Беларускі каляндар, 1971

Беларускі каляндар

1971

За ўдасканаленне дзейнасці. Прайшло ўжо XV год ад часу, калі ўтворана Беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Польшчы. На працягу ўсяго гэтага перыяду Таварыства праходзіла эвалюцыю. Удасканальвала яно формы, метады працы; набліжала іх да патрэб сённяшняга часу, удасканальвалася арганізацыйна і значна пашырыла аўтарытэт у сваім асяроддзі, і сярод сваіх членаў. У гэты час адбылося шэсць з'ездаў Беларускага грамадска-культурнага тава... Болей »


Беларускі каляндар, 1970

Беларускі каляндар

1970

Постаць Пятра Баровіча наогул мала вядома жыхарам Беласточчыны. А прозвішча гэтага нашага земляка, які паходзіў з Сувальскага павета, упамінаецца ў »Гісторыі Грамадзянскай вайны СССР« побач Чапаева — легендарнага камандзіра дывізіі тых часоў. Кім быў Пётр Баровіч? Нарадзіўся ён у 1890 г. у сям'і сярэднезаможнага селяніна па Сувалынчыне. З маленства праяўляў зацікаўленне да кнігі, газеты і ведаў пра войска. Матэрыяльныя ўмовы меў нялёгкі... Болей »


Беларускі каляндар, 1969

Беларускі каляндар

1969

Аддаем у Вашы рукі каляндар, Дарагія Чытачы, да якога далучаем каляндарную частку ў форме сценнага календара, які будзе Вам штодзённым інфарматарам у Вашым жыцці і працы. Сценная форма каляндарыўма будзе Вас, Дарагія Чытачы, інфармаваць аб народных прыкметах пагоды, аб патрэбе выконвання ва ўспомненых тэрмінах палявых работ і г. д. Думаем, што зацікавяцца яго зместам не толькі грамадскія дзеячы нашага таварыства, але будзе ён таксама вы... Болей »


Беларускі каляндар, 1967

Беларускі каляндар

1967

У гэтым годзе ўвесь прагрэсіўны свет урачыста адзначае 50-годдзе Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі. Аб рэвалюцыі ў Расіі напісана многа і многа пішацца яшчэ цяпер: тэма гэта заўсёды актуальная, захапляючая і цікавая. Сацыялістычная рэвалюцыя ў Расіі адыграла і адыгрывае грамадную ролю ў гісторыі чалавецтва. Захопленыя яе веліччу, сваёй скромнай публікацыяй успамінаў удзельнікаў Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі мы хочам аднавіць у памяці лю... Болей »


Беларускі каляндар, 1966

Беларускі каляндар

1966

Беларусы за народнай улады сталі паўнапраўнымі гаспадарамі сваёй краіны. Пасля вызвалення на Беласточчыне пачалі арганізавацца школы з беларускай мовай навучаныя i як прадметам, пачала развівацца мастацкая самадзейнасць з беларускім рэпертуарам, пачалі арганізавацца розныя мерапрыемствы з беларускім мастацкім словам i песняй. Ужо ў 1954—1955 гадах вялікай папулярнасцю карыстаўся беларускі жаночы хор з Гарадка пад кіраўніцтвам Ніны Мушын... Болей »


Беларускі каляндар, 1965

Беларускі каляндар

1965

Чым было панаванне капіталістаў і абшарнікаў у бур жуазнай Польшчы і чым з'яўляецца ўлада працоўнага народу ў Народнай Польшчы сведчыць вымоўна баланс асноўны гаспадарчых вынікаў капіталізму і сацыялізма састаўлены за гэтыя два дваццацігоддзі. (З тэзісаў ЦК ПАРП на IV з'езд партыі). «Войска, якое я з сабой прывёў дзеля знішчэння гвалтаў і здзе каў, дзеля таго, каб скінуць уладу ўстаноўленую над краем су проць волі народу — войска гэта н... Болей »


Беларускі каляндар, 1964

Беларускі каляндар

1964

Вялікія дасягненні мае орган ГП тыднёвік «Ніва». Згодна з пастановай ІІІ З'езду БГКТ, рэдакцыя галоўную ўвагу ў сваёй працы накіравала на вёску. Асноўныя публікацыі «Нівы» былі напісаны на матэрыяле, які сабралі журналісты ў нашых вёсках. Асноўнай базай распаўсюджвання «Нівы» з'яўляецца Беластоцкае ваяводства, а ў ім — паветы: Гайнаўскі, Бельскі, Беластоцкі, Сакольокі і Сямяціцкі. «Ніва» мае таксама чытачоў ва ўсіх ваяводствах нашай кра... Болей »


Беларускі каляндар, 1963

Беларускі каляндар

1963

Беларусы ў дзяржаўным і грамадскім жыцці краіны. Беларускае насельніцтва ў Польскай Народнай Рэспубліцы кампактна пражывае ва ўсходняй частцы Бельскага, Беластоцката, Сямяціцкага і Сакольскага паветаў. Гайнаўскі павет амаль у цэлым заселены беларусамі. Беларусы жьвуць таксама ў Дуброўскім і Лапскім паветах. Беларускай мовай, аднак жа, карыстаецца амаль усё насельніцтва Сакольскага і Дуброўскага, а часткова і Аўгустоўскага павета ў раёне... Болей »


Беларускі каляндар, 1962

Беларускі каляндар

Навукова-літаратурны зборнік

1962

Наш каляндар. Мера часу ў розных народаў грунтуецца на акрэсленых умоўленасцях. Аднак жа асноўнай большай адзінкай прынята лічыць год. Год — гэта час, на црацягу якога Зямля выконвае поўны свой абарот вакол Сонца. З гэтым абаротам звязаны поры года. Час, у якім Зямля робіць абарот вакол Сонца раўняецца 365 суткам, 5 гадзінам, 45 мінутам і 46 секундам. Гэта поўны сонечны тод. Але каляндарны год мае ў сабе недакладнасці, бо налічвае тольк... Болей »


Беларускі каляндар, 1961

Беларускі каляндар

Навукова-літаратурны зборнік

1961

Штогадовае выданне Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы. Для тых, хто цікавіцца жыццём беларусаў у Польшчы. Болей »