Петрушкевіч Ала

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Ала Петрушкевіч.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Michaluk Dorota, Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku

Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XV...

Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne

Michaluk Dorota

Podlasie należy do najsłabiej zbadanych pod względem historycznym i archeologicznym regionów kraju. Spośród trzech ziem, które złożyły się na ostateczny kształt województwa podlaskiego utworzonego w 1513 roku, najlepiej poznana jest ziemia bielska. Znacznie słabsze są efekty badań historyków nad ziemią drohicką. Nawet stolica dawnego województwa podlaskiego — Drohiczyn nie ma wyczerpującego opracowania. Najgorzej przedstawia się stan wi... Болей »


Program Rozwoju Kultury Województwa Podlaskiego do roku 2006

Program Rozwoju Kultury Województwa Podlaskie...

Kulturę można zdefiniować jako całość materialnego i duchowego dorobku danego społeczeństwa. Stanowi ona o tożsamości narodu. Jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku kolejnych pokoleń. Niejednokrotnie w dziejach pozwoliła przetrwać narodom. Dzięki niej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość łączy się w spójną całość. Kulturę tworzy człowiek i jednocześnie jest przez nią kształtowany. Kultur... Болей »


Wędrówki archeologiczne... Z grodu do miasta

Wędrówki archeologiczne... Z grodu do miasta

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów 50-lecia Państwowego Muzeum w Białymstoku

Na wystawie „ Wędrówki archeologiczne... Z grodu do miasta" prezentowane są wybrane źródła archeologiczne, dotyczące historii powstawania najstarszych miast województwa podlaskiego. Przedstawiono zachodzące w nich najważniejsze procesy miastotwórcze i ich rolę w życiu mieszańców tych ziem. Województwo podlaskie na mapie Europy pojawiło się po raz pierwszy w 1513 roku i stanowiło zlepek ziem o różnej przynależności etnicznej i plemienn... Болей »


Cetera Jerzy, Gaweł Artur, Wołkowycki Dan, Dolinami rzek

Dolinami rzek

Cetera Jerzy, Gaweł Artur, Wołkowycki Dan

Tytuł wystawy przygotowanej w Białostockim Muzeum Wsi, którą uzupełnia prezentowane wydawnictwo, zapożyczony został od Zygmunta Glogera. Jego wydane w 1903 roku Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisty, Bugu i Biebrzy zawieraj ą obraz świata, który bezpowrotnie należy już do przeszłości. Dziś podlaskimi rzekami nie płyną juź komięgi ze zbożem ani tratwy powiązane z kłód sosnowych. Młyny wodne popadły w ruinę, łąki są w wielu miejscach zapuszc... Болей »


Guzowski Ernest, Wspomnienia z Północnego Kazachstanu 1940-1945

Wspomnienia z Północnego Kazachstanu 1940-194...

Guzowski Ernest

Mieszkałem z rodzicami przy ulicy Batorego nr 5. Dom nowy, lokatorski, z dwoma mieszkaniami — dwa pokoje z kuchnią z jednej strony i dwa pokoje z kuchnią z drugiej. Lokatorzy do swoich mieszkań mieli po dwa wejścia: od ulicy i od podwórka, korytarz wspólny, a od korytarza drzwi do schodów, prowadzących na strych. Właścicielem domu był pan Rubinsztejn. Mieszkał w podwórzu, zajmował cały domek. Między domem pana Rubinsztejna a domem loka... Болей »


Michaluk Dorota, Mielnik

Mielnik

Stolica Ziemi mielnickiej na Podlasiu (do końca XVIII wieku)

Michaluk Dorota

Podlasie to jeden z ciekawszych regionów Kraju. W ciągu stuleci ścierały się tutaj, silnie na siebie oddziaływując, różne kierunki osadnictwa, kultury i tendencje rozwojowe. Ziemie nadbużańskie były terenem rywalizacji pomiędzy książętami ruskimi, litewskimi i mazowieckimi. W XVI-XVIII wieku tędy przebiegała granica między Litwą i Koroną, która ostatecznie podzieliła pierwotne terytorium ziem podlaskich na dwie części. Mielnik, to niew... Болей »


100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

Упершыню асобным выданнем выпускаецца папулярна-асветніцкая кніга па гісторыі нашай бацькаўшчыны ў пытаннях і даказах, разлічаная на шырокае кола чытачоў. Можа быць выкарыстана як дапаможны матэрыял па вывучэнні гісторыі Беларусі ў навучальных установах краіны. Болей »


Врублевский А.П., Протько Т.С., Из истории репрессий против белорусского крестьянства 1929 - 1934 гг.

Из истории репрессий против белорусского крес...

Врублевский А.П., Протько Т.С.

Аналізуецца пазіцыя кіраўніцтва Беларусі ў рашэнні "сялянскага пытання" у другой палове 20-х - пачатку 30-х гадоў, правядзенне "паўсюднай" калектывізацыі ў рэспубліцы і яе вынікі, разглядаюцца рэспрэсіі супраць сялян. Кніга разлічана на гісторыкаў, краязнаўцаў, настаўнікаў, студэнтаў, тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі. Болей »


Семаков В.В., Беловежская пуща: 1902 - 2002

Беловежская пуща: 1902 - 2002

Семаков В.В.

Дадзеная кніга стала своеасаблівым працягам манаграфіі Георгія Карцова "Белавеская пушча", якая пабачыла свет 100 гадоў таму. Гэтае выданне прысвечана гістарычным падзеям, якія адбыліся ў гэтым найпрыгажэйшым кутку беларускай прыроды на працягу ХХ стагоддзя. Мінулае стагоддзе было, бадай, самым бурлівым у жыцці пушчы, калі яна з царскіх паляўнічых угоддзяў пераўтварылася ў Нацыянальны парк Рэспублікі Беларусь. Аўтар зрабіў усё магчымае... Болей »


Карцов Георгий, Беловежская пуща 1382-1902

Беловежская пуща 1382-1902

Исторический очерк. Географическое положение и климат. Фауна. Царские охоты.

Карцов Георгий

У кнізе Георгі Карцоў абагульніў вядомыя звесткі ды такія, якія былі даступныя выключна яму, пра Белавежскую пушчу пачынаючы са старажытных часоў да пачатку ХХ стагоддзя. Такім чынам, быў створаны выключны летапіс, які распавядаў пра гісторыю, фаўну і флору, кліматычныя ўмовы гэтага старажытнага лесу. Дадзеная кніга напоўнена шчырай любозю аўтара да гэтага цудам захаванага астраўка дзікай прыроды. Прымушае чытача адчуць веліч і прыгажо... Болей »