Беларускае Гістарычнае Таварыства

Беларускае Гістарычнае Таварыства


Беларускае Гістарычнае Таварыства ў Беластоку існуе з 1993 году. Вядзе даследніцкую і выдавецкую дзейнасць. Ладзіць навуковыя канферэнцыі, выстаўкі ды гістарычныя лагеры для моладзі. Таварыства выдала больш за 30 нумараў “Беларускага гістарычнага зборітка” ды 34 кніжкі. Пад апекай Таварыства дзейнічае таксама Беларуская Інтэрнэт Бібліятэка Камунікат.org

Да Беларускага Гістарычнага Таварыства гэта больш за 20 гісторыкаў, прадстаўнікоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Яны займаюцца даследаваннем гісторыі Беларусі і Беласточчыны. Ва ўправу Таварыства абраныя ўпершыню Малгажата Ацытка з Беластоцкага універсітэта і Дарота Міхалюк з універсітэта імя Мікалая Каперніка ў Торуні. Зноў уваходзяць ва ўправу прафесар Яўген Мірановіч з Беластоцкага універсітэта і Славамір Іванюк з Дзяржаўнага Архіва ў Беластоку. Старшыгёй БГТ з самага пачатку з’яўляеца Алег Латышонак.

Дзейнасць БГТ засяроджвалася на выдавецкай і выставачнай дзейнасці ды арганізацыі навуковых канферэнцый. Візітнай карткай БГТ з’яўляецца „Беларускі гістарычны зборнік” (Białoruskie Zeszyty Historyczne). Часопіс выходзіў рэгулярна два разы ў год, вясною і ўвосень. Зборнік надалей выконвае функцыю агульнабеларускага часопіса, друкуюцца ў ім аўтары з Польшчы, Беларусі, а таксама з Літвы і Расіі.

Беларускае Гістарычнае Таварыства :: Выданьні

Мірановіч Антон, Праваслаўная Беларусь

Праваслаўная Беларусь

Мірановіч Антон

Беларускі гісторык з Польшчы, дасьледчык праваслаўя, прафэсар Антон Мірановіч доўгія гады вывучае беларускую гісторыю праз прызму праваслаўя і яго ўплыву на кшталтаваньне беларускасьці. Праваслаўная Беларусь – агульны збор артыкулаў, працаў і выступаў на розных канфэрэнцыях прысьвечаных гісторыі рэлігіі. Аўтар прапануе сваё бачаньне на месца праваслаўя ў беларускай гісторыі, лічачы яе стрыжнем беларускай нацыянальнай сьвядомасьці. Сапра... Болей »


Chomik Piotr, opracował i do druku podał, Kupiatycka Ikona Matki Bożej

Kupiatycka Ikona Matki Bożej

Historia i literatura

Chomik Piotr, opracował i do druku podał

Культ Маці Божай ва ўсходнім абрадзе займае адмысловае мейсца. Маці Божая была пасярэдніцай і суцяшальніцай. Маці Божая апекавалася і дапамагала людзям. У сваю чаргу і абразы Маці Божай мелі асаблівую пашану і хвалу. Вялікае Княства Літоўскае стала выключэньнем у эўрапейскай культуры, бо менавіта на яго землях быў распаўсюджаны найбольшы культ абразоў Маці Божай. Пра адзін з абразоў Маці Божай – у Купяцічах распавядае выданьне. Аўтар ... Болей »


Mironowicz Antoni, Serafion Połchowski

Serafion Połchowski

władyka białoruski

Mironowicz Antoni

Przedstawiam sylwetkę kolejnego władyki białoruskiego, ordynariusza tak ważnej diecezji w dziejach Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Po opracowaniu biografii Sylwestra Kossowa, Teodozego Wasilewicza, Józefa Nielubowicza Tukalskiego, Józefa Bobrykowicza i Sylwestra Czetwertyńskiego chciałbym przybliżyć postać Serafiona Połchowskiego. Wszystkie wymienione postacie łączy pobyt na katedrze białoruskiej (władyctwie mścisławsko-orsza... Болей »


Mironowicz Antoni, Kościół prawosławny w Polsce

Kościół prawosławny w Polsce

Mironowicz Antoni

Ukazanie się trzech tomów omawiających losy Kościoła prawosławnego na ziemiach polskich wywołało szerokie zainteresowanie czytelników tą problematyką. Prace Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów (Białystok 2003), Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej (Białystok 2001) i Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (Białystok 2005) zapoczątkowały dyskusję na temat miejsca Kościoła wschodniego w... Болей »


