Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Cerkiew i Monaster św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim

Cerkiew i Monaster św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Data wydania: 1996

Wydawca: Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Wydawnictwo/ drukarnia: Orthdruk

Wymiary: 24 s., il., 23cm

ISBN: 83-904359-0-X

Kategoria: Historia; Kultura; Religia

Copyright © 1996 by Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Księgozbiór: BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [804]

Kult świętego Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Myr Licejskich był rozpowszechniony na ziemiach starej Rusi już od zarania chrześcijaństwa. Święty ten był szczególnie czczony w niższych i średnich warstwach społeczeństwa. Odwołując się do żywota św. Mikołaja, swym patronem obrali go żeglarze, a na naszych terenach — podróżnicy i kupcy. Ci ostatni właśnie niejednokrotnie stawali się fundatorami świątyń pod wezwaniem swego niebiańskiego patrona. Było tak prawdopodobnie w Miłejczycach, Kleszczelach i Drohiczynie, miejscowościach położonych na ważnych traktach handlowych.

Autorzy białoruscy: Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Katalog: BTH

Tylko w bibliotece Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (egzemplarz papierowy)

Warto przeczytać:

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Szczyty

Szczyty

Dzieje wsi i parafii

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Publikacja ta oparta jest na faktach potwierdzonych dokumentami i fotografiami. Książka zadziwia dogłębnym zbadaniem życia wsi, a czasami wywołuje nostalgiczną tęsknotę za dalekim dzieciństwem tam spędzonym. Kolejny raz autorzy zadziwiają głębią swego umysłu i czystością dążeń. Poruszają mistrzostwem słowa. Zachęcają do poznawania przeszłości. Kolejny raz czytelnik uświadamia, jaki wspaniały wynik daje połączenie trudu naukowego i talen... Więcej »


Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Pasynki i okolice

Pasynki i okolice

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Na dość rozległym obszarze, leżącym w środkowym biegu rzek Orlanki i Łoknicy — dopływów Narwi, przed wiekami ulokowały się osady ludzkie, które w chrześcijańskiej dobie dały początek prawosławnej parafii Pasynki. Wspomniane rzeki, zasilane przez liczne źródła, od dawien dawna dawały wiele życiodajnych soków omawianym terenom. Ich czyste wody obfitowały w ryby, szeroką dolinę Orlanki porastały bujne trawy łąkowe, bystry nurt Łoknicy i je... Więcej »


Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Orla na Podlasiu. Dzieje Cerkwi, miasta i okolic

Orla na Podlasiu. Dzieje Cerkwi, miasta i oko...

Орля на Падляшшы. Гісторыя Царквы, горада і наваколля

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

W rozumieniu potocznym, zgodnie z tym czego nauczono nas w szkole, historię pojmujemy jako odwieczne zmaganie się państw, narodów, religii, kultur... W pamięci byłych uczniaków pozostają najczęściej mechanicznie tam wprowadzone abstrakcyjne pojęcia, daty, nazwiska panujących, miejsca bitew — słowem okruchy krwawej historii zmagań za rząd ciał i dusz. W zasadzie można by na takie przedstawianie i przyswajanie historii się zgodzić, gdyby.... Więcej »