Szatyłowicz Dymitr, Rezonanse pamięci

Rezonanse pamięci

Szatyłowicz Dymitr

Publication Place: Беласток

Publication Date: 2006

Editor: Швед Віктар

Publisher: Беларускае Літаратурнае Аб’яднанне Белавежа

Book Series: Бібліятэчка Беларускага літаратурнага аб’яднання Белавежа, Серыя заснавана ў 1990, Кніга пяцьдзесят трэцяя

ISBN: 83-88097-96-2

Category: Belles-Lettres; Translations

Copyright © 2006 by Dymitr Szatyłowicz

Book Collection: KAMUNIKAT — this site (online version); BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Supplementary Data: Dedykuję moim wnukom Łukaszowi i Grzegorzowi Pacewiczom

The poetry collection entitled Memory Vibrations by Dzmitry Shatylovich saw the light in 2006 and features the author’s translations from Belarusian into Polish of poems published earlier in his collections Etsyudy Padarozhzha, Maye Padlyashsha and some poems from collections released later. The poems were inspired by the author’s trips to France, Turkey, Greece and India, and his tours of Belarus. The poetry offers an opportunity to familiarize oneself with the poet’s life, activities and great love for his native village of Klyashchel, the Bialystok area and everything that is connected with the Bialystok area. He was a soldier during World War II, was in Germany, worked as a guide later and traveled all over the world. He is interested in the world, what is going on in it, including the most recent developments, as Dzmitry Shatylovich’s recent poems suggest

View/ Download This Chapter/ Article... Уся кніга ў адным файле

Worth reading:

Szatyłowicz Dymitr, W labiryncie niewoli

W labiryncie niewoli

Szatyłowicz Dymitr

W niniejszych wspomnieniach poeta białoruski, urodzony i mieszkający w Polsce, Dymitr Szatyłowicz opisuje swoje przeżycia i okres swoich młodzieńczych perypetii z lat od1943 r. do końca 1945 r. w czasie okupacji niemieckiej na robotach przymusowych w byłych Prusach Wschodnich, a po wyzwoleniu w Armii Czerwonej, do której został przymusowo wcielony i skierowany na front oraz pobyt w tej armii po zakończeniu wojny aż do czasu demobilizacj... More »


Szatyłowicz Dymitr, Echa wrażeń

Echa wrażeń

Szatyłowicz Dymitr

,,Echa Wrażeń”– Trzeci zbiorek wierszy autora przetłumaczonych przez samego autora z języka białoruskiego na język polski z jego zbiorków wydanych w latach 2006-2010. Są tam jego wspomnienia z Czeremchy, opisy przyrody oraz wiersze historyczne o księżniczce połockiej Rahnedzie i o jej wnuczkach, córkach wielkiego księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, królowych Francji, Węgier i Norwegii. More »


Szatyłowicz Dymitr, Patos jesienny

Patos jesienny

z białoruskiego przełożył autor

Szatyłowicz Dymitr

У зборніку "Patos jesienny" знаходзяцца выбраныя і перакладзеныя аўтарам на польскую мову яго беларускія вершы з яго беларускіх зборнікаў "Струмені лёсу" і "Асеннія промні". Гэта другі яго зборнік з яго вершамі перакладзенымі ім на полскую мову. У зборніку знаходзіцца яго верш перакладзены на польскую мову "Рагнеда ў Ноўгарадзе", аб першай Полацкай княгіні Рагнедзе, дачцы князя Рагвалода, якая папала ў Полацку ў палон ноўгародзкаму кня... More »