Замкавая Гара

Замкавая Гара

Гродзенскі гісторыка-археалагічны запаведнік

Гродна, якім мы яго ведаем сёння, пачыналася з Замкавай гары. Тут, на высокім пагорку, што побач з месцам упадзення ў Нёман рэчкі Гараднічанкі, было закладзена ўмацаванае паселішча. Першае ўпамінанне Гродна (Гародна, Гародня, Гарадзень) сустракаецца ў Іпацьеўскім летапісе і адносіцца да 1128 года. У той час горад быў цэнтрам удзела князя Усевалада Давыдавіча, нашчадка Яраслава Мудрага. Археалагічныя даследаванні на Замкавай гары і прыля... Болей »


Камянецкая Вежа

Камянецкая Вежа

Даведнік

На 39-ым кіламетры шашы, што вядзе ад Брэста да Белавежскай пушчы, стаіць невялікі, утульны гарадок Камянец. Хай сабе мэта вашага падарожжа—палюбавацца запаветным цудам беларускай прыроды, не спяшайцеся хутчэй праімчацца міма, затрымайцеся ў Камянцы хоць ненадоўга. Сустрэчныя абавязкова падкажуць, як знайсці знакамітую вежу—гонар гараджан. І вось вы стаіце перад унікальным помнікам абарончага дойлідства ўсходніх славян, зачараваныя яго ... Болей »


Замкавая гара ў Браславе

Замкавая гара ў Браславе

Замкавая гара — старажытны ўмацаваны цэнтр Браслава. Абкружаная сеткай звілістых вуліц і завулкаў, узвышаецца яна над аднапавярховай драўлянай забудовай старой часткі горада, нібы карабель, што прыплыў з далёкага мінулага і прывёз адтуль кароценькія паведамленні гістарычных дакументаў ды шматлікія легенды і паданні пра тутэйшыя мясціны. Болей »


Экологические экскурсии по лесопарку Румлёво, 2-е, испр., доп.

Экологические экскурсии по лесопарку Румлёво

Настоящее издание представляет собой новую книгу о лесопарке Румлёво г. Гродно. Материалы книги знакомят читателей с флорой, фауной, географией, историческим прошлым и настоящим лесопарка, содержат методические рекомендации по проведению экологической и краеведческой работы с учащимися. Данное издание учитывает новый опыт работы коллектива гимназии № 1в изучении лесопарка. Книга адресована педагогам, краеведам, учащимся и всем любителям... Болей »


Археалагічная спадчына Падляшша і Гродзеншчыны

Археалагічная спадчына Падляшша і Гродзеншчын...

Пераломнай падзеяй у гісторыі Беластоку і земляў паўночна-усходняй Польшчы было стварэнне ў 1949 годзе першага ў гісторыі гэтага горада Музея. Першапачаткова Музей меў статус грамадскай арганізацыі, але ўжо ў 1952 г. стаў дзяржаўным. У першыя гады яго існавання збіраліся асноўным чынам прадметы народнай культуры і экспанаты, звязаныя з гісторыяй горада, якія знаходзілі пад час пасляваеннай яго адбудовы. Болей »


Chałupa białoruska ze Starej Grzybowszczyzny

Chałupa białoruska ze Starej Grzybowszczyzny

Stara Grzybowszczyzna, z której pochodzi chałupa przeniesiona do Białostockiego Muzeum Wsi jest niewielka miejscowością położona na wschodnim skraju Puszczy Knyszyriskiej, na terenie zamieszkałym przez ludność białoruską wyznania prawosławnego. Białostocczyzna jest jednym z najbardziej zróżnicowanych etnicznie, religijnie, językowo i kulturowo regionów Polski. Największy wpływ na to zróżnicowanie miały historyczne zmiany przynależności ... Болей »


Равенскі Мікола, Збор твораў, Выпуск другі

Збор твораў

Літургічныя творы

Равенскі Мікола

У другі выпуск "Збору твораў" Міколы Равенскага ўвайшлі літургічныя творы, выяўленыя на сённяшні дзень — "Літургія", "Паніхіда", асобныя малітвы, харавы канцэрт "Малое славаслоуе" ("Слава в вышних Богу"), а таксама пазалітургічныя творы рэлігійнага зместу. Болей »


Янушевич Иван, Конфессиональная политика советского государства

Конфессиональная политика советского государс...

уроки истории (1917—1928 гг.)

Янушевич Иван

Монография посвящена анализу основных аспектов политики советского государства по отношению к религиозным организациям на территории Беларуси в период 1917—1928 гг. Материалы исследования могут быть использованы при подготовке лекционных курсов и учебных пособий по конфессиональной истории Беларуси. Для преподавателей, студентов гуманитарных специальностей. Болей »


Прохоров Андрэй, Князь Тур: история легенды

Князь Тур: история легенды

Сакрализация княжеской власти у славян

Прохоров Андрэй

В монографии исследуется образ легендарного князя Тура. Про­водится сопоставление данных археологических раскопок с материа­лами мифов, легенд и историческими описаниями греческих и римских авторов. Анализируются лингвистический, археологический и нарративный аспекты древней истории в контексте становления бе­лорусской государственности. Предназначено для студентов, научных сотрудников и всех, кто интересуется древнейшей историей Белару... Болей »


Белорусская политология: многообразие в единстве

Белорусская политология: многообразие в единс...

Материалы Международной научно-практической конференции, 25-26 мая 2006 года, Гродно Республика Беларусь

В сборнике материалов конференции «Белорусская политология: многообразие в единстве-11» представлены основные направления развития отечественной политологии в ее органическом сочетании с мировой. Значительное место уделено анализу перспектив ее дальнейшего функционирования. Материалы конференции будут полезны и интересны студентам, аспирантам, преподавателям социально-гуманитарных дисциплин, представителям практической политики. Болей »