Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 3 / 2012

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

навукова-тэарэтычны часопіс

3 / 2012

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2012-11

Рэдактар: Клюня У. Л.

Выдавец: Беларускі Дзяржаўны Універсітэт

Памеры: 104 с.

ISSN: 2308-9172

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1593.]

Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны перад транспартнікамі Беларусі паўсталі складаныя задачы: развезці па ранейшых месцах дыслакацыі вайсковыя злучэнні і аб’яднанні, даставіць дэмабілізаваных дадому, забяспечыць перавозкі для патрэб народнай гаспадаркі. Стала быць, транспарт першым з усіх галін народнай гаспадаркі ўступаў у вайну і апошнім выходзіў з яе. Пасляваенны перыяд гісторыі нашай краіны адзначаны вялікімі поспехамі ў развіцці народнай гаспадаркі. Буйным дасягненнем Беларусі за гэты перыяд стала стварэнне магутнай транспартнай сістэмы. Станаўленне транспарту аказвала вялікі ўплыў на развіццё машынабудаўнічай прамысловасці і інш. Віднае месца ён займаў у балансе рабочай сілы, дзе колькасць занятых у 1945 г. складала 109,6 тыс. чал., або 18 % ад агульнай колькасці рабочых і служачых у краіне. (Ю. В. Кірчук, Аднаўленне транспарту Беларусі на заключным этапе Вялікай Айчыннай вайны, фрагмент)

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

АНАТАЦЫІ ДЭПАНІРАВАНЫХ У БДУ ПРАЦ

А. А. Егорейченко, Поселение Подваринка

А. В. Русакович, Белорусско-германские отношения в условиях глобализации

А. В. Шавцова, Теоретико-правовые аспекты закрепления суверенитета конституциями некоторых европейских государств

А. І. Басалай, Гаспадар і Рада Вялікага Княства Літоўскага ў судовай сістэме дзяржавы (канец XV – першая палова XVI ст.)

А. П. Мельников, К вопросу о соотношении понятий «местное управление» и «местное самоуправление»

Аль-Робаи Ааливи Салем Карар, Экспансия международных гостиничных сетей на белорусский рынок гостиничных услуг

Аль-Талаби Джома Хариз, Исследование архитектуры неолитических поселений Северной Месопотамии

В. В. Фрольцов, Формирование интересов ФРГ в области экономики на постсоветском пространстве в 1990-е гг.

В. В. Шимов, Цивилизационный проект как исследовательская стратегия в контексте глобализации и модернизации

В. Н. Ананьева, Особенности экономической оценки эффективности таможенной деятельности

Д. А. Мартинович, Реализация модели «свободного университета» в РСФСР (1918 – начало 1920-х гг.)

Д. В. Мазарчук, С. Вуд. Частная церковь на средневековом Западе

Л. В. Старовойтова, Идеологические вызовы в условиях глобализации

Л. М. Игнатовец, Проекты учреждения лицея в Беларуси в 1820–1830-х гг.

Н. В. Карповіч, Змены ў структуры праваслаўных прыходаў у Беларусі ў 1860–1890-х гг.

Н. М. Кондратович, Конституционно-правовое регулирование элементов политической системы в постсоветских государствах: Республика Беларусь и Украина

Н. Н. Олешкевич, Роль факторов производства в процессе управления предприятием в современных экономических условиях

С. А. Гур’еў, Змены ў крымінальнай палітыцы і заканадаўстве Беларусі ў другой палове ХХ ст.

С. Н. Темушев, К вопросу о причинах политической раздробленности Древней Руси (как этапе в развитии государственного фиска)

С. П. Шупляк, Паломничества в системе христианских ценностей западноевропейского средневекового общества

Т. Г. Любавина, Материальное обеспечение детских домов в БССР (1954–1964)

Ю. В. Кірчук, Аднаўленне транспарту Беларусі на заключным этапе Вялікай Айчыннай вайны

Ю. Л. Казакоў, Этнічная ідэнтыфікацыя духавенства ў Вялікім Княстве Літоўскім у канцы XV – пачатку XVII ст.