашедшего к нам при посредстве юго-славян, была на языке др. церковнославянском только с некоторыми местными русскими особенностями в языке и орфографии. Тако... Болей »


Карский Е.Ф., Белорусы, Т. 3, кн. 1

Белорусы

Очерки словесности белорусского племени

Карский Е.Ф.

Трэці том "Беларусаў" Я.Ф.Карскага, выдадзены пад назвай Нарысы славеснасці беларускага племени", змяшчае тры выпускі: "Народная паэзія" (1916), "Старая заходняруская славеснасць" (1921), "'Мастацкая літаратура на народнай мове" (1922). У ім Я.Ф.Карскі прааналізаваў усе помнікі бсларускай пісьменнасці ад старажытнасці да сучасных яму часоў, якія ўдалося выявіць даследчыку. Першы выпуск тома — "Народная паэзія" — прысвечаны вуснай народн... Болей »


Карский Е.Ф., Белорусы, Т. 2, кн. 2.

Белорусы

Язык белорусского народа

Карский Е.Ф.

Слова в белорусском языке, как и в русском, украинском и других славянских и индоевропейских языках, с чисто грамматической точки зрения могут быть расчленяемы на корни и разные аффиксы; к последним принадлежат префиксы и суффиксы; одни из суффиксов обозначая лишь грамматические категории, к которым принадлежат слова, различные между собою по реальному значению, служат для образования основ, а другие, выражая соотношение между словами, ... Болей »


Карский Е.Ф., Белорусы, Т. 2, кн. 1.

Белорусы

Язык белорусского народа

Карский Е.Ф.

Другі том «Беларусаў» Я.Ф.Карскага, выдадзены пад назнай «Мова беларускага народа» (першапачаткова: «Язык белорусского племени») прысвечаны апісанню беларускай мовы ў межах яе этнагістарычнага пашырэння. У томе ў адпаведнасці са спецыфікай складвання і гісторыяй развіцця падрабязна апісваюцца асаблівасці беларускай мовы як з боку яе фанетыка-граматычнага ўпарадкавання, так і паводле спосабаў спалучальнасці слоў, ці сінтаксісу. Адметнай ... Болей »


Карский Е.Ф., Белорусы, Т. 1

Белорусы

Карский Е.Ф.

Кожны народ праяўляе цікавасць да сваёй гісторыі, да мінулага роднай Бацькаўшчыны. Ведаць гісторыю свайго народа — значыць разумець самога сябе і сваіх папярэднікаў. Знаходзячыся на скрыжаваннях шляхоў «з варагаў у грэкі», з Еўропы ў Азію, беларусы па волі лёсу былі далучаны да гістарычных падзей, якія паўплывалі на станаўленне нацыі, яе далейшае развіццё. Серыя «Помнікі гістарычнай думкі Беларусі» пачынаецца класічным творам беларускаг... Болей »