Szatyłowicz Dymitr, Echa wrażeń

Echa wrażeń

Szatyłowicz Dymitr

Publication Place: Białystok

Publication Date: 2011

Translator: Z białoruskiego przełożył autor

Book Series: Biblioteka Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego Białowieża

Category: Belles-Lettres

Copyright © 2011 by Sztyłowicz D.

Book Collection: KAMUNIKAT — this site (online version)

,,Echa Wrażeń”– Trzeci zbiorek wierszy autora przetłumaczonych przez samego autora z języka białoruskiego na język polski z jego zbiorków wydanych w latach 2006-2010. Są tam jego wspomnienia z Czeremchy, opisy przyrody oraz wiersze historyczne o księżniczce połockiej Rahnedzie i o jej wnuczkach, córkach wielkiego księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, królowych Francji, Węgier i Norwegii.

Belarusian Authors: Szatyłowicz Dymitr

Catalog: Kamunikat.org

View/ Download This Chapter/ Article... Уся кніга ў адным файле

Worth reading:

Szatyłowicz Dymitr, W labiryncie niewoli

W labiryncie niewoli

Szatyłowicz Dymitr

W niniejszych wspomnieniach poeta białoruski, urodzony i mieszkający w Polsce, Dymitr Szatyłowicz opisuje swoje przeżycia i okres swoich młodzieńczych perypetii z lat od1943 r. do końca 1945 r. w czasie okupacji niemieckiej na robotach przymusowych w byłych Prusach Wschodnich, a po wyzwoleniu w Armii Czerwonej, do której został przymusowo wcielony i skierowany na front oraz pobyt w tej armii po zakończeniu wojny aż do czasu demobilizacj... More »


Szatyłowicz Dymitr, Patos jesienny

Patos jesienny

z białoruskiego przełożył autor

Szatyłowicz Dymitr

У зборніку "Patos jesienny" знаходзяцца выбраныя і перакладзеныя аўтарам на польскую мову яго беларускія вершы з яго беларускіх зборнікаў "Струмені лёсу" і "Асеннія промні". Гэта другі яго зборнік з яго вершамі перакладзенымі ім на полскую мову. У зборніку знаходзіцца яго верш перакладзены на польскую мову "Рагнеда ў Ноўгарадзе", аб першай Полацкай княгіні Рагнедзе, дачцы князя Рагвалода, якая папала ў Полацку ў палон ноўгародзкаму кня... More »


Szatyłowicz Dymitr, Rezonanse pamięci

Rezonanse pamięci

Szatyłowicz Dymitr

The poetry collection entitled Memory Vibrations by Dzmitry Shatylovich saw the light in 2006 and features the author’s translations from Belarusian into Polish of poems published earlier in his collections Etsyudy Padarozhzha, Maye Padlyashsha and some poems from collections released later. The poems were inspired by the author’s trips to France, Turkey, Greece and India, and his tours of Belarus. The poetry offers an opportunity to fa... More »