Białostocki Przegląd Kresowy, Tom VII

Białostocki Przegląd Kresowy

Tom VII

Publication Place: Białystok

Publication Date: 1999

Editor: Nosowicz Jan Franciszek

Publisher: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku

Sizes: 178 s.

ISSN: 1232-6720

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [1727.]

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku wydaje serię zeszytów naukowych „Białostocki Przegląd Kresowy” obejmujących prace z zakresu kontaktów językowych i literackich polsko-wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych stosunków kulturowych pogranicza Polski północno-wschodniej z jej najbliższym sąsiadami

Catalog: BTH

Periodicals: Białostocki Przegląd Kresowy

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)

Worth reading:

Białostocki Przegląd Kresowy, Tom VIII

Białostocki Przegląd Kresowy

Tom VIII

RYGOROWICZ Anna: Nazwy osobowe mieszkanek Rososzy w XVII wieku RUTKOWSKI Krzysztof: Nieoficjalne nazwy osobowe mieszkańców Rutkowskich Dużych SZERSZUNOWICZ Joanna: Obszary tematyczne nowszych zapożyczeń z języka angielskiego ÌVANOŬ Jaŭgen: Аб адной семантычнай разнавiднасцi афарызмаў (афарыстычныя выказваннi - законы) у ўсходнеславянскiх мовах NOSOWICZ Jan Franciszek: Ассимиляция иноязычных суффиксов со значением лица NEČAEVA Valer... More »


Białostocki Przegląd Kresowy, Tom IV

Białostocki Przegląd Kresowy

Słowiańszczyzna w badaniach filologicznych

Tom IV

W 1996 r. ukazał się IV tom „Białostockiego Przeglądu Kresowego”(„BPK”) . Dla osób niezorientowanych w strukturze organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku trudno będzie ustalić, kto wydaje „BPK”. Na okładce widnieje informacja, że Zakład Filologii Wschodniosłowiańskich, na tytułowej stronie, że Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Pismo w założeniu wydawców ma publikować „prace z zakresu kontaktów językowych i ... More »