Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах


Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Аб'яднаньне Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Прыватны музей-скансэн этнаграфічна-гістарычнага характару быў заснаваны ў 1993 годзе Дарафеем Фёнікам у Студзіводах – прадмесці Бельска Падляшскага. Аб’яднанне Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах ладзіць выставы, майстар-класы народных рамёстваў, фестывалі, праводзіць этнаграфічныя экспедыцыі, а таксама займаецца выдавецкай дзейнасцю. Перыядычным выданнем Музея з’яўляецца штомесячнік “Бельскі Гостынэць”. Па выніках экспедыцый з’яўляюцца кружэлкі з запісамі аўтэнтычнага фальклора, а таксама кніжныя публікацыі на гістарычную і этнаграфічную тэмы.

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах :: Publikacje

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego jest jedną z ważniejszych publikacji, jakie mówią o historii tego miasta. Jej autorami było ponad sześćdziesięciu dawnych żydowskich mieszkańców, którzy po wojnie spisali wspomnienia o swoim rodzinnym mieście, nie istniejącym już w tym kształcie, w jakim je znali. Księga została wydana oryginalnie w Tel Awiwie w 1975 roku przez dwie organizacje bielskich Żydów – Ziomkostwo Bielskie w Izraelu oraz... Więcej »


Życie wypełnione śpiewaną modlitwą

Życie wypełnione śpiewaną modlitwą

Oto trafia do rąk Czytelnika album niezwykły, gdyż niezwykłym jest człowiek, jakiego przedstawia i o którym opowiada. Niepokorny wobec życia, trudności i przeciwności losu, pełen pokory w obliczu Boga i wobec sztuki. Człowiek pogranicza, subtelny i wrażliwy, o bogatej wyobraźni, skłonny do myślenia mistycznego, obdarowany wieloma talentami. Ks. Jerzy Szurbak wyszedł z domu usytuowanym na skrzyżowaniu kultur, wiar i języków. Urodził się ... Więcej »


Фіонік Дорофей, Ярослав Васільевіч Костыцэвіч

Ярослав Васільевіч Костыцэвіч

Фіонік Дорофей

Nakładem Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach ukazała się książka „Jarosław Wasiljewicz Kostycewicz”. Wybitny pedagog, wywodzący się inteligenckiej rodziny prawosławnych duchownych, urodził się w 1896 r. w Pasynkach k. Bielska Podlaskiego. Tu proboszczem parafii był jego ojciec o. Bazyli Kostycewicz (1861-1930), absolwent wydziału filologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Studia wyższe na Uniwersytecie Wileńskim, z tytuł... Więcej »


Фіонік Дарафей, Айцец Канстанцін Байко

Айцец Канстанцін Байко

багаслоў, настаўнік, лекар

Фіонік Дарафей

Ksiądz Konstanty Bajko należał do starej, prawosławnej rodziny z Białowieży, sięgającej czasów XV stulecia. Dotknęły go trudy „bieżeństwa". Otrzymał wykształcenie w szkole podstawowej i średniej. Studiował teologię w Seminarium Duchownym w Wilnie, później na Studium Teologii Prawosławnej w Uniwersytecie Warszawskim. Wyróżniał się wśród studentów zdolnościami i pilnością w studiach. Świadczyć może o tym znajomość języków obcych. Mimo okr... Więcej »»


Майстровіч Зоя, Кірыдюк Марыя, Вершы. Казкі. Запіскі

Вершы. Казкі. Запіскі

Майстровіч Зоя, Кірыдюк Марыя

Zoja Majstrowicz - urodziła się we wsi Toporki, gm. Kleszczele. Mieszka we wsi Reduty gm. Orla. Jest pedagogiem i etnografem - praktykiem, mistrzynią rękodzieła plecionkarskiego. Członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Maria Kiryluk Urodziła się we wsi Bielsk, rejonu kobryńskiego (Białoruś). Mieszka we wsi Kamień Szlachecki tegoż rejonu. Pedagog, nauczyciel, animator kultury. Wypieka najpiękniejsze na Polesiu weselne korowaje. Dwie b... Więcej »