Stachwiuk Viktor, Siva zozula

Siva zozula

Stachwiuk Viktor

Кожная вёска мае сваю гісторыю, свае звычаі, свае песні і сваю мову. Гаворка адной вёскі адрозніваецца ад гаворкі другой. У гэтым адметнасць. Ды і седзячы на лавачках перад плотам жанчыны, дзяўчаты спяваюць нібыта такія ж, нібыта тыя самыя песні, але ў кожнай вёсцы свая версія, непадобная да іншых. Кніга “Siva zozula” – гэта гісторыя Падляшша ў цэлм, гісторыя аднае вёскі, ды вельмі грунтоўны не тое, каб аналіз, а запіс традыцый, звычаяў... Болей »


Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Szczyty

Szczyty

Dzieje wsi i parafii

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Выданне пабудавана на фактычным матэрыяле з прыцягненнем дакументаў і фотаздымкаў. Старонкі кнігі здзіўляюць глыбінёй даследвання жыцця вёскі, а часам выклікаюць настальгічны сум па далёкіх часах дзяцінства, якое цесна было звязана з вёскай. У чарговы раз аўтары пакараюць глыбінёй свайго розуму і чысцінёй памкненняў. Кранае іх любасць да мастацкага слова, нацыянальнай даўніны і гісторыі. Лішні раз пераконваешся ў тым, які добры вынік да... Болей »


Mironowicz Antoni, Sylwester Czetwertyński

Sylwester Czetwertyński

biskup białoruski

Mironowicz Antoni

Po opracowaniu biografii Sylwestra Kossowa, Teodozego Wasilewicza, Józefa Nielubowicza Tukalskiego i Józefa Bobrykowicza1 przedstawiam sylwetkę kolejnego władyki białoruskiego Sylwestra Czetwertyńskiego. Wszystkie wymienione postacie łączy pobyt na katedrze białoruskiej (władyctwo mścisławsko-orszańsko-mohylewskie), tak ważnej w dziejach Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Z biskupstwa białoruskiego Sylwester Kossow i Józef Nielu... Болей »


Клыкоўская Ціна, Саюз Беларускай Моладзі. Вяртаньне з забыцьця

Саюз Беларускай Моладзі. Вяртаньне з забыцьця

Клыкоўская Ціна

Сёньняшняя грамадзкасьць, на жаль - і старэйшыя, і маладзейшыя людзі — не падрыхтаваная пакуль што да аб'ектыўнага ўспрыняцьця драматычнага шляху, на які ступіў падчас Другой Сусьветнай вайны шмат хто з сыноў і дачок Беларусі. Людзі якія дзеля марнай надзеі на лепшую будучыню сваёй краіны апынуліся „па той бок", вымушаны былі ахвяраваць спачатку бясьпекай — сваёй і сваякоў, пасьля — жыцьцём альбо воляй. Закляймёныя потым, як здраднікі Р... Болей »


Mironowicz Antoni, Józef Bobrykowicz

Józef Bobrykowicz

biskup białoruski

Mironowicz Antoni

Postać Józefa Bobrykowicza ma charakter wyjątkowy, ponieważ był on pierwszym biskupem białoruskim. Władyka nie był biernym obserwatorem wielkich wydarzeń w pierwszej połowie XVII w., ale sam w istotny sposób kreował ówczesną rzeczywistość. Bobrykowicz jako mnich i archimandryta wileńskiego monasteru Św. Ducha, nauczyciel i rektor tamtejszej szkoły brackiej, biskup białoruski posiadał duże możliwości oddziaływania na sytuację wyznaniową ... Болей »


Kotkowicz Aniela, Kotkowicz-Klentak Weronika, Od Budsławia do GUŁagu

Od Budsławia do GUŁagu

Kotkowicz Aniela, Kotkowicz-Klentak Weronika

Wspomnienia Anieli i Weroniki Kotkowiczanek, dwóch sióstr, zostały napisane po białorusku, tj. w ich języku ojczystym. Prezentuje się je czytelnikowi polskiemu ze względu na poznanie specyfiki i złoŜoności losów mieszkańców Wileńszczyzny. Mają wartość szczególną. Niewielu Białorusinów, którzy po II wojnie światowej i po pobycie w łagrach sowieckich mieszkali w Polsce bądź na Białorusi (lub w ogóle w ZSRR), odwaŜyło się spisać swoje prze... Болей »