Акула Кастусь

Памятаем.

Гэты дзень у гісторыі запісаўся тым, што ў 1925 годзе на сьвет зьявіўся Талент – Кастусь Акула. Па Таленце заўсёды застаецца памяць, якую нам наканавана захаваць.

Гарошка Леў, Святая Еўфрасіння-Прадслава, патронка Беларусі

Святая Еўфрасіння-Прадслава, патронка Беларус...

Нарыс, артыкулы

Гарошка Леў

Апрача арыгінальнага даследвання, прысвечанага жыццю і дзейнасці Ёуфрасінні Полацкай, у кнігу вядомага гісторыка беларускай царквы айца Льва Гарошкі увайшлі таксама яго артыкулы пра дахрысціянскую веру нашых продкаў, пачаткі хрысціянства і культ Багародзіцы на Беларусі. Болей »


Лысенко П. Ф., Дреговичи

Дреговичи

Лысенко П. Ф.

Посвящена изучению истории дреговичей, одного из восточно-славянских племенных объединений, размещавшегося в IX—XIII вв. на территории центральной и южной Беларуси. Основным источником изучения поставленных вопросов являются материалы археологических исследований. Представляет интерес для археологов, историков, преподавателей и студентов, краеведов, работников культуры, общества охраны памятников истории и культуры. Болей »


Tomaszewski Jerzy, Ojczyzna nie tylko Polaków

Ojczyzna nie tylko Polaków

Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939

Tomaszewski Jerzy

Jednym z zagadnień historii dnia dzisiejszego, wywołującym nieraz spory, jest sytuacja mniejszości narodowych w Polsce. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tymi sprawami. Książki ich dotyczące cieszą się dużym powodzeniem, artykuły wywołują polemiki. Niejednokrotnie spotkać się można z poglądem, że historycy zbyt mało piszą na ten temat. Nie jest to opinia słuszna. Ukazało się wiele studiów poświęconych mniejszościom narodowym w ... Болей »


Бектинеев Ш. И., Денежное обращение Великого княжества Литовского в XIII-XV вв.

Денежное обращение Великого княжества Литовск...

Бектинеев Ш. И.

На основе письменных и вещественных источников в научно-популярной форме рассказывается о денежном обращении в Великом княжестве Литовском на ранних этапах его существования (середина XIII-XV вв.). В брошюре кратко рассматривается история изучении вопроса, предлагается новая периодизация денежного обращения Великого княжества Литовского в середине XIII-XV вв.; обосновывается вывод о существовании с 60-х гг. XIII в. до середины 80-х гг. ... Болей »


Голенченко Г. Я., Идейные и культурные связи восточно-славянских народов в XVI-середине XVII в.

Идейные и культурные связи восточно-славянски...

Голенченко Г. Я.

Рассматриваются факторы, способствующие развитию духовной общности восточнославянских народов, взаимосвязи Беларуси с Россией, исследуются идейные связи народных масс региона. Для историков, филологов, книговедов, студентов, преподавателей вузов, всех, кто интересуется историей Беларуси. Болей »


Беларускія летапісы і хронікі

Беларускія летапісы і хронікі

Пер. са старажытнарускай, старабеларус. і польск.

Кніга ўваскрашае падзеі нашай даўніны. Упершыню ў перакладзе на беларускую мову выдаюцца «Хроніка Быхаўца», «Летапіс вялікіх князёў літоўскіх», Баркулабаўская хроніка, Віцебскі летапіс, Магілеўская хроніка Сурты і Трубніцкага, а таксама фрагменты «Аповесці мінулых гадоў» і Галіцка-Валынскага летапісу. Гэта — чацвёрты па ліку том «Беларускага кнігазбору». Папярэднія тры выйшлі ў І'й («бардовай») серыі — «Мастацкая літаратура». Том «Бслар... Болей »


Гістарычна-археалагічны зборнік, 6

Гістарычна-археалагічны зборнік

6

Археолагі Інстытута гісторыі АН Беларусі выданнем шостага нумара "Гістарычна-археалагічнага зборніка" працягваюць публікацыю новых матэрыялаў і тэарэтычных распрацовак. Даследаванні адносяцца да старажытнага перыяду Беларусі і суседніх тэрыторый. Яны ахопліваюць час з бронзавага веку па позняе сярэднявечча ўключна. Зборнік уяўляе цікавасць ддя археолагаў, гісторыкаў, этнографаў, мастацтвазнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца далёкім мінулым Б... Болей »


Гістарычна-археалагічны зборнік, 5

Гістарычна-археалагічны зборнік

5

Выданнем чарговага пятага нумара "Гістарычна-археалагічнага эборніка", Інстытут гісторыі АН Бедарусі працягвае публікацыю новых матэрыялаў і тэарэтычных распрацовак па старажытнейшаму перыяду Беларусі. Даследаванні ахопліваюць час з эпохі мезаліта па ранняе сярэднявечча ўключна. Зборнік уяўляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, этнографаў, нуміэматаў, ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі ў дадзяржаўны перыяд. Болей »


Артамонов В. А., Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709-1714)

Россия и Речь Посполитая после Полтавской поб...

Артамонов В. А.

В книге рассматриваются внешнеполитические связи России с Саксонией и Речью Посполитой после Полтавской битвы на фоне отношений с Османской империей и Швецией. Автор показывает, что русская дипломатия рассматривала Речь Посполитую как союзника в конфликте с Османской империей и Швецией. Однако нерешенность вопроса о судьбе Правобережной Украины, спор по Лифляндскому наследству и слабость вооруженных сил Польско-Литовского государства пр... Болей »


Эканамічная гісторыя Беларусі, Выд. 2-е, дапоўненае і перапрацаванае

Эканамічная гісторыя Беларусі

Адлюстравана гаспадарчае жыццё насельніцтва Беларусі з першабытнаабшчыннага часу да нашых дзён. Паказаны асноўныя этапы ў развіцці сельскай гаспадаркі. прамысловасці, транспарту рэспублікі, разгледжаны пытанні аб стане фінансаў, грашовага абарачэння, узроўні жыцця народа. Разлічана на студэнтаў эканамічных спецыяльнасцяў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, а таксама на ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі гісторыі народнай гас... Болей »