Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Szczyty

Szczyty

Dzieje wsi i parafii

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Miejsce wydania: Bielsk Podlaski - Ryboły - Białystok

Data wydania: 2006

Redaktor: Fionik Elżbieta, Fionik Anna

Wydawca: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Wydawnictwo/ drukarnia: Drukarnia Monasteru Supraskiego

Wymiary: 432с., іл., 21см

ISBN: 83-60456-01-1

Kategoria: Historia; Religia; Społeczeństwo; Pamiętniki

Copyright © 2006 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [1289], [1290]

Informacje uzupełniające: Współpraca Dariusz Krasnodębski (rozdział I); Wybór ilustracji Autorzy; Przygotowanie do druku Adam Pawłowski; Autorzy serdecznie dziękują: o. Janowi i Marii Stepaniukom ze Szczytów, Albinie i Hienadziu Siemianczukom z Grodna, matuszce Antoninie Troc-Sosna, Piotrowi Antychowiczowi, Pawłowi Czerwackiemu, Halinie Godlewskiej, Annie Gondek, Zoji Goworskiej, Irenie Ignatowicz, Piotrowi Juszczukowi, Wiktorowi Kuderskiemu, Ludmile Magruk, Piotrowi Ostasiewiczowi, Leoncjuszowi Piotrowskiemu, Wierze Ryszczuk, Aleksandrowi Sooenie, Włodzimierzowi Wasilukowi oraz innym osobom za wydatne wsparcie merytoryczne. Szczególne podziękowania, za cenne informacje oraz użyczony materiał ilustracyjny, składamy mieszkańcom Szczytów, Hołodów i Krzywej; Książka powstała przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Publikacja ta oparta jest na faktach potwierdzonych dokumentami i fotografiami. Książka zadziwia dogłębnym zbadaniem życia wsi, a czasami wywołuje nostalgiczną tęsknotę za dalekim dzieciństwem tam spędzonym. Kolejny raz autorzy zadziwiają głębią swego umysłu i czystością dążeń. Poruszają mistrzostwem słowa. Zachęcają do poznawania przeszłości. Kolejny raz czytelnik uświadamia, jaki wspaniały wynik daje połączenie trudu naukowego i talentu literackiego. Zapaleniec, fanatyk (w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa) ojciec Grzegorz Sosna pociąga swym entuzjazmem zarówno czytelników dojrzałych, jak i młodzież studencką. Doroteusz Fionik , współautor książki, jest również znanym miłośnikiem i propagatorem historii regionalnej. Można żywić nadzieję, że ten twórczy tandem jeszcze nieraz będzie nas obdarzać swymi dziełami. Obaj są gorącymi miłośnikami białoruskiej tradycji, patriotami swej ziemi, strażnikami duchowych skarbów przeszłości i po prostu osobami ciekawymi ludzi i świata. Obaj są bezinteresowni, budzą zaufanie swoją wiedzą i miłością do ziemi i ludzi, o których piszą.

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Do czytelnika
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... I. Przeszłość drzemie w kurhanach
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... II. Szczyty wychodzą na arenę historii
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... III. W dobrach hospodarskich i królewskich
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... IV. W obliczu wojen i klęsk elementarnych
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... V. Węgierscy i fundacja cerkwi
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... VI. Szczyty i okolice przed uwłaszczeniem
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... VII. Wieś pouwłaszczeniowa
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... VIII. Szkolnictwo ludowe i cerkiewno-parafialne
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... IX. Oświecać i pomagać bliźnim
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... X. Bieżeństwo szczytowskich parafian
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XI. Dwory, wsie i organizacje samopomocowe
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XII. Trudne odradzanie życia cerkiewnego
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XIII. Szkolnictwo, życie kulturalne i polityczne
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XIV. Rewolucja i okupacja
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XV. Po wyzwoleniu
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XVI. Kiedy w Szczytach i Hołodach działały samorządy
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XVII. Parafia trwa niezmiennie
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... XVIII. Kler parafialny
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Aneksy
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Dodatki
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Bibliografia
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Spis ilustracji
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Pasynki i okolice

Pasynki i okolice

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Na dość rozległym obszarze, leżącym w środkowym biegu rzek Orlanki i Łoknicy — dopływów Narwi, przed wiekami ulokowały się osady ludzkie, które w chrześcijańskiej dobie dały początek prawosławnej parafii Pasynki. Wspomniane rzeki, zasilane przez liczne źródła, od dawien dawna dawały wiele życiodajnych soków omawianym terenom. Ich czyste wody obfitowały w ryby, szeroką dolinę Orlanki porastały bujne trawy łąkowe, bystry nurt Łoknicy i je... Więcej »


Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Orla na Podlasiu. Dzieje Cerkwi, miasta i okolic

Orla na Podlasiu. Dzieje Cerkwi, miasta i oko...

Орля на Падляшшы. Гісторыя Царквы, горада і наваколля

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

W rozumieniu potocznym, zgodnie z tym czego nauczono nas w szkole, historię pojmujemy jako odwieczne zmaganie się państw, narodów, religii, kultur... W pamięci byłych uczniaków pozostają najczęściej mechanicznie tam wprowadzone abstrakcyjne pojęcia, daty, nazwiska panujących, miejsca bitew — słowem okruchy krwawej historii zmagań za rząd ciał i dusz. W zasadzie można by na takie przedstawianie i przyswajanie historii się zgodzić, gdyby.... Więcej »


Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Cerkiew i Monaster św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim

Cerkiew i Monaster św. Mikołaja w Bielsku Pod...

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Kult świętego Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Myr Licejskich był rozpowszechniony na ziemiach starej Rusi już od zarania chrześcijaństwa. Święty ten był szczególnie czczony w niższych i średnich warstwach społeczeństwa. Odwołując się do żywota św. Mikołaja, swym patronem obrali go żeglarze, a na naszych terenach — podróżnicy i kupcy. Ci ostatni właśnie niejednokrotnie stawali się fundatorami świątyń pod wezwaniem swego niebiańskiego pa... Więcej »