Фіонік Дорофей/Fionik Doroteusz, Беженство

Беженство

Дорога і повороты. 1915-1922

Фіонік Дорофей/Fionik Doroteusz

На пераломе ХІХ і ХХ ст. беларускае грамадства Падляшша перажывала вельмі цікавы пэрыяд сваёй гісторыі. З аднаго боку, Беласточчына сталася адным з вядучых прамысловых цэнтраў Расійскай імпэрыі. У 1913 годзе ў Беластоку дзейнічала больш за 100 фабрык па вытворчасьці сукна і іншай матэрыі, дзе працавалі 15 тысяч людзей. Лік жыхараў горада ў гэты час дасягнуў 100 тысяч, тым самым перавышыўшы губернскае Гродна. Як ніколі раней, сялянскае н... Więcej »


Zakrzewski Igor, Trzy światy

Trzy światy

Wspomnienia (nie tylko własne)

Zakrzewski Igor

Sto lat temu, w soborze Isaakijewskim w petersburgu student Włodzimierz Zakrzewski z Bielska Podlaskiego oraz studentka Eustolia Burmakina z Matigorów koło Archangielska wzięli ślub. Wielka miłość, której nic nie było w stanie zniszczyć - wojna, lata rozłąki, wielkie rozstanie, już na zawsze. Włodzimierz - wrażliwy i nieustępliwie wierny swoim wartościom. Eustolia - nieustraszona, zapobiegliwa strażniczka ogniska domowego. To od niej Au... Więcej »


Фіонік Дорофіей, Семянчук Генадзь, Біел'скі Соjм Велікі року божого 1564

Біел'скі Соjм Велікі року божого 1564

Фіонік Дорофіей, Семянчук Генадзь

Сойм быў галоўным прадстаўнічым органам у Вялікім Княстве Літоўскім ў XV - першай палове XVI стст. Гэтая інстытуцыя прайшла доўгі шлях станаўлення ад агульназемскіх сходаў да з’ездаў, якія прадстаўлялі прывілеяваныя станы. У аснове шляхецкіх з’ездаў ляжала разуменне аб роўнасці ўсёй шляхты, бо князёў, паноў і іншае рыцарства аб’ядноўвала права ўласнасці на зямлю на рыцарскім праве. Змена з’ездаў ваеннаслужылых людзей у прадстаўнічы орга... Więcej »


Фіонік Дорофіей, Міеста в гісторыjі і кул'туры пудла'шскіх біелорусув

Міеста в гісторыjі і кул'туры пудла'шскіх біелорусув

Фіонік Дорофіей

Богате наше Пудл’аше гicтopыjojy. Богате выдатнымі л’уд’мі, которы jeji творылі. Земл’а наша была і даліеj je на важных гостінц’ах з пувночы на полуден’ і зо всходу на захуд. Сухімі і вод’анымі пут’амі перемішчаліс’е с’удоjу загранічны купцы, а кажды кн’аз' хотіев міеті в своім удіелі Дорогічын, Біел’ск чы Берест'е. Земл’а наша лучыла л’уді, але часто тоже можны того свіета jeji ділілі міежду coбojy. Бо вона всіем подобалас’е, была i je... Więcej »


Фіонік Дарафіеj/Fionik Doroteusz, Там по маjовуj росі / Tam po majowuj rosi

Там по маjовуj росі / Tam po majowuj rosi

Піесн'а, котора не стіхла / Pieśń, która nie umilkła

Фіонік Дарафіеj/Fionik Doroteusz

Był przełom lipca i sierpnia 1997 r., kiedy z kilkoma młodymi ludźmi, uczestnikami letniego obozu historyczno-krajoznawczego pod Wojszkami, trafiłem do wsi Knorozy. Tam właśnie odkryłem dla siebie pieśń, która zrodziła festiwal. Pamiętam jak dziś ten słoneczny dzień, gdy siedzieliśmy na podwórku gospodarstwa Walentyny Stepaniuk. A ona swym pięknym, mocnym głosem przekazywała opowieść o Jasiu, pasącym konie na majowej rosie. (fragment) Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1-8]   Następna   Ostatnia