Беларусы ў свеце, 07/2008

Беларусы ў свеце

інфармацыйны бюлетэнь

07/2008

15 год Першаму з’езду беларусаў свету 8–10 ліпеня 2008 г. споўнілася 15 год з правядзення Першага з’езду беларусаў свету, які адбыўся ў 1993 г. на хвалі беларускага адраджэння. Дзяржава-Беларусь адкрывала для сябе сваю дыяспару. А беларусы-эмігранты радаваліся, што ўпершыню за доўгі перыяд яднанне беларусаў становіцца рэальнасцю. Першы з’езд стаўся сапраўдным Агульнанацыянальным форумам. У ім бралі ўдзел 486 дэлегатаў з усіх кантынентаў... Болей »


Тэматыка практычных заняткаў і метадычныя парады па курсе «Гісторыя Беларусі»

Тэматыка практычных заняткаў і метадычныя пар...

для студэнтаў негістарычных спецыяльнасцей

Сучасная беларуская гістарычная навука разьвіваецца з ясным усьведамленьнем беларускай гісторыі як часткі гісторыі агульнасусьветнай. Навукоўцы адзначаюць важнасьць адлюстараваньня працэсе разьвіцця беларускага народу у рэчышчы сусьветнай цывілізацыі. Менавіта таму паўстала неабходнасьць увядзеньня курсу “Гісторыі Беларусі (у кантэксьце сусьветнай цывілізацыі)” для негістарычных спэцыяльнасьцяў. Метадычны дапаможнік, распрацаваны групай... Болей »


Черепица Валерий, Гродненский Православный некрополь

Гродненский Православный некрополь

с древнейших времен до наших дней

Черепица Валерий

Тэмай для разважаньняў аўтара зяўляюцца праваслаўныя магільнікі ў Гародні. Аўтар спрабуе распавесьці бесперарыўную гісторыю праваслаўных пахаваньняў ад ХІ стагодзьдзя да нашых дзён, пытаньні якія ён спрабуе паставіць на жаль не пазбаўленыя тэндэнцыйнасьці у спробах даць на іх адказ. Праваслаўныя могілкі Гародні паўстаюць як “бясспрэчныя сьведчаньні” “русской” прысутнасьці ў горадзе над Нёманам, але пры гэтым некаторыя гістарычныя момант... Болей »


Блинова Тамара, Иезуиты в Беларуси

Иезуиты в Беларуси

Их роль в организации образования и просвещения

Блинова Тамара

Манаграфія Т.Б. Бліновай першая і пакуль што найбольш удалая спроба дасьледаваць дзейнасьць Ордэна езуітаў у Беларусі. Доўгі час сама назва ордэна зьяўлялася складнікам добра вядомай з савецкага мінулага ідэалягемы. Пры гэтым цалкам адкідалася тое, што дзякуючы навучальным установам езуітаў, беларускія землі пазнаёміліся і сталі складовай часткай эўрапейскай цывілізацыі. Сотні школ і калегіюмаў, што адкрыліся на землях Рэчы Паспалітай а... Болей »


Ніва, 2008/32 (2726)

Ніва

тыднёвік беларусаў у Польшчы

2008/32 (2726)

— Праект закона вырывае падзеі з 1938 года з гістарычнага кантэксту. Я адчуваю, што перад названнем гэтых здарэнняў „ганебнымі”, як паведамляе тэкст закона, мы павінны пра гэтую тэму ведаць больш, — так гаварыў хвіліну да парламенцкіх канікул, у час пасяджэння сеймавай камісіі культуры дэпутат ГП Аркадыюш Рыбіцкі. Гэтым самым папрасіў атдэрмінаваць працы над законам асуджаючым разбурэнне цэркваў на Холмшчыне і Паўднёвым Падляшшы. Так і ... Болей »


Белозорович Виктор, Западнобелорусская деревня в 1939 – 1953 годах

Западнобелорусская деревня в 1939 – 1953 года...

Монография

Белозорович Виктор

Манаграфічнае дасьледваньне прысьвечанае заходне-белаускай вёсцы ў пэрыяд найбольш драматычных зьменаў у жыцьці беларусаў. Аўтар адыходзіць ад ідэялягічных штампаў, што прысутныя у сучыснай афіцыйнай гістарыяграфіі, ён спрабуе паказаць якім коштам адбываліся зьмены і пераломы у захоня-беларускай вёсцы з 1939 па 1953 гады. Увесь гэты час падзелены на некалькі перыядаў: “Першыя Саветы”, “Нямецкая акупацыя”, “Другія Саветы”; у кожным перыя... Болей »


Габрусевіч Сяргей, Токць Сяргей, Трацяк Янка - складальнікі, Гісторыя беларускай культуры

Гісторыя беларускай культуры

дапаможнік

Габрусевіч Сяргей, Токць Сяргей, Трацяк Янка - складальнікі

Курс “Гісторыі беларускай культуры” ўключаны ў праграмы многіх вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. Гарадзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы выдаў дапаможнік для студэнтаў, які ўключае кароткі змест асноўных тэмаў курса, планы лекцыйных і практычных заняткаў, кантрольныя пытанні, тэматыку рэфератаў, шырокі агляд літаратуры. Падручнік створаны такім чынам, што інфармацыя падаецца ў тэзіснай форме, што дазваляе распрацоўваць т... Болей »


Культурология

Культурология

библиографический указатель 1992–2002

«Культурология. 1992-2002». Указатель создан с целью предоставления пользователям более полной информации о литературе по культурологии Указатель состоит из трех разделов, каждый из которых отражает информационный потенциал по отдельным разделам. Данный указатель снабжен алфавитным указателем авторов и книг, описанных под заглавием. Для создания указателя были просмотрены летописи печати Беларуси за 1992-2002 гг., картотеки научной библ... Болей »


Астраух Аліна, Рыгор Барадулін і сучасная беларуская лірыка

Рыгор Барадулін і сучасная беларуская лірыка

вучэбна–метадычны дапаможнік

Астраух Аліна

Аўтар імкнецца праз манаграфічныя і аглядавыя тэмы як мага паўней прадставіць постаць народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, падкрэсліць сутнасную адметнасць ягонай паэзіі ў кантэксце сённяшняга літаратурнага працэсу. Вылучаны найбольш важныя праблемы ідэйна-тэматычнага і жанрава-стылёвага развіцця сучаснай беларускай паэзіі. Да кожнай тэмы абгрунтавана пададзена мастацка-крытычная літаратура і пытанні для самакантролю. Болей »


Настаўнік, 05

Настаўнік

інфармацыйна-метадычны бюлетэнь для настаўнікаў

05

Школа вяртаецца да 11-годкі і не толькі... Тэндэнцыя апошніх гадоў сведчыць, што школа ўсё менш і менш выконвае адукацыйныя функцыі i ўсё больш нагадвае ўстанову тыпу дзённага стацыянару для ўтрымання вучняў і настаўнікаў. Зніжэнне агульнага ўзроўню адукацыйных паслугаў школы прывяло да таго, што без рэпетытарскай дапамогі амаль немагчыма здаць тэсты і паступіць ў ВНУ. Але і гэтага паказалася мала. Зараз рыхтуецца новая рэформа адукацыі... Болей »