Лукша Міра

Міра Лукша нарадзілася 9 лістапада 1958 г. у Гайнаўцы. Родам з вёскі Баравыя Нараўчанскай гміны на Падляшшы. Кончыла польскую і рускую філалогіі ў Філіяле Варшаўскага ўніверсітэта ў Беластоку. Жыве ў Беластоку. Журналістка, пісьменніца, перакладчыца, рэдактар. Дэбютавала ў тыднёвіку беларусаў Польшчы "Ніва" ў 1973 г. Член Беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ад 1985 г. з'яўляецца журналісткай "Нівы". Выдала 9 кніг: паэзіі -- "Замова" (1993), "Ёсць" (1994), "Wiersze tutejsze" (2003), "Жывінкі з глыбінкі" (2009) і прозы: "Дзікі птах верабей" (1992), "Выспа" (1994), "Бабскія гіаторыі" (2001), "Дзяўчынка і хмарка" (200:), "Гісторыі з белага свету" (2008).

Яе тэксты перакладваліся на англійскую, польскую, чэшскую і рускую мовы.

 

Лукша Міра :: Publikacje

Лукша Міра, Радаслоў

Радаслоў = Rodosłów

Лукша Міра

Mira Łuksza - urodziła się w Hajnówce. Pochodzi ze wsi Borowe w gminie Narewka na Podlasiu. Ukończyła filologię polską i rosyjską na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Mieszka w Białymstoku. Dziennikarka, pisarka, tłumaczka, redaktor. Debiutowała w tygodniku Białorusinów w Polsce „Niwa” w 1973 r. Członek Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” i Związku Literatów Białoruskich. Od 1985 r. jest dziennikarką tyg... Więcej »»


Łuksza Mira, Ży­cie po­zag­ro­bo­we i in­ne

Ży­cie po­zag­ro­bo­we i in­ne

Łuksza Mira

Mat­ka wpad­ła na dwa ty­god­nie przed siedem­dziesiąt­ką. Zapłacić mandat za jazdę na gapę poleciała do kasy miejskiego przedsiębiorstwa komu­nikacyjnego od razu nazajutrz. Zu­la by­ła przeciwna: z urzęd­nikami jak się nie pokłó­cisz, to ci wejdą na głowę. Ludność Białegostoku cicha jest, nieswarliwa, władzę szanu­jąca, władza wie o tym, i wy­korzystu­je tę przy­pad­łość tu­tejszego narodu. Ale Zu­la wie swoje, nie darmo ukoń­czy­ła s... Więcej »


Łuksza Mira, Biały stok

Biały stok

Łuksza Mira

Міра Лукша – народжаная ў Гайнаўцы. Ад амаль дваццаці гадоў журналістка Тыднёвіка беларусаў у Польшчы НІВА. Філёляг. Сябра Беларускага Літаратурнага Аб’яднаньня Белавежа. Аўтарка зборнікаў паэзіі: Замова (1993), Ёсьць (1994); прозы: Дзікі птах верабей (1992), Выспа (1994), Бабскія гісторыі (2001); Wiersze tutejsze (2003). Więcej »


Лукша Міра, Пад знакам Скарпіёна

Пад знакам Скарпіёна

Лукша Міра

Міра Лукша — журналістка, перакладчыца і пісьменьніца. нарадзілася ў 1958 годзе ў Гайнаўцы, паходзіць з этнічна ў значнай ступені беларускага рэгіёну на Беласточчыне, які належыць Польшчы. Па сканчэньні беларусістыкі і русістыкі ў Беластоку працуе журналісткай у тыднёвіку беларусаў у Польшчы "Ніва". У літаратуры дэбютавала ў 1973 г. Выдала некалькі зборнікаў вершаў і апавяданьняў. Майстар кароткіх лірычных нарысаў. Піша па-беларуску і п... Więcej »


Лукша Міра, Жывінкі з глыбінкі

Жывінкі з глыбінкі

Лукша Міра

Міра Лукша нарадзілася 9 лістапада 1958 г. у Гайнаўцы. Родам з вёскі Баравыя Нараўчанскай гміны на Падляшшы. Кончыла польскую і рускую філалогіі ў Філіяле Варшаўскага ўніверсітэта ў Беластоку. Жыве ў Беластоку. Журналістка, пісьменніца, перакладчыца, рэдактар. Дэбютавала ў тыднёвіку беларусаў Польшчы "Ніва" ў 1973 г. Член Беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ад 1985 г. з'яўляецца журналісткай ... Więcej »


Лукша Міра, Дзяўчынка і хмарка

Дзяўчынка і хмарка

Лукша Міра

Міра Лукша — журналістка, перакладчыца і пісьменьніца. нарадзілася ў 1958 годзе ў Гайнаўцы, паходзіць з этнічна ў значнай ступені беларускага рэгіёну на Беласточчыне, які належыць Польшчы. Па сканчэньні беларусістыкі і русістыкі ў Беластоку працуе журналісткай у тыднёвіку беларусаў у Польшчы "Ніва". У літаратуры дэбютавала ў 1973 г. Выдала некалькі зборнікаў вершаў і апавяданьняў. Майстар кароткіх лірычных нарысаў. Піша па-беларуску і п... Więcej »


Łuksza Mirosława, Wiersze tutejsze

Wiersze tutejsze

Łuksza Mirosława

Taki tytuł nosi pierwszy zbiorek wierszy pisarki białoruskiej Miry Łukszy w języku polskim. Każdy wiersz poświęcony jest jednej osobie, którą Mira spotkała na swej drodze i która odcisnęła znak w jej pamięci, uczuciach albo nastroju. Bohaterami tych wierszy są zarówno osoby znane jak i całkiem nieznane, ale każda z nich wyróżnia się czymś szczególnym, jest niepowtarzalna, ciekawa. Tytuły wierszy to imiona ich bohaterów. Czytając dalej p... Więcej »»


Лукша Міра, Бабскія гісторыі

Бабскія гісторыі

Лукша Міра

„Babskie historie” - wzruszająca opowieść o życiu zwykłych wiejskich kobiet. Opowiadania te są rezultatem obserwacji i rozmów, które autorka, dziennikarka tygodnika „Niwa”, przeprowadziła (i dalej prowadzi) z prostymi ludźmi, mieszkańcami podlaskich wsi. Różne są losy, różne życie, ale wszystkie bohaterki książki łączy wspólna cecha – miłość do ziemi rodzinnej i uświadomienie swego miejsca pod słońcem. Wydaje się, że autorka wszystkimi ... Więcej »»


Лукша Міра, Выспа

Выспа

Лукша Міра

„Wyspa” to zbiór opowiadań o mieszkańcach wsi na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, o losach, przeżyciach i uczuciach ludzi, którzy jeszcze w tych miejscowościach pozostali. A w samej rzeczy są to opowieści o śmierci, o umieraniu. Czasami to umieranie ludzi, czasami- uczuć, marzeń i nadziei, a nawet idei. Ale jak się okazuje, idee są nieśmiertelne. Zwykłe wiejskie życie jest tak ukazane przez autorkę, że budzi uczucia nostalgiczne, poczu... Więcej »»


Лукша Міра, Ёсць

Ёсць

Лукша Міра

Міра Лукша – народжаная ў Гайнаўцы. Ад амаль дваццаці гадоў журналістка Тыднёвіка беларусаў у Польшчы НІВА. Філёляг. Сябра Беларускага Літаратурнага Аб’яднаньня Белавежа. Аўтарка зборнікаў паэзіі: Замова (1993), Ёсьць (1994); прозы: Дзікі птах верабей (1992), Выспа (1994), Бабскія гісторыі (2001); Wiersze tutejsze (2003). Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1-3]   Następna   Ostatnia