Хаўстовіч Мікола

Мікола Хаўстовіч, гісторык літаратуры, перакладчык. Нарадзіўся ў 1959 г. на Случчыне. Пасля заканчэння сярэдняе школы служыў у войску. У 1980–1985 гг. вучыўся на філалагічным факультэце БДУ. У 1985–1988 гг. працаваў настаўнікам на Случчыне. У 1988–1991 гг. вучыўся ў аспірантуры пры кафедры беларускае літаратуры, пасля – выкладчык названае кафедры. З 1993 г. выкладчык, старшы выкладчык, дацэнт кафедры гісторыі беларускае літаратуры. З 2000 г. – загадчык кафедры гісторыі беларускае літаратуры. У кастрычніку 2005 года камандзіраваны на кафедру беларусістыкі Варшаўскага універсітэта.

У 1993 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю “Беларускі літаратурна-грамадскі рух 30–40 гг. ХІХ ст.”, а ў 2003 г. – доктарскую дысертацыю “Мастацкі метад Яна Баршчэўскага і развіццё беларускай літаратуры 30–40 гг. ХІХ ст.” Даследуе беларускую літаратуру XVIII–ХІХ стагоддзяў.

Аўтар кніг: “Гісторыя беларускай літаратуры 30−40-х гг. ХІХ ст.” (2001), “На парозе забытае святыні” (2002), “Мастацкі метад Яна Баршчэўскага” (2003), “Айчына здалёку і зблізку (Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі)” (2006), “Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага” (2008), “Шляхамі да беларускасці” (2010); апублікаваў два выпускі навукова-літаратурнага альманаха “ХІХ стагоддзе” (1999, 2000), зборнік тэкстаў “Беларуская літаратура XVIII–XIX стст.” (2000), хрэстаматыю для польскіх студэнтаў па спецыяльнасці “беларуская філалогія” “Беларуская літаратура”. Ч. 1−3. (2006); з’яўляецца рэдактарам і ўкладальнікам “Працаў кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта” (Вып. 1–10, 2000–2009) і сурэдактарам зборніка “Acta Albaruthenica” (Вып. 3, 5–10, 2003, 2005–2010); а таксама ўкладальнікам і перакладчыкам кніг: Ян Баршчэўскі. “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” (1990, 1996, 2005, 2009), Саламея Пільштынова. “Авантуры майго жыцця” (1993, 2008), Ян Баршчэўскі. “Выбраныя творы” (1998), Ігнацы Ходзька. “Успаміны квестара” (2007), Станіслаў Станкевіч. “Беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі” (2010), Ігнацы Яцкоўскі “Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды” (2010).

 

Хаўстовіч Мікола :: Publications

pdf
Хаўстовіч Мікола, На парозе забытае святыні

На парозе забытае святыні

Творчасць Яна Баршчэўскага

Хаўстовіч Мікола

On the Doorstep of a Forgotten Shrine, a monograph by Mikola Khaustovich, focuses on works and the literary and artistic symbolism of the oeuvre of Yan Barshcheuski, who is considered a father of Belarusian literature. Yan Barshcheuski was the first writer to use the word “Belarus” in his works, rather than Litva (Lithuania) like Adam Mickiewicz and other philomaths. Mikola Khaustovich thoroughly examines works of prose by Barshcheuski,... More »»


pdf
Ходзька Ігнацы, пер. з польскае мовы і каментары - Хаўстовіч Мікола, Успаміны квестара

Успаміны квестара

Ходзька Ігнацы, пер. з польскае мовы і каментары - Хаўстовіч Мікола

This is the first Belarusian-language reissue of a book by Ihnatsy Khodzka (pol. Ignacy Chodzko), a prominent writer who lived in Belarus in the early 19th century. The volume is about members of Polish nobility (szlachta) and magnates in the last few years of Rzeczpospolita (the Polish Commonwealth) in late 18th century. The stories are told as recollections of an old quaestor. Ihnatsy Khodzka wrote his works in Polish, so many Belarus... More »»


pdf
Пільштынова Саламея, пераклад Хаўстовіч Мікола, Авантуры майго жыцця

Авантуры майго жыцця

Раман

Пільштынова Саламея, пераклад Хаўстовіч Мікола

A doctor from Navahrudak recalls her adventures, and one reads her memoirs as a thriller. The author’s life was full of surprises and adventures. She traveled to many countries and cities, was admitted to the courts of a Turkish sultan and Russian Empress Anna Ivanovna, was in contact with an Austrian emperor, the Duke Radzivils, Patotskis and Sanhushka. Her natural wisdom and courage helped her out of unbelievable and dangerous situati... More »»


pdf
Хаўстовіч Мікола, Гісторыя беларускай літаратуры 30–40-х гг. XIX ст.

Гісторыя беларускай літаратуры 30–40-х гг. XIX ст.

Дапаможнік для студэнтаў філал. спец. вышэйш. навуч. устаноў.

Хаўстовіч Мікола

Belarusian Literature History 1930s-1940s by Khaustovich Mikola Belarusian literature researchers categorize 1930s-1940s as a new literature period. New Belarusian literature thrived in two environments – among rural residents, who passed folklore and ancestor’s language from generation to generation, some were writing poems and literary works, for instance Vinshavannie bondara Svastseya (Honoring Bushel Maker Svastsei), Imyaninnaye vin... More »»


pdf
Хаўстовіч Мікола, Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага

Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага

Хаўстовіч Мікола

Ramual Padbyareski, a publisher, local history and folklore scholar, died on 22 October 1856 in exile in Russia’s Arkhangelsk province. He was born and completed a school in Vilnius and earned a degree from Moscow University. Padbyareski lived in Petersburg for a long time. He published magazines, almanacs, but he was best known for the publication of Yan Barshcheuski’s Nobleman Zawalnia, or Belarus in Fantastic Stories. Padbyareski was... More »»


pdf
Хаўстовіч Мікола, складальнік і аўтар каментэнтароў, Беларуская літаратура XVIII–XIX стагоддзяў

Беларуская літаратура XVIII–XIX стагоддзяў

Зборнік тэкстаў

Хаўстовіч Мікола, складальнік і аўтар каментэнтароў

18-19th Century Belarusian Literature Khaustovich Mikola, compiler and commentator This is a reading book for philology students in Belarus and abroad. The reading book includes works by prominent and anonymous 18th-19th century authors included in the new Belarusian literature history course. The writers include Ihnat Khodzka, Yulyan Ursyn Nyamtsevich and Matsey Radzivil among others. Belarusian literature is defined in the new cour... More »»


pdf
Хаўстовіч Мікола, укладаньне, XIX стагоддзе

XIX стагоддзе

Навукова-літаратурны альманах

Хаўстовіч Мікола, укладаньне

Альманах мае быць люстэркам літаратурнага працэсу на Беларусі ў ХІХ стагоддзі. Альманах – гэта вяртанне ў кантэкст беларускае літаратуры корпуса тэкстаў, створаных беларусамі пераважна на Беларусі, пра беларусаў ды Беларусь і дзеля беларусаў. More »


pdf
Хаўстовіч Мікола, укладаньне, XIX стагоддзе

XIX стагоддзе

Хаўстовіч Мікола, укладаньне

Альманах мае быць люстэркам літаратурнага працэсу на Беларусі ў ХІХ стагоддзі. Альманах – гэта вяртанне ў кантэкст беларускае літаратуры корпуса тэкстаў, створаных беларусамі пераважна на Беларусі, пра беларусаў ды Беларусь і дзеля беларусаў. More »


pdf
Хаўстовіч Мікола, Айчына здалёку і зблізку

Айчына здалёку і зблізку

Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі

Хаўстовіч Мікола

Fatherland from Long and Close Distance: Ignacy Jackowski and Alyaksandr Rypinski by Khaustovich Mikola Despite long-standing Belarusian literature research traditions, scholars are still unsure about who wrote some 19th century works included in Belarusian literature reader books. In his research paper Mikola Khaustovich attempts to throw some light on the “dark spots” of the 19th century Belarusian literature to unravel myths perpe... More »»


pdf
Баршчэўскі Ян (Хаўстовіч Мікола - укладанне, пераклад з польскай мовы, пасляслоўе і каментарыі), Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях

Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяд...

Баршчэўскі Ян (Хаўстовіч Мікола - укладанне, пераклад з польскай мовы, пасляслоўе і каментарыі)

The book is an encyclopedia or a reference book of the Belarusian people’s life, folklore, culture and traditions. Employing a user-friendly language the author describes beliefs of people in northern Belarus, their striving for the better and their miserable fate. Stories told from generation to generation have turned into legends, myths, fables that people believed were true and respected. In their fairy tales, there are evil spirits ... More »»


First   Previous   [1-5]   Next   Last