Лукша Міра

Міра Лукша нарадзілася 9 лістапада 1958 г. у Гайнаўцы. Родам з вёскі Баравыя Нараўчанскай гміны на Падляшшы. Кончыла польскую і рускую філалогіі ў Філіяле Варшаўскага ўніверсітэта ў Беластоку. Жыве ў Беластоку. Журналістка, пісьменніца, перакладчыца, рэдактар. Дэбютавала ў тыднёвіку беларусаў Польшчы "Ніва" ў 1973 г. Член Беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ад 1985 г. з'яўляецца журналісткай "Нівы". Выдала 9 кніг: паэзіі -- "Замова" (1993), "Ёсць" (1994), "Wiersze tutejsze" (2003), "Жывінкі з глыбінкі" (2009) і прозы: "Дзікі птах верабей" (1992), "Выспа" (1994), "Бабскія гіаторыі" (2001), "Дзяўчынка і хмарка" (200:), "Гісторыі з белага свету" (2008).

Яе тэксты перакладваліся на англійскую, польскую, чэшскую і рускую мовы.

 

Лукша Міра :: Publikacje

Łuksza Mirosława, Żubr na zebrze

Żubr na zebrze

Łuksza Mirosława

Міра Лукша нарадзілася 9 лістапада 1958 г. у Гайнаўцы. Родам з вёскі Баравыя Нараўчанскай гміны на Падляшшы. Кончыла польскую і рускую філалогіі ў Філіяле Варшаўскага ўніверсітэта ў Беластоку. Жыве ў Беластоку. Журналістка, пісьменніца, перакладчыца, рэдактар. Дэбютавала ў тыднёвіку беларусаў Польшчы "Ніва" ў 1973 г. Член Беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ад 1985 г. з'яўляецца журналісткай ... Więcej »


Лукша Міра, Радаслоў

Радаслоў = Rodosłów

Лукша Міра

Mira Łuksza - urodziła się w Hajnówce. Pochodzi ze wsi Borowe w gminie Narewka na Podlasiu. Ukończyła filologię polską i rosyjską na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Mieszka w Białymstoku. Dziennikarka, pisarka, tłumaczka, redaktor. Debiutowała w tygodniku Białorusinów w Polsce „Niwa” w 1973 r. Członek Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” i Związku Literatów Białoruskich. Od 1985 r. jest dziennikarką tyg... Więcej »»


Лукша Міра, Спеў Дрэў

Спеў Дрэў

Лукша Міра

Міра Лукша нарадзілася 9 лістапада 1958 г. у Гайнаўцы. Родам з вёскі Баравыя Нараўчанскай гміны на Падляшшы. Кончыла польскую і рускую філалогіі ў Філіяле Варшаўскага ўніверсітэта ў Беластоку. Жыве ў Беластоку. Журналістка, пісьменніца, перакладчыца, рэдактар. Дэбютавала ў тыднёвіку беларусаў Польшчы "Ніва" ў 1973 г. Член Беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ад 1985 г. з'яўляецца журналісткай ... Więcej »


Łuksza Mira, Ży­cie po­zag­ro­bo­we i in­ne

Ży­cie po­zag­ro­bo­we i in­ne

Łuksza Mira

Mat­ka wpad­ła na dwa ty­god­nie przed siedem­dziesiąt­ką. Zapłacić mandat za jazdę na gapę poleciała do kasy miejskiego przedsiębiorstwa komu­nikacyjnego od razu nazajutrz. Zu­la by­ła przeciwna: z urzęd­nikami jak się nie pokłó­cisz, to ci wejdą na głowę. Ludność Białegostoku cicha jest, nieswarliwa, władzę szanu­jąca, władza wie o tym, i wy­korzystu­je tę przy­pad­łość tu­tejszego narodu. Ale Zu­la wie swoje, nie darmo ukoń­czy­ła s... Więcej »


Łuksza Mira, Biały stok

Biały stok

Łuksza Mira

Міра Лукша – народжаная ў Гайнаўцы. Ад амаль дваццаці гадоў журналістка Тыднёвіка беларусаў у Польшчы НІВА. Філёляг. Сябра Беларускага Літаратурнага Аб’яднаньня Белавежа. Аўтарка зборнікаў паэзіі: Замова (1993), Ёсьць (1994); прозы: Дзікі птах верабей (1992), Выспа (1994), Бабскія гісторыі (2001); Wiersze tutejsze (2003). Więcej »


Лукша Міра, Пад знакам Скарпіёна

Пад знакам Скарпіёна

Лукша Міра

Міра Лукша — журналістка, перакладчыца і пісьменьніца. нарадзілася ў 1958 годзе ў Гайнаўцы, паходзіць з этнічна ў значнай ступені беларускага рэгіёну на Беласточчыне, які належыць Польшчы. Па сканчэньні беларусістыкі і русістыкі ў Беластоку працуе журналісткай у тыднёвіку беларусаў у Польшчы "Ніва". У літаратуры дэбютавала ў 1973 г. Выдала некалькі зборнікаў вершаў і апавяданьняў. Майстар кароткіх лірычных нарысаў. Піша па-беларуску і п... Więcej »


Лукша Міра, Жывінкі з глыбінкі

Жывінкі з глыбінкі

Лукша Міра

Міра Лукша нарадзілася 9 лістапада 1958 г. у Гайнаўцы. Родам з вёскі Баравыя Нараўчанскай гміны на Падляшшы. Кончыла польскую і рускую філалогіі ў Філіяле Варшаўскага ўніверсітэта ў Беластоку. Жыве ў Беластоку. Журналістка, пісьменніца, перакладчыца, рэдактар. Дэбютавала ў тыднёвіку беларусаў Польшчы "Ніва" ў 1973 г. Член Беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ад 1985 г. з'яўляецца журналісткай ... Więcej »


Лукша Міра, Дзяўчынка і хмарка

Дзяўчынка і хмарка

Лукша Міра

Міра Лукша — журналістка, перакладчыца і пісьменьніца. нарадзілася ў 1958 годзе ў Гайнаўцы, паходзіць з этнічна ў значнай ступені беларускага рэгіёну на Беласточчыне, які належыць Польшчы. Па сканчэньні беларусістыкі і русістыкі ў Беластоку працуе журналісткай у тыднёвіку беларусаў у Польшчы "Ніва". У літаратуры дэбютавала ў 1973 г. Выдала некалькі зборнікаў вершаў і апавяданьняў. Майстар кароткіх лірычных нарысаў. Піша па-беларуску і п... Więcej »


Łuksza Mirosława, Wiersze tutejsze

Wiersze tutejsze

Łuksza Mirosława

Taki tytuł nosi pierwszy zbiorek wierszy pisarki białoruskiej Miry Łukszy w języku polskim. Każdy wiersz poświęcony jest jednej osobie, którą Mira spotkała na swej drodze i która odcisnęła znak w jej pamięci, uczuciach albo nastroju. Bohaterami tych wierszy są zarówno osoby znane jak i całkiem nieznane, ale każda z nich wyróżnia się czymś szczególnym, jest niepowtarzalna, ciekawa. Tytuły wierszy to imiona ich bohaterów. Czytając dalej p... Więcej »»


Лукша Міра, Бабскія гісторыі

Бабскія гісторыі

Лукша Міра

„Babskie historie” - wzruszająca opowieść o życiu zwykłych wiejskich kobiet. Opowiadania te są rezultatem obserwacji i rozmów, które autorka, dziennikarka tygodnika „Niwa”, przeprowadziła (i dalej prowadzi) z prostymi ludźmi, mieszkańcami podlaskich wsi. Różne są losy, różne życie, ale wszystkie bohaterki książki łączy wspólna cecha – miłość do ziemi rodzinnej i uświadomienie swego miejsca pod słońcem. Wydaje się, że autorka wszystkimi ... Więcej »»


Pierwsza   Poprzednia   [1-3]   Następna   Ostatnia