Białostockie Teki Historyczne, Tom 3

Białostockie Teki Historyczne

Tom 3

Publication Place: Białystok

Publication Date: 2005

Editor: Parafianowicz Halina

Publisher: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku

Sizes: 320 s.

ISSN: 1425-1930

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [1717.]

"Białostockie Teki Historyczne" powstały w latach 90. tych XX wieku z inicjatywy kilku Profesorów, którzy z wielkim zaangażowaniem i troską myśleli o przyszłości badań historycznych w ośrodku białostockim. Po wydaniu dwóch pierwszych tomów (1995-1996) wydawanie pisma zostało na pewien czas zawieszone. Po wielu rozmowach z pierwszym Redaktorem periodyku, Profesorem dr hab. Mieczysławem Wrzoskiem, czasopismo zostało w 2005 r. reaktywowane przez Prof. dr hab. Halinę Parafianowicz. "Białostockie Teki Historyczne" to wydawane co roku czasopismo o profilu ogólno-historycznym. Periodyk ten stwarza możliwości wypowiedzi i prezentacji badań pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku, a zwłaszcza młodym adeptom historii. W czasopiśmie oprócz działu artykułów dotyczących różnych epok i działu źródeł znajduje się także rozbudowany dział artykułów recenzyjnych i recenzji dotyczących literatury zagranicznej co stanowi dodatkową wartość periodyku. W zamierzeniu Redakcji periodyk powinien stać się poważnym forum informacyjno-dyskusyjnym i wizytówką środowiska historycznego naszego Uniwersytetu.

Catalog: BTH

Periodicals: Białostockie Teki Historyczne

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)

Worth reading:

Białostockie Teki Historyczne, Tom 4

Białostockie Teki Historyczne

Tom 4

Bieluk Halina, Walka o prawa obywatelskie — niedokończona misja Johna F. Kennedy'ego? Chomik Piotr, Początki struktury cerkiewnej na ziemiach ruskich i Wielkiego Księstwa Litewskiego Jaszczołt Tomasz, Dokument Władysława Jagiełły dla Abrahama Chamca z 1 VII 1390 roku - najstarsze znane nadanie dóbr ziemskich na Podlasiu Karczewski Maciej, Historia badań archeologicznych nad epoką żelaza Kotliny Biebrzańskiej Kempa Ro... More »


Białostockie Teki Historyczne, Tom 2

Białostockie Teki Historyczne

Tom 2

Zagadnienia związane z rozwojem gospodarki folwarcznej w Polsce od dziesiątków lat zajmują polskich historyków. Do tej pory skupiano się przede wszystkim na sprawach dotyczących produkcji i zbytu. Duże zainteresowanie budziły również kwestie odnoszące się do funkcjonowania folwarku pańszczyźnianego. Mniejszą uwagę zwracano zaś na zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników najemnych w gospodarstwach folwarcznych. Sprawy te nie zost... More »