Вярцінскі Анатоль

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Анатоль Вярцінскі.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Дуброўскі Аляксандр

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Аляксандр Дуброўскі.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Зайкоўскі Эдвард

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Эдвард Зайкоўскі.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944-1956

Podziemie niepodległościowe w województwie bi...

Teki edukacyjne IPN

Pakiety edukacyjne przygotowywane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez Wydział Edukacyjny BEP IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Centralą BEP w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej. Oddziałow... Болей »


Białostocczyzna, 2 (6) 1987

Białostocczyzna

kwartalnik

2 (6) 1987

W bieżącym roku Białostockie Towarzystwo Naukowe obchodzi jubileusz 25-1ecia swojego powstania. Zrodziła je potrzeba zainicjowania badań nad problemami regionu. Białostocczyzna, z racji swego peryferyjnego położenia, leżąca na sty­ku osadnictwa różnych grup etnicznych i kul­turowych, wchodząca w przeszłości w skład różnych organizmów państwowych i jednostek administracyjnych, stanowiła nader ciekawy obiekt badań naukowych. Jednakże znac... Болей »


Samusik Katarzyna, Samusik Jerzy, Dwory w Łomżyńskiem

Dwory w Łomżyńskiem

Zabytki architektury i budownictwa

Samusik Katarzyna, Samusik Jerzy

Zespół dworski rodziny Lutosławskich w Drozdowie. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-222 z 17.12.1985. Jest to połączenie pozostałości XVIII-wiecznego, drewnianego dworku z dobudowaną do niego jednopiętrową, klasycyzującą willą wzniesioną w 1895 r. przez Franciszka Dionizego Lutosławskiego według projektu Franciszka Lilpopa. W 1979 r. rozebrano bardzo zniszczony modrzewiowy dwór, aby z pewnymi zmianami odtworzyć go w cegle i ... Болей »


Бельскі Гостінэць, 01 (40) 2009

Бельскі Гостінэць

Краязнаўча-культурны зборнік

01 (40) 2009

Folklor, czyli ustna twórczość ludowa, ma w regionie białostockim własną specyfikę, wyra­żającą się głównie w wielojęzyczności, która jest odbiciem różnorodności etnicznej zamieszkującej ten teren ludności. Można wśród niej wyodrębnić trzy zasadnicze grupy: ludność pol­ską (na zachodzie), ludność ruską pochodzenia północno-ukraińskiego (na południowym wscho­dzie) i białoruską z domieszką elementu litew­skiego (na północnym wschodzie). Болей »


Białostocczyzna, 3/1986

Białostocczyzna

kwartalnik

3/1986

Problem świadomości społecznej chłopów na Białostocczyźnie nie był — jak dotąd — przed­miotem oddzielnych studiów. Badania nad tzw. świadomością zbiorową spo­łeczeństwa zyskały w ostatnim okresie szczegól­nie wysoką rangę. Jerzy Topolski stwierdził, że niemożliwe jest względnie pełne zrekonstruo­wanie procesu historycznego, o co ważniejsze — jego wyjaśnianie bez odwołania się do sfery świadomości ludzkiej. Ważne miejsce zajmują badania ... Болей »


Białostocczyzna, 2/1986

Białostocczyzna

kwartalnik

2/1986

W smętnej scenerii białostockich uliczek po­krytych kałużami błota nie zwracał szczegól­nej uwagi drewniany parterowy domek usy­tuowany na rogu ulic Białej i Zielonej — stano­wiący od niedawna własność młodego małżeń­stwa — Rozalii z domu Sofer i Marka Zamen­hofa. Marek z zawodu nauczyciel — czyli mełamed — uczył języków obcych, przybył z pobliskiego Tykocina, prężnego niegdyś ośrodka handlowego, którego znaczenie w połowie wie­ku XIX ... Болей »


Białostocczyzna, 1/1986

Białostocczyzna

kwartalnik

1/1986

Począwszy od roku bieżącego w Białymstoku będzie wychodził kwartalnik pod nazwą "Bia­łostocczyzna". Myśl o powołaniu periodyku pojawiła się w białostockim środowisku naukowym. Istnieje po­trzeba prezentacji i popularyzacji wiedzy o re­gionie, opartej o rzetelne badania naukowe. Białostockie Towarzystwa Naukowe, a także inne placówki opublikowały wiele wartościo­wych pozycji dotyczących problemów regionu. Niewielki riakład, a często takż... Болей »


Ёван, архіяпіскап і Першагіярарх БАПЦ, Каляднае пасланьня Сьвяцейшага архіяпіскапа Ёвана Першагіярарха Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы

Каляднае пасланьня Сьвяцейшага архіяпіскапа Ё...

Ёван, архіяпіскап і Першагіярарх БАПЦ

У Віфляеме “былі на полі пастухі, якія трымалі начную варту каля статку свайго.” І зьвярнуўся да іх агел: “Ня бойцеся; я ўзьвяшчаю вам вялікую радасьць, якая будзе ўсім людзям: бо сёньня нарадзіўся вам у горадзе Давідавым Збаўца, Які ёсьць Хрыстос Гасподзь” (Лк. 2:8, 10-11). Аб якой радасьці дабравесьціў анёл? Каму яна абвяшчалася? Радасьць, як казаў анёл, будзе людзям усяго сусьвету, у тым ліку і нашаму шматпакутнаму беларускаму народу... Болей »


Каляднае пасланьня Сьвяцейшага Мяфодзія, Мітрапаліта Кіеўскага і ўсёй Украіны, Прадстаяцеля Ўкраінскае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы

Каляднае пасланьня Сьвяцейшага Мяфодзія, Мітр...

Віншаваньня патрыярхаў Канстантынопальскага, Ерусалімскага, Александрыйскага і архіяпіскапа Афінскага і ўсёй Элады

Хрыстос Нараджаецца! Услаўляем Яго! Нараджэньня Хрыста Выратавальніка далучыла чалавека да скарбаў Царства Нябеснага. Бог зрабіўся чалавекам, каб чалавек абожыўся, значыцца далучыўся да Божага быцьця, зрабіўся Богам па дабрыні. Наша мінаючае жыцьцё напоўнена прывіднымі каштоўнасьцямі і мэтамі. Аднак, напраўду жыцьцё кожнага з нас мае толькі адзіны сэнс і гэты сэнс – абожаньня, атрыманьня дабрыні Сьвятога Духа, якая далучае нас да паўнат... Болей »


Народная Воля, 1-2/2009

Народная Воля

1-2/2009

З паслання Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі. Узлюбленыя архіпастыры, пастыры, манахі і ўсе верныя дзеці Беларускай Праваслаўнай Царквы! ...Мы святкуем Раство Хрыстова! Перад намі ў Віфлеемскіх яслях ляжыць Дзіця Запавету: Сын Божы і Сын Чалавечы. Лагоднасць і пакорлівасць Бога, Які ўмясціўся ў яслях, кожны раз уражваюць нашы сэрцы, звыклыя з мітуслівым светам. Спавіваючы Свайго Сына, Марыя зноў... Болей »