Жарко С. Б.,  Мартынюк А. В., История восточных славян. Монгольское нашествие на Русь

История восточных славян. Монгольское нашеств...

Учебное пособие

Жарко С. Б., Мартынюк А. В.

В учебном пособии изложена история монгольского нашествия на Русь в XIII веке. Исследуются состав и численность армии хана Батыя, определяются и характеризуются этапы монгольских походов в Восточную Европу, выясняются причины поражения русских княжеств в борьбе с завоевателями. События монгольского нашествия проанализированы в контексте всей завоевательной политики монголов XIII века. В приложении опубликованы фрагменты из китайской хро... Болей »


Канфесіі на Беларусі

Канфесіі на Беларусі

(канец XVIII — XX ст )

Аналізуюцца змены ў канфесіянальным становішчы Беларусі з канца XVIII ст. да сённяшняга дня. На падставе багатага матэрыялу, прац рускіх, польскіх, беларускіх даследчыкаў, выдадзеных у XIX — XX стст., аўтары імкнуліся праўдзіва паказаць нялёгкі гістарычны шлях розных канфесій, іх узаемаадносіны, уплыў на стан грамадства. Для навуковых супрацоўнікаў, выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ, усіх, хто цікавіцца гісторыяй нашай Бацькаўшчыны. Болей »


Ермаловіч Мікола, Па слядах аднаго міфа

Па слядах аднаго міфа

Ермаловіч Мікола

На аснове дэталёвага разгляду гістарычных і Іншых матэрыялаў асвятляецца пытанне аб утварэнні ў 50—60-х гадах XIII ст. Вялікага княства Літоўскага. Для навукоўцаў, краязнаўцаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі. Болей »


Сабалеўская В., Спрадвечныя іншаземцы

Спрадвечныя іншаземцы

Старонкі гісторыі гарадзенскіх яўрэяў

Сабалеўская В.

Кніга, якую Вы трымаеце у руках, у навукова-папулярнай форме распавядае пра гісторыю гарадзенскай яўрэйскай суполкі на працягу канца ХУШ - пачагку XX стагоддзя. Увагу аўтара прыцягнулі гаспадарчая, палітычная, грамадская дзейнасць яурэяу г.Гародні, культура і побыт гэтай этнаканфесійнай групы. Дадзенае выданне будзе цікава не толькі прафесійным гісторыкам, культуролагам, этнографам, але і ўсім тым, хто жадае пашырыць свае веды па гістор... Болей »


Магілёўская даўніна

Магілёўская даўніна

Напрыканцы мінулага стагоддзя розныя арганізацыі, асацыяцыі, саюзы праводзілі шматлікія апытанні па выяўленню лепшых літаратурных твораў, кінастужак XX ст. Рэдакцыйная рада «Магілёўскай даўніны» таксама вырашыла паспрабаваць выявіць лепшыя гістарычныя працы свайго рэгіёна: напісаныя натэрыторыі Магілёўшчыны, ці тыя, што закранаюць яе гісторыю. У распрацаванай сябрамі рады анкеце прапаноўвалася прааналізаваць тысячагадовую пісьмовую гіст... Болей »


Грыб Мечаслаў, На гістарычным скрыжаванні

На гістарычным скрыжаванні

Грыб Мечаслаў

У кнізе Старшыні Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь XII склікання пададзены яго выступленні на міжнародных і нацыянальных форумах, артыкулы ў перыядычным друку, інтэрв'ю сродкам масавай інфармацыі. Яны прысвечаны актуальным праблемам дзяржаўнага будаўніцтва, рэфармавання эканомікі, замежніай і ўнутранай палітыкі дзяржавы, дзейнасці парламента, станаўлення шматпартыйнасці. Для ўсіх, хто цікавіцца надзённымі пытаннямі развіцця нашай ... Болей »


Титаренко Л. Г., Ценностный мир современного белорусского общества

Ценностный мир современного белорусского обще...

гендерный аспект

Титаренко Л. Г.

Монография посвящена анализу основных ценностей белорусского населения в условиях постсоветской трансформации. На основе данных национальных опросов, проведенных в 1990 и 2000 гг., автор выделяет ключевые ценности, описывает их структуру, общее и различие между ценностями мужчин и женщин. Раскрыта динамика изменения ценностей. Книга предназначена для научных работников, преподавателей и студентов вузов, широкого круга читателей, проявля... Болей »


Надсон Аляксандар, Сьвяты Кірыл Тураўскі

Сьвяты Кірыл Тураўскі

Надсон Аляксандар

Сьвяты Кірыл, япіскап Тураўскі. быў бяз сумніву адной з найцікавейшых асобаў свайго часу. 3 аднаго боку з скупых вестах аб ягоным жыцьці перад намі паўстае постаць пакорнага манаха, які ў пошуках адзіноты з Богам вядзе асцэтычне жыцьцё ў самых яго суровых хвормах. 3 друтога боку мы бачым чалавека, які сваімі абшырнымі ведамі перавышаў далёка ўсіх сваіх сучасьнікаў ня толькі на Беларусі, але наагул у цэлым усходня-славянскім сьвеце. Сваг... Болей »


Калубовіч Аўген, Мова ў гісторыі беларускага пісьменства, 2.

Мова ў гісторыі беларускага пісьменства

Калубовіч Аўген

Гістарыяграфіі нашае тэмы няма, калі ня браць на ўвагу паасобных бібліяграфічных нататак без якіх-небудзь абагульненьняў ці, наадварот, абстрактных і апрыёрных разважаньняў бяз сувязі іх з фактамі літаратурнага працэсу. Мы можам назваць тут адно нарыс Ю. Пшыркова пра гісторыю вывучэньня "дакастрычніцкай" беларускай літаратуры 321). Часткава ён закранае й літаратуру старажытнае пары. Аспэкт ягоны аднак крыху іншы ад нашаетэмы: ён гісторы... Болей »


Krawc Kresćan, Bełoruskie impresije

Bełoruskie impresije

Krawc Kresćan

To, wo čímž budže so tu powědaé, bě so započalo w posledních dnjach wójny, tehdy, hdyž chodžach přeli je léto do šule a hdyž bě mi mač rjekía, 20 je mačerka zemja kaž kula a bóh tón knjez je drje tola z njebjes čeknyÍ. »Hdyž je zemja kula a bóhibyknjez wjac njeje w njebjesach«, prajach máčen, »tak je ta kula nětk cyle sama a níchtó ju njewodži!« Takle sej powědachmoj na zadnjej Íuce w Kislanskích kutach, cyle blisko Sprjewje. Tam sedžac... Болей